Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  11
 
 
zpravodajství od 9. 3. 2020 do 15. 3. 2020

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 
TÉMA

Cenové předpisy

 

Sdělení Ministerstva financí č. 66/2020 Sb.,

o vydání výměru MF č. 03/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020
Viz anotaci výměru MF č. 03/2020, který byl 4. 3. 2020 publikován v částce 4/2020 Cenového věstníku – zde .    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

platnost: 12. 3. 2020

TÉMA

Insolvence, Exekuční řád, Veřejné dražby

 

Evropské a mezinárodní insolvenční řízení

Praxe ukazuje, že více než v šedesáti procentech případů se v insolvenčních věcech díky globalizaci, jakož i volnému pohybu objevuje mezinárodní (přeshraniční) prvek, byť je tento latentní nebo složitě zjistitelný. Již předchůdce nařízení EP a Rady (EU) 2015/848 (nařízení Rady /ES/ 1346/2000) ukázal, že problematika insolvenčního řízení je v Evropě pilířem, ale též politickým prubířským kamenem ...     ... více

autor: Alexander J. Bělohlávek, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 10. 3. 2020, cena: 2 390 Kč   NOVINKA

Evropské a mezinárodní insolvenční řízení
TÉMA

Krizové zákony, HZS, požární ochrana

 

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY č. 69/2020 Sb.,

č. 194 o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů
Vláda ČR vyhlásila podle zákona o bezpečnosti České republiky nouzový stav. V případě nouzového stavu lze podle krizového zákona přijímat různá nestandardní opatření; tato opatření...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

platnost: 12. 3. 2020

TÉMA

Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Mediace

 

ÚZ č. 1366 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

Publikace obsahuje soubor 20 právních předpisů v aktuálním znění. Od minulého vydání došlo k menší změně občanského soudního řádu a některých dalších předpisů – advokátní tarif, soudní poplatky, nařízení vlády o nezabavitelných částkách a další. Všechny změny jsou zvýrazněny tučně; odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 9. 3. 2020, cena: 177 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1366 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace
TÉMA

Trestní předpisy

 

Nařízení vlády č. 75/2020 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin
V souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky se nemoc COVID-19 zařazuje mezi ty nakažlivé lidské nemoci, jejichž šíření je trestným...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 13. 3. 2020

TÉMA

Životní prostředí

 

Vyhláška č. 68/2020 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích, ve znění vyhlášky č. 83/2017 Sb.
Jedná se o legislativně-technické upřesnění některých ustanovení vyhlášky s cílem zajistit jejich sice věcně shodný, ale jednoznačný výklad.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 27. 3. 2020

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 9. 3. 2020 do 15. 3. 2020:

Speciál pro střední školy + časopis Řízení školy č. 2/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Speciál pro střední školy + časopis Řízení školy, č. 1/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Soudce č. 2/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Speciál pro školní družiny č. 2/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Speciál pro školní jídelny č. 2/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Řízení školy č. 3/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Školní poradenství v praxi č. 2/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Finanční, daňový a účetní bulletin č. 1/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Právo a rodina č. 3/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Soudní judikatura - rozhodnutí soudů ČR č. 2/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Národní pojištění č. 3/2020
vydává: Česká správa sociálního zabezpečení

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 9. 3. 2020 do 15. 3. 2020:

Částka 28/2020, rozeslaná dne 12. 3. 2020

65.*  

Sdělení Ministerstva financí ze dne 6. února 2020, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2020–2031, 1,20 %

66.   

Sdělení Ministerstva financí ze dne 6. března 2020 o vydání výměru MF č. 03/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020

67.*  

SDĚLENÍ Českého statistického úřadu ze dne 4. března 2020 o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG

Částka 29/2020, rozeslaná dne 12. 3. 2020

68.   

VYHLÁŠKA ze dne 6. března 2020, kterou se mění vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích, ve znění vyhlášky č. 83/2017 Sb.

Částka 30/2020, rozeslaná dne 12. 3. 2020

69.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2020 č. 194 o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů

Částka 31/2020, rozeslaná dne 12. 3. 2020

70.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2020 č. 197 o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky

71.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2020 č. 198 o přijetí krizového opatření

72.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2020 č. 199 o přijetí krizového opatření

73.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2020 č. 200 o přijetí krizového opatření

74.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2020 č. 201 o přijetí krizového opatření

Částka 32/2020, rozeslaná dne 13. 3. 2020

75.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 13. března 2020, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin

76.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 13. března 2020 č. 203 o přijetí krizového opatření

77.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 13. března 2020 č. 204 o přijetí krizového opatření

78.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 13. března 2020 č. 205 o přijetí krizového opatření

79.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 13. března 2020 č. 207 o zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu

80.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 13. března 2020 č. 208 o přijetí krizového opatření

81.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 13. března 2020 č. 209 o přijetí krizového opatření

Částka 33/2020, rozeslaná dne 14. 3. 2020

82.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. března 2020 č. 211 o přijetí krizového opatření

Částka 34/2020, rozeslaná dne 15. 3. 2020

83.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. března 2020 o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2

Částka 35/2020, rozeslaná dne 15. 3. 2020

84.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 15. března 2020 č. 214 o přijetí krizového opatření

85.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 15. března 2020 č. 215 o přijetí krizového opatření

86.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 15. března 2020 č. 216 o přijetí krizového opatření

87.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 15. března 2020 č. 217 o přijetí krizového opatření

88.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 15. března 2020 č. 218 o přijetí krizového opatření

89.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 15. března 2020 č. 219 o přijetí krizového opatření

90.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 15. března 2020 č. 220 k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz