Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  
 
 
zpravodajství od 9. 1. 2023 do 15. 1. 2023

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Cestovní náhrady, Odměňování v podnikatelské sféře

ÚZ č. 1521 - Cestovní náhrady, Odměňování v podnikatelské sféře, 2023

Od ledna 2023 se mění všechny sazby cestovních náhrad pro podnikatelský i veřejný sektor vč. sazeb zahraničního stravného. Tato publikace obsahuje nejen všechny aktuální předpisy k cestovním náhradám, ale i k obdobným náhradám a náležitostem některých profesí jako jsou příslušníci bezpečnostních sborů, soudci, státní zástupci a představitelé státní moci. Druhá část publikace obsahuje právní předpisy k odměňování v podnikatelské sféře vč. novelizovaného nařízení vlády o minimální mzdě.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 9. 1. 2023, cena: 99 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1521 - Cestovní náhrady, Odměňování v podnikatelské sféře, 2023

Cestovní náhrady v 321 příkladech 2023

Autor v této publikaci komentuje zásady a postupy při poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách zaměstnanců v podnikatelské sféře i ve sféře veřejně prospěšných poplatníků.
Řešená témata
Autor uvádí řadu praktických příkladů týkajících se sjednání nebo zjištění pravidelného pracoviště, zjištění a prokazování výše jednotlivých druhů cestovních náhrad včetně vlivu bezplatně ...     ... více

autor: Ing. Karel Janoušek, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 10. 1. 2023, cena: 589 Kč   NOVINKA

Cestovní náhrady v 321 příkladech 2023

Cestovní náhrady podle zákoníku práce - praktický průvodce 2023

Cestovní náhrady představují značnou část nákladů obchodních společností a organizací. Jedná se o rozsáhlou problematiku, která zasahuje do celé řady souvisejících oblastí. Cestovní náhrady je potřebné poskytnout ve správné výši, správně daňově posoudit a také zaúčtovat. Současně je nutné zohlednit předpisy související s členstvím České republiky v Evropské unii a mezinárodní smlouvy. Tato ...     ... více

autor: Jaroslava Pfeilerová, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 10. 1. 2023, cena: 439 Kč   NOVINKA

Cestovní náhrady podle zákoníku práce - praktický průvodce 2023

téma:
Daně z příjmů

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2022

Tato kniha svým podrobným výkladem přispívá k lepší orientaci při provádění ročního zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2022. Reaguje na všechny změny, k nimž v oblasti ročního zúčtování za dané období došlo, a zobecňuje i poznatky z praxe, které se v procesu zúčtování vyskytují.
Zpracování publikace
Základní osnova vychází z ustanovení zákona o daních z příjmů a navazujících ...     ... více

autor: Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 10. 1. 2023, cena: 449 Kč   NOVINKA

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2022

téma:
Energetika

Nařízení vlády č. 5/2023 Sb.,

o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny
Toto nařízení upravuje v návaznosti na stanovení cen elektřiny a plynu vládou v mimořádné tržní situaci podle nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 12. 1. 2023

téma:
Evropské právo

Vnitrostátní aplikace práva Evropské unie. 2. vydání

Právo EU má vícero vrstev. Tu první představuje vrstva lucemburská či lucembursko-bruselská. Obsahuje vizi jednotné vnitrostátní aplikace práva EU ve všech členských státech a vychází především z judikatury Soudního dvora EU a unijní legislativy. Druhá je vrstva ústavní, plynoucí z ústavního zakotvení českého členství v EU a z judikatury Ústavního soudu či českých vrcholných soudů. Konečně třetí ...     ... více

autor: Michal Bobek, Petr Bříza, Pavlína Hubková, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 9. 1. 2023, cena: 1 190 Kč   NOVINKA

Vnitrostátní aplikace práva Evropské unie. 2. vydání

téma:
Obce, kraje, hl. m. Praha, obecní policie, úředníci ÚSC

Zákon o krajích. Komentář

V odborné literatuře dosud zcela převládají komentáře věnované obecnímu zřízení. Přes svá specifika tak bývá výklad ustanovení krajského zřízení zpravidla odvozován od komentářů k obdobným ustanovením tohoto zákona. Předkládaný komentář je v tomto směru inovativní, neboť přináší komplexní pohled na postavení a činnost vyšších územních samosprávných celků v České republice optikou krajů. Tam, kde ...     ... více

autor: Petr Pospíšil, Václav Těžký a kolektiv, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 9. 1. 2023, cena: 1 690 Kč   NOVINKA

Zákon o krajích. Komentář

téma:
Sociální pojištění

Zákon o nemocenském pojištění 2023

Příručka obsahuje výklad k jednotlivým ustanovením zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, doplněný řadou příkladů.
Změny v nemocenském pojištění
Zároveň tato kniha obsahuje i výklad k poskytování náhrady mzdy zaměstnavatelem v období prvních 14 dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti. Zákon o nemocenském pojištění je v publikaci uveden ve znění k 1. 1. 2023. Změny se týkají i ...     ... více

autor: Ing. Marta Ženíšková, JUDr. Jan Přib, Mg. Zdeněk Schmied, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 10. 1. 2023, cena: 479 Kč   NOVINKA

Zákon o nemocenském pojištění 2023

téma:
Účetnictví podnikatelů, audit

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele s opravami pro rok 2023

Tato sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, a České účetní standardy č. 001 až 023.
Praktický pomocník pro nejrůznější organizace
Řízení a hodnocení vývoje hospodaření organizací se neobejde bez využívání účetních ...     ... více

autor: Ing. Jaroslav Jindrák, podle stavu k 10. 1. 2023, cena: 499 Kč   NOVINKA

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele s opravami pro rok 2023

téma:
Zákoník práce

ÚZ č. 1520 - Zákoník práce, rejstřík, 2023

Od minulého vydání došlo v zákoníku práce k několika dalším změnám, které jsou zapracovány do textu platného od ledna 2023. Do textu zákoníku byly také promítnuty aktuální sazby cestovních náhrad a minimální mzdy platné pro rok 2023. Všechny tyto změny jsou vyznačeny tučně. K zákoníku práce je zpracován podrobný rejstřík, který usnadňuje orientaci v rozsáhlém právním předpise.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 9. 1. 2023, cena: 99 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1520 - Zákoník práce, rejstřík, 2023

téma:
Živnostenské podnikání, podpora podnikání, volný pohyb služeb

ÚZ č. 1522 - Živnostenské podnikání, volný pohyb služeb, podpora podnikání

Od roku 2023 došlo k dalším změnám živnostenského zákona, jehož aktuální znění se všemi tučně zvýrazněnými novelami najdete v úzetku č. 1522. Dále zde najdete nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností, zákon o živnostenských úřadech, zákon o podpoře malého a středního podnikání, zákon o uznávání odborné kvalifikace, zákon o omezení provozu zastaváren, zákon o prodejní době, zákona o volném pohybu služeb, zákona o podnikání v oblasti cestovního ruchu a některé další předpisy – celkem 12 právních předpisů. 

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 9. 1. 2023, cena: 159 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1522 - Živnostenské podnikání, volný pohyb služeb, podpora podnikání

téma:
Životní prostředí

Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu. Komentář

Komentář k zákonu o ochraně zemědělského půdního fondu je jedním z prvních počinů v tomto směru. Je využitelný zejména pro úředníky působící v oblasti ochrany zemědělského půdního fondu, jakož i pro všechny osoby, které vlastní či užívají pozemky patřící do zemědělského půdního fondu nebo které chtějí na takových pozemcích realizovat své záměry. Pro zpracování tohoto komentáře se podařilo ...     ... více

autor: Aleš Sova, Helena Bendová, Jiří Frančík, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 9. 1. 2023, cena: 1 090 Kč   NOVINKA

Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu. Komentář

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 9. 1. 2023 do 15. 1. 2023:

Obec a finance č. 5/2022

Soukromé právo č. 12/2022

Speciál pro střední školy + časopis Řízení školy č. 1/2023

Speciál pro školní jídelny č. 1/2023

Speciál pro školní družiny č. 1/2023

Řízení školy č. 1/2023

Školní poradenství v praxi č. 1/2023

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 9. 1. 2023 do 15. 1. 2023:

Částka 3/2023, rozeslaná dne 11. 1. 2023

4.*  

SDĚLENÍ Ústavního soudu ze dne 29. listopadu 2022 sp. zn. Pl. ÚS-st. 57/22  k účinkům zrušujícího nálezu Ústavního soudu ze dne 11. února 2020 sp. zn. Pl. ÚS 38/17 na právní vztahy

Částka 4/2023, rozeslaná dne 11. 1. 2023

5.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 4. ledna 2023 o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny

Částka 5/2023, rozeslaná dne 11. 1. 2023

6.*  

VYHLÁŠKA ze dne 4. ledna 2023, kterou se mění vyhláška č. 250/2020 Sb., o způsobu stanovení rezervy na vyřazování z provozu jaderného zařízení a pracoviště III. kategorie a pracoviště IV. kategorie

7.*  

SDĚLENÍ Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 5. ledna 2023 o vyhlášení českého znění doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků a malých a středních podniků

8.*  

SDĚLENÍ Státní volební komise ze dne 9. ledna 2023 o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků dodatečných voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 7. ledna 2023

9.*  

SDĚLENÍ Státní volební komise ze dne 9. ledna 2023 o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstva obce konaných dne 7. ledna 2023

10.*  

SDĚLENÍ Státní volební komise ze dne 9. ledna 2023 o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků opakovaného hlasování do zastupitelstva obce konaného dne 7. ledna 2023

Částka 6/2023, rozeslaná dne 11. 1. 2023

11.*  

VYHLÁŠKA ze dne 3. ledna 2023 o zdravotní způsobilosti ve vnitrozemské plavbě

Sbírka mezinárodních smluv

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce mezinárodních smluv od 9. 1. 2023 do 15. 1. 2023:

Částka 3/2023, rozeslaná dne 11. 1. 2023

5.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou, zastupovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, a Španělským královstvím, zastupovaným Ministerstvem školství a odborného vzdělávání, o fungování a činnosti česko-španělských bilingvních tříd na gymnáziích v České republice

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz