Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  33
 
 
zpravodajství od 8. 8. 2022 do 14. 8. 2022

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Praní špinavých peněz …

Vyhláška č. 230/2022 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
Touto novelou se zavádí standardizovaný sběr dat pro kontrolu plnění zákonné povinnosti bank a poboček zahraničních bank dodržovat limity úvěrových ukazatelů stanovených ČNB v případě...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023

téma:
Daň z přidané hodnoty

Nařízení vlády č. 228/2022 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění pozdějších předpisů
Mění a doplňují se kódy nomenklatury celního sazebníku, které se týkají aplikace režimu přenesení daňové povinnosti k dani z přidané hodnoty, a to v návaznosti na přijetí prováděcího...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 10. 8. 2022

téma:
Energetika

Zákon č. 232/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
A) K zákonu č. 458/2000 Sb. Cílem provedených změn je snížit cenu elektřiny a zemního plynu konečným zákazníkům při mimořádných tržních situacích. Mimořádnou tržní situací se rozumí...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 10. 8. 2022, vybraná ustanovení 1. 7. 2023

téma:
Kontrola veřejných financí, majetek státu

Nařízení vlády č. 231/2022 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 41/2017 Sb., o údajích centrálního registru administrativních budov, ve znění nařízení vlády č. 244/2020 Sb.
Touto novelou je realizován požadavek Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na technickou úpravu dílčích ukazatelů evidovaných v informačním systému Centrálního registru...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023

téma:
Silniční doprava, pozemní komunikace, přeprava cestujících, dráhy

Vyhláška č. 229/2022 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů
Mění a doplňuje se zejména tato právní úprava: technické požadavky pro drážní vozidla dráhy trolejbusové, pro dráhu speciální se doplňuje režim provozu v automatickém režimu...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 24. 8. 2022, vybraná ustanovení 11. 12. 2022

téma:
Zdravotní služby, Elektronizace zdravotnictví

Zákon o lékařských povoláních - Praktický komentář

Publikace nabízí výklad zákona č. 95/2004 Sb., tzv. zákona o lékařských povoláních, který upravuje podmínky získávání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice, celoživotní vzdělávání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.
Snahou autorů ...     ... více

autor: Zdeněk Stuchlík, Štefan Řehák, Ivo Krýsa, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 11. 8. 2022, cena: 555 Kč   NOVINKA

Zákon o lékařských povoláních - Praktický komentář

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 8. 8. 2022 do 14. 8. 2022:

Judikatura Evropského soudního dvora č. 2/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Bezpečnost a hygiena práce č. 7-8/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 8. 8. 2022 do 14. 8. 2022:

Částka 105/2022, rozeslaná dne 9. 8. 2022

228.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. července 2022, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění pozdějších předpisů

229.   

VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2022, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů

230.   

VYHLÁŠKA ze dne 28. července 2022, kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění pozdějších předpisů

Částka 106/2022, rozeslaná dne 9. 8. 2022

231.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. července 2022, kterým se mění nařízení vlády č. 41/2017 Sb., o údajích centrálního registru administrativních budov, ve znění nařízení vlády č. 244/2020 Sb.

Částka 107/2022, rozeslaná dne 9. 8. 2022

232.   

ZÁKON ze dne 27. července 2022, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 108/2022, rozeslaná dne 12. 8. 2022

233.*  

SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 4. srpna 2022, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2022–2028, 5,50 %

234.*  

SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 4. srpna 2022, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2022–2030, 5,00 %

Částka 109/2022, rozeslaná dne 12. 8. 2022

235.   

VYHLÁŠKA ze dne 5. srpna 2022 o pěstování a zpracování rostlin konopí pro léčebné použití

Sbírka mezinárodních smluv

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce mezinárodních smluv od 8. 8. 2022 do 14. 8. 2022:

Částka 14/2022, rozeslaná dne 9. 8. 2022

25.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o letecké dopravě

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz