Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  19
 
 
zpravodajství od 8. 5. 2023 do 14. 5. 2023

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Obchodní korporace

Společnost s ručením omezeným prakticky včetně účetnictví a daní 2023

Tato publikace obsahuje praktické řešení situací běžně se vyskytujících v s. r. o., např. rozdělování zisku, odměňování společníků a jednatelů, povinnosti jednatele ve vztahu k účetnictví, poskytování zápůjček společníky. Řeší však i situace objevující se ve společnostech pouze sporadicky, např. majetkové vypořádání společníků, převod či dědění obchodního podílu.
Přehled nejaktuálnější ...     ... více

autor: Ing. Pavel Běhounek, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 10. 5. 2023, cena: 559 Kč   NOVINKA

Společnost s ručením omezeným prakticky včetně účetnictví a daní 2023

téma:
Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI

Vyhláška č. 121/2023 Sb.,

o požadavcích na pokrmy
Tato vyhláška upravuje technologické požadavky na výrobu pokrmů, způsob uvádění pokrmů na trh a smyslové, fyzikální, chemické a mikrobiologické požadavky na bezpečnost pokrmů....   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023, vybraná ustanovení 1. 1. 2024

téma:
Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

Zákon o evidenci skutečných majitelů - Praktický komentář

Zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, byl přijat jako transpozice tzv. V. AML směrnice a jeho cílem je zvýšit transparentnost právnických osob, svěřenských fondů a podobných právních uspořádání jako jeden z významných nástrojů v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu.
Nedlouho po nabytí účinnosti k 1. 6. 2021 byl již zákon novelizován. Praktický komentář, ...     ... více

autor: Michaela Bastlová, Andrea Vašková, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 10. 5. 2023, cena: 1 100 Kč   NOVINKA

Zákon o evidenci skutečných majitelů - Praktický komentář /WK/

téma:
Účetnictví podnikatelů, audit

Vnitřní směrnice pro podnikatele 2023

Povinností každé účetní jednotky je nejen tvorba vnitřních směrnic, ale také jejich úprava na základě legislativních změn. Provedené změny pro rok 2023 jsou v publikaci zpřehledněny do tabulek. Každá směrnice je doplněna krátkým, jasným komentářem.
Blíže k obsahu publikace
V úvodu každé směrnice jsou přehledně vyjmenovány právní předpisy, na základě kterých jsou jednotlivé směrnice ...     ... více

autor: Hana Koválíková, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 10. 5. 2023, cena: 729 Kč   NOVINKA

Vnitřní směrnice pro podnikatele 2023

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 8. 5. 2023 do 14. 5. 2023:

Bezpečnost a hygiena práce č. 4/2023
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 8. 5. 2023 do 14. 5. 2023:

Částka 63/2023, rozeslaná dne 10. 5. 2023

120.*  

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 19. dubna 2023, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů

121.   

VYHLÁŠKA ze dne 27. dubna 2023 o požadavcích na pokrmy

122.*  

VYHLÁŠKA ze dne 14. dubna 2023 o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí zahájení pravidelného vysílání československého rozhlasu

123.*  

NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 11. dubna 2023 sp. zn. Pl. ÚS 25/22 ve věci návrhu na zrušení čl. 5 odst. 4 obecně závazné vyhlášky města Krásná Lípa č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz