Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  15
 
 
zpravodajství od 8. 4. 2019 do 14. 4. 2019

NOVÉ KNIHY, ZPRÁVY, ZÁKONY ČR

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 
TÉMA

Cizinci, Azyl

 

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí č. 104/2019 Sb.,

o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2018 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že pro období od 1. května 2019 do 30. dubna 2020 činí průměrná hrubá roční mzda v České republice 382 620 Kč. (Jednou z podmínek vydání tzv....   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

platnost: 12. 4. 2019

TÉMA

Daň z přidané hodnoty

 

Daňové přiznání k DPH a kontrolní hlášení po 1. 4. 2019

S účinností od 1. 4. 2019 byl novelizován zákon o DPH. Dopady této novely na daňová přiznání k DPH a kontrolní hlášení, která budou podávána od zdaňovacího období duben 2019 nebo 2. čtvrtletí 2019, jsou následující. Obsah formuláře daňového přiznání k DPH i formuláře kontrolního hlášení se nemění. Dochází pouze k aktualizaci vybraných názvů ...     ... více

Finanční správa ČR

TÉMA

Daně z příjmů, evidence tržeb

 

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2019

V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2019.
Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím pracovníkům podnikatelských subjektů.
Na vydání publikace se podílí Komora daňových poradců ČR, DATEV.cz s.r.o. a ...     ... více

vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 8. 4. 2019, cena: 299 Kč   NOVINKA

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2019
TÉMA

Daňový řád, finanční správa, daňové poradenství, finanční správa, platby v hotovosti

 

Meritum - Daňový řád 2019

Meritum Daňový řád 2019 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky správy daní a je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat. Publikace je rozdělena do tří částí:
•principy správy daní,
•problematika správy daní a její součásti,
•sankce a soudní řízení.
Výklad je doplněn o praktické přílohy, například ...     ... více

vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 8. 4. 2019, cena: 396 Kč   NOVINKA

Meritum - Daňový řád 2019

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 2/2014 Sb. m. s.
Upřesňuje se, že Úmluva o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech se v České republice vztahu mj. na daň z hazardních her (dosud na odvod z loterií a jiných podobných her).    celá anotace

SBÍRKA
MEZ. SMLUV

účinnost: 1. 6. 2019

TÉMA

Obce, kraje, hl. m. Praha, obecní policie, úředníci ÚSC

 

Zákon o střetu zájmů, Praktický komentář

Praktický komentář k zákonu č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, je v současné době často skloňován v souvislosti s činností osob, které vykonávají veřejné funkce, a to od nejvyšších pater veřejné správy, až po členy zastupitelstev malých obcí. Podle dikce zákona je povinností veřejných funkcionářů vykonávat svoji funkci tak, aby nedocházelo ke střetu mezi jejich osobními zájmy a zájmy, které jsou ...     ... více

autor: Michal Jantoš, Václav Těžký, Petr Pospíšil, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 8. 4. 2019, cena: 495 Kč   NOVINKA

Zákon o střetu zájmů, Praktický komentář
TÉMA

Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Mediace

 

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha I., 3. vydání

Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 3., aktualizovaném a doplněném vydání.
V pěti knihách přináší podrobný výklad základních předpisů českého civilního práva procesního, tedy zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, a zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.
Komentář je zpracován širokým autorským kolektivem pod vedením soudce ...     ... více

autor: Jaromír Jirsa, Peter Trebatický, František Korbel, Karel Havlíček a kolektiv, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 8. 4. 2019, cena: 1 150 Kč   NOVINKA

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha I., 3. vydání
TÉMA

Sociální zabezpečení

 

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí č. 103/2019 Sb.,

kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
Od 1. července 2019 je podle: § 8 odst. 2 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, částkou odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

platnost: 12. 4. 2019

TÉMA

Soudy a soudci, advokáti, notáři, znalci a tlumočníci

 

Etický kodex advokáta, Komentář

Advokát je při výkonu svého povolání vázán nejen zákony jako všichni ostatní podnikatelé, ale navíc ještě řadou stavovských předpisů, v jejichž spleti nemusí být vždy snadné se vyznat. Jedním ze základních stavovských předpisů je tzv. etický kodex ČAK – usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1997 Věstníku, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů ...     ... více

autor: Daniela Kovářová, Tomáš Sokol, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 8. 4. 2019, cena: 575 Kč   NOVINKA

Etický kodex advokáta, Komentář
TÉMA

Spotřební daně, líh, energetické daně

 

ÚZ č. 1314 - Spotřební daně, líh, paliva a maziva, energetické daně - duben 2019

Daňový balíček novelizoval také zákon o spotřebních daních, ve kterém zpřesnil některé oblasti a zejména zavedl daň ze zahřívaných tabákových výrobků; publikace obsahuje taky všechny aktuální texty prováděcích předpisů. Kromě spotřebních daní je v publikaci také zákon a vyhláška o povinném značení lihu a všechny zákony upravující tzv. energetické daně (zemní plyn, pevná paliva, elektřina).
Všechny změny jsou v textech vyznačeny tučně, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.
Komentář ke změnám najdete zde.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 8. 4. 2019, cena: 119 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1314 - Spotřební daně, líh, paliva a maziva, energetické daně - duben 2019
TÉMA

Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

 

ZÁKON č. 99/2019 Sb.,

o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
A) K zákonu č. 99/2019 Sb. Cílem nového zákona je zajištění přístupnosti informací a služeb osobám se specifickými potřebami, zejména osobám se zdravotním postižením (pohybové,...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 9. 4. 2019

TÉMA

Účetnictví podnikatelů, audit

 

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2019

V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2019.
Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím pracovníkům podnikatelských subjektů.
Na vydání publikace se podílí Komora daňových poradců ČR, DATEV.cz s.r.o. a ...     ... více

vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 8. 4. 2019, cena: 299 Kč   NOVINKA

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2019

Operativní leasing firemních vozidel

Operativní leasing, přestože je v České republice poměrně novým jevem, je stále více preferován zejména podnikateli pro firemní flotilu vozidel. I když je dnes tento pojem podnikatelům znám a mnohými z nich také v praxi využíván, jeví se přínosné identifikovat strukturu jeho právní koncepce, a umožnit tak podnikatelům lepší orientaci v rozsáhlé problematice operativního leasingu.
Cílem ...     ... více

autor: Jiří Kot, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 8. 4. 2019, cena: 200 Kč   NOVINKA

Operativní leasing firemních vozidel
TÉMA

Zahraniční obchod

 

WTO a právo mezinárodního obchodu

Účelem knihy je podat výklad základů práva WTO (Světová obchodní organizace) zasazený do kontextu obchodních a politických vztahů mezi státy. Publikace vhodným způsobem doplňuje částečně mezeru, která v dané oblasti existuje v právnické odborné literatuře.
Právo WTO reguluje práva a povinnosti států v souvislosti s mezinárodním obchodem se zbožím a se službami, jakož i obchodní aspekty ...     ... více

autor: Martin Janků, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 10. 4. 2019, cena: 490 Kč   NOVINKA

WTO a právo mezinárodního obchodu
TÉMA

Zdravotní pojištění

 

VYHLÁŠKA č. 102/2019 Sb.,

o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování
Tato vyhláška upravuje způsob oceňování nákladů na zdravotní služby vykázané v roce 2018  pro účely přerozdělování finančních prostředků mezi zdravotními pojišťovnami.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 15. 4. 2019

TÉMA

Zdravotní služby

 

ZÁKON č. 97/2019 Sb.,

kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon)
Rozhodující pro odběr orgánů od cizince na našem území je vyjádření osoby blízké, přičemž poskytovatel zdravotních služeb má povinnost kontaktovat osoby blízké přímo nebo na základě...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 5. 2019

TÉMA

Životní prostředí

 

ÚZ č. 1317 - Životní prostředí

Publikace obsahuje aktuální znění 28 zákonů, které jsou rozděleny do 14 kapitol: obecně závazné právní předpisy (zákon o životním prostředí, o právu na informace, o inspekci); vodní hospodářství; ochrana ovzduší, přírody a krajiny; ochrana zemědělského půdního fondu a horninového prostředí; odpadové hospodářství a obaly; posuzování vlivů na životní prostředí; nakládání s chemickými látkami a s geneticky modifikovanými organismy a produkty; prevence závažných havárií; integrovaná prevence znečišťování; ukládání oxidu uhličitého. Změnami byl dotčen zákon o odpadech, chemický zákon, zákon o náhradě škody způsobené chráněným živočichy, a některé další zákony. Za každým zákonem je přehled jeho prováděcích předpisů.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 8. 4. 2019, cena: 327 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1317 - Životní prostředí

ZÁKON č. 100/2019 Sb.,

kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů
Stanoví se podmínky poskytování náhrad škod způsobených  v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020 kormoránem velkým na rybách. Obecná podmínka pro přiznání náhrady škody, aby byl...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 9. 4. 2019

ZÁKON č. 98/2019 Sb.,

kterým se mění zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Na základě výzvy Evropské komise se uvádí ustanovení upravující řízení o uložení preventivních opatření nebo nápravných opatření  do souladu s čl. 12 odst. 1 a čl. 13 odst. 1 směrnice...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 5. 2019

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 8. 4. 2019 do 14. 4. 2019:

Soudce č. 3/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Speciál pro ZUŠ + časopis Řízení školy č. 2/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Řízení školy č. 4/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Speciál pro MŠ + časopis Řízení školy č. 2/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Judikatura Evropského soudního dvora č. 1/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 8. 4. 2019 do 14. 4. 2019:

Částka 44/2019, rozeslaná dne 9. 4. 2019

97.   

ZÁKON ze dne 20. března 2019, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon)

98.   

ZÁKON ze dne 20. března 2019, kterým se mění zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

99.   

ZÁKON ze dne 20. března 2019 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

100.   

ZÁKON ze dne 20. března 2019, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů

Částka 45/2019, rozeslaná dne 12. 4. 2019

101.*  

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 1. dubna 2019, kterým se mění nařízení vlády č. 68/2015 Sb., o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku, ve znění nařízení vlády č. 428/2016 Sb.

102.   

VYHLÁŠKA ze dne 10. dubna 2019 o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování

103.   

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 2. dubna 2019, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory

104.   

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 29. března 2019 o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2018 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

105.*  

SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 2. dubna 2019 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Sbírka mezinárodních smluv

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce mezinárodních smluv od 8. 4. 2019 do 14. 4. 2019:

Částka 10/2019, rozeslaná dne 9. 4. 2019

14.   

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 2/2014 Sb. m. s.

15.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o udržitelné dopravě k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz