Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  46
 
 
zpravodajství od 8. 11. 2021 do 14. 11. 2021

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Praní špinavých peněz …

Vyhláška č. 401/2021 Sb.,

o předkládání některých výkazů v oblasti platebního styku České národní bance
Vyhláška upravuje obsah, formu, lhůty a způsob sestavování a předkládání výkazů České národní bance osobami oprávněnými poskytovat platební služby.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

téma:
Cenové předpisy

Zákon o cenách - Komentář

Jako první na trhu Vám přinášíme ucelený okomentovaný zákon č. 526/1990 Sb. o cenách. Komentář zpracovali přední autoři z řad Ministerstva financí a je skvělou pomůckou pro orientaci v dané problematice.
Zákonem došlo k liberalizaci cen spočívající v opuštění modelu centrálně-byrokraticky určovaných cen jednotných na celém území státu a v přechodu k cenám smluvním, vznikajícím výlučně na ...     ... více

autor: Tomáš Naiser, Marie Janečková, Diana Svobodová, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 9. 11. 2021, cena: 449 Kč   NOVINKA

Zákon o cenách - Komentář

téma:
Občanský zákoník

Meritum - Obchodní závazky

Publikace Meritum Obchodní závazky reaguje na nové uspořádání úpravy závazků po rekodifikaci soukromého práva, která právní úpravu závazkového práva sjednotila v občanském zákoníku, a soustředí se především na zvláštnosti vztahů, kterých se účastní podnikatelé.
V rámci oblíbené edice Meritum je věnována zvýšená pozornost srozumitelnému výkladu materie a řešení praktických otázek za pomoci řady ...     ... více

autor: Petr Liška, Karel Marek, Martin Janků, Karel Dřevínek, Štefan Elek, Daniel Patěk, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 9. 11. 2021, cena: 1 300 Kč   NOVINKA

Meritum - Obchodní závazky

téma:
Platební styk, oběh hotovosti, směnárny, finanční arbitr

Vyhláška č. 401/2021 Sb.,

o předkládání některých výkazů v oblasti platebního styku České národní bance
Vyhláška upravuje obsah, formu, lhůty a způsob sestavování a předkládání výkazů České národní bance osobami oprávněnými poskytovat platební služby.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

téma:
Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí

Vyhláška č. 403/2021 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů
Dochází ke snížení vykazovacích povinností obcí a dobrovolných svazků obcí, které již nebudou předkládat údaje o výdajích, které vyplývají z koncesních smluv, a ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 8. 11. 2021 do 14. 11. 2021:

Judikatura Evropského soudního dvora č. 3/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Bezpečnost a hygiena práce č. 10/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 8. 11. 2021 do 14. 11. 2021:

Částka 180/2021, rozeslaná dne 12. 11. 2021

401.   

VYHLÁŠKA ze dne 4. listopadu 2021 o předkládání některých výkazů v oblasti platebního styku České národní bance

402.*  

SDĚLENÍ Ústavního soudu

Částka 181/2021, rozeslaná dne 12. 11. 2021

403.   

VYHLÁŠKA ze dne 8. listopadu 2021, kterou se mění vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz