Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  
 
 
zpravodajství od 8. 1. 2024 do 14. 1. 2024

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

Dobrý den,
konec loňského roku byl skutečnou legislativní smrští, s jejímiž dopady v redakci bojujeme ze všech sil tak, abychom co nejrychleji vydali úzetka, na která čekáte:
pondělí 22. ledna
Sociální pojištění
Sociální zabezpečení
Zdravotní pojištění
pondělí 29. ledna
Zákoník práce
Oceňování majetku, cenové předpisy
Nový stavební zákon
pondělí 5. února
Účetnictví veřejného sektoru
Rozpočet a financování veřejného sektoru
Účetnictví nevýdělečných organizací
únor
Spotřební daně
Obce, kraje, hl. m Praha, úředníci, městská policie
Silniční doprava, pozemní komunikace, dráhy
Advokacie, soudy a soudci
České účetní standardy
Vnitřní správa
Ochrana (veřejného) zdraví
Energetika
a další

téma:
Cestovní náhrady, Odměňování v podnikatelské sféře

ÚZ č. 1567 - Cestovní náhrady, Odměňování v podnikatelské sféře, 2024

Od ledna 2024 se mění všechny sazby cestovních náhrad pro podnikatelský i veřejný sektor vč. sazeb zahraničního stravného. Tato publikace obsahuje nejen všechny aktuální předpisy k cestovním náhradám, ale i k obdobným náhradám a náležitostem některých profesí jako jsou příslušníci bezpečnostních sborů, soudci, státní zástupci a představitelé státní moci. Druhá část publikace obsahuje právní předpisy k odměňování v podnikatelské sféře vč. novelizovaného nařízení vlády o minimální mzdě.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 8. 1. 2024, cena: 99 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1567 - Cestovní náhrady, Odměňování v podnikatelské sféře, 2024

téma:
Daň z přidané hodnoty

Daňové zákony 2024

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2024 – daně z příjmů, DPH, daňový řád, daň silniční, daň z nemovitých věcí a další. Publikace obsahuje celkem 10 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami.
V této publikaci jsou obsaženy pouze daňové zákony – další platné daňové předpisy (nařízení vlády, vyhlášky, sdělení a pokyny MF) najdete v jednotlivých číslech edice ÚZ.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 1. 2024, cena: 159 Kč   NOVINKA

Daňové zákony 2024

téma:
Daně z příjmů

Daňové zákony 2024

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2024 – daně z příjmů, DPH, daňový řád, daň silniční, daň z nemovitých věcí a další. Publikace obsahuje celkem 10 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami.
V této publikaci jsou obsaženy pouze daňové zákony – další platné daňové předpisy (nařízení vlády, vyhlášky, sdělení a pokyny MF) najdete v jednotlivých číslech edice ÚZ.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 1. 2024, cena: 159 Kč   NOVINKA

Daňové zákony 2024

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023

Podrobný výklad reaguje na všechny změny, k nimž v oblasti ročního zúčtování za dané období došlo, a zobecňuje i poznatky z praxe. Základní osnova vychází z jednotlivých ustanovení zákona o daních z příjmů a navazujících ustanovení právních předpisů dotýkajících se přímo či nepřímo procesu zaměstnavatelem prováděného ročního zúčtování.
Novinky oproti předchozímu vydání
V letošním vydání ...     ... více

autor: Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 12. 1. 2024, cena: 459 Kč   NOVINKA

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti

Zrušil úsporný balíček všechny benefity nebo to byla jen novinářská nadsázka? Co zbylo z daňově výhodných benefitů (a co se tam naopak nově objevilo) po zapracování všech změn a zohlednění všech pozměňovacích návrhů na tyto změny? Čím nahradit zaměstnancům benefity, které přestaly být daňově výhodné? Jak se budou posuzovat v prosinci hrazené benefity na lednová plnění? Na všechny tyto otázky ...     ... více

autor: RNDr. Petr Beránek, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 12. 1. 2024, cena: 369 Kč   NOVINKA

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti

téma:
Občanský zákoník

Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním

Třetí vydání oblíbené učebnice obchodního práva pojednává především o základních institutech tohoto právního odvětví. Problematiku vysvětluje od základů, zaměřuje se na předmět a systém obchodního práva, jeho principy a prameny, nevyjímaje prameny evropské, dále se věnuje vymezení podnikání a podnikatelů, obchodní firmy, obchodního závodu či obchodního tajemství. Zevrubně vykládá otázky jednání ...     ... více

autor: Petr Pivko, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 12. 1. 2024, cena: 380 Kč   NOVINKA

Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním

téma:
Obchodní korporace

Základy obchodního práva, 3. vydání

Třetí vydání oblíbené učebnice obchodního práva pojednává především o základních institutech tohoto právního odvětví. Problematiku vysvětluje od základů, zaměřuje se na předmět a systém obchodního práva, jeho principy a prameny, nevyjímaje prameny evropské, dále se věnuje vymezení podnikání a podnikatelů, obchodní firmy, obchodního závodu či obchodního tajemství. Zevrubně vykládá otázky jednání ...     ... více

autor: Ivana Štenglová, Jan Dědič, Miloš Tomsa a kolektiv, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 12. 1. 2024, cena: 720 Kč   NOVINKA

Základy obchodního práva, 3. vydání

téma:
Pravidla silničního provozu, autoškoly

ÚZ č. 1566 - Pravidla silničního provozu, Autoškoly

Od ledna 2024 dochází k velkým změnám zákona o silničním provozu (změny pokut a bodového systému, řízení od 17 let pod dohledem mentora, zadržení řidičského průkazu a registračních značek a další); zavádějí se některé nové informativní značky a upřesňuje vodorovné značení; mění se vyhláška o řidičských průkazech a registru řidičů. Ke změnám dochází u autoškol, kde je novelizován jak zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, tak i jeho prováděcí vyhláška. U všech předpisů jsou změněné části textů zvýrazněny tučně; odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 15. 1. 2024, cena: 217 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1566 - Pravidla silničního provozu, Autoškoly

téma:
Účetnictví podnikatelů, audit

ÚZ č. 1568 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2024

Od ledna 2024 se v souvislosti s vládním konsolidačním balíčkem mění zákon o účetnictví, účetní vyhláška a několik Českých účetních standardů. Změny jsou rovněž v zákonu o auditorech. Poslední změny předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 15. 1. 2024, cena: 135 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1568 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2024

téma:
Veřejné zakázky, ochrana hospodářské soutěže, veřejná podpora, investiční pobídky, registr smluv

Zákon o zadávání veřejných zakázek s komentářem 2024

Třetí vydání komentáře k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, navazuje na předchozí vydání populárního komentáře, zahrnuje veškeré dosavadní novely zákona a reflektuje právní stav k 1. lednu 2024. Aktualizované vydání komentáře k zákonu o zadávání veřejných zakázek zahrnuje legislativní změny a poznatky plynoucí ze závěrů rozhodovací praxe, ke kterým ...     ... více

autor: Mgr. Tomáš Kruták, PhDr. Mgr. Lenka Krutáková, Mgr. Jan Geryk, LL.M., vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 12. 1. 2024, cena: 849 Kč   NOVINKA

Zákon o zadávání veřejných zakázek s komentářem 2024

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 8. 1. 2024 do 14. 1. 2024:

Řízení školy č. 1/2024
vydává: Wolters Kluwer ČR, a.s.

Speciál pro školní družiny č. 1/2024
vydává: Wolters Kluwer ČR, a.s.,

Speciál pro školní jídelny č. 1/2024
vydává: Wolters Kluwer ČR, a.s.

Speciál pro střední školy + časopis Řízení školy č. 1/2024
vydává: Wolters Kluwer ČR, a.s.,

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 8. 1. 2024 do 14. 1. 2024:

Částka 2/2024, rozeslaná dne 9. 1. 2024

2.*  

SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 4. ledna 2024 o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstva obce

Částka 3/2024, rozeslaná dne 12. 1. 2024

3.   

SDĚLENÍ Energetického regulačního úřadu ze dne 28. prosince 2023 o vydání cenových rozhodnutí

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz