Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  32
 
 
zpravodajství od 7. 8. 2023 do 13. 8. 2023

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI

Nařízení vlády č. 241/2023 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
Zavádí se výjimka pro používání šestimocného chromu v plynových absorpčních tepelných čerpadlech, a to na přesně stanovenou dobu, neboť v současné době není na trhu jiná antikorozní...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 9. 2023

Nařízení vlády č. 245/2023 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 426/2016 Sb., o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh, ve znění nařízení vlády č. 499/2021 Sb.
Nově se stanovují specifikace a informace týkající se nabíjení některých kategorií nebo tříd rádiových zařízení. Dále se stanoví povinnosti výrobcům, dovozcům a distributorům, pokud jde o...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 28. 12. 2024, vybraná ustanovení 28. 4. 2026

téma:
Spotřební daně, líh, energetické daně

Vyhláška č. 242/2023 Sb.,

o stanovení podrobností značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejů
Hlavní změnou oproti nahrazené (zrušené) vyhlášce je změna značkovače všech minerálních olejů; nyní budou značkovány značkovačem ACCUTRACETM PLUS namísto stávajícího značkovače...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 23. 8. 2023

téma:
Svobodný přístup k informacím, eGovernment, elektronické komunikace, kybernetická bezpečnost

Vyhláška č. 247/2023 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 157/2005 Sb., o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů odborné způsobilosti a době jejich platnosti, ve znění vyhlášky č. 120/2019 Sb.
Novela stanoví, že průkaz radiotelefonisty letecké pohyblivé služby může být používán i k obsluze stanice pro komunikaci dálkově řídících pilotů bezpilotních letadel, všeobecný...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 23. 8. 2023

Vyhláška č. 246/2023 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 155/2005 Sb., o způsobu tvorby volacích značek, identifikačních čísel a kódů, jejich používání a o druzích radiokomunikačních služeb, pro které jsou vyžadovány, ve znění vyhlášky č. 103/2018 Sb.
Protože současná právní úprava neodráží novou kategorií stanic určených pro komunikaci dálkově řídících pilotů bezpilotního letadla (piloti se nenachází fyzicky na palubě letadla, ale na...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 23. 8. 2023

téma:
Životní prostředí

Vyhláška č. 243/2023 Sb.,

o provedení některých ustanovení zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech
Mezi hlavní změny oproti nahrazené (zrušené) vyhlášce patří zejména: rozšíření možnosti uchovávat záznamy také elektronicky, za splnění předem stanovených požadavků na způsob jejich...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 23. 8. 2023, vybraná ustanovení 1. 1. 2026

Vyhláška č. 244/2023 Sb.,

kterou se.mění vyhláška č. 227/2015 Sb., o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku
Tato vyhláška mění a doplňuje zejména: náležitosti posudku návrhu bezpečnostní dokumentace coby odborného podkladu pro jeho schválení krajským úřadem, okruh dokumentů, které je...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 23. 8. 2023

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 7. 8. 2023 do 13. 8. 2023:

Částka 111/2023, rozeslaná dne 8. 8. 2023

241.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. července 2023, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

242.   

VYHLÁŠKA ze dne 26. července 2023 o stanovení podrobností značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejů

Částka 112/2023, rozeslaná dne 8. 8. 2023

243.   

VYHLÁŠKA ze dne 26. července 2023 o provedení některých ustanovení zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech

244.   

VYHLÁŠKA ze dne 26. července 2023, kterou se.mění vyhláška č. 227/2015 Sb., o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku

Částka 113/2023, rozeslaná dne 8. 8. 2023

245.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. července 2023, kterým se mění nařízení vlády č. 426/2016 Sb., o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh, ve znění nařízení vlády č. 499/2021 Sb.

246.   

VYHLÁŠKA ze dne 26. července 2023, kterou se mění vyhláška č. 155/2005 Sb., o způsobu tvorby volacích značek, identifikačních čísel a kódů, jejich používání a o druzích radiokomunikačních služeb, pro které jsou vyžadovány, ve znění vyhlášky č. 103/2018 Sb.

247.   

VYHLÁŠKA ze dne 26. července 2023, kterou se mění vyhláška č. 157/2005 Sb., o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů odborné způsobilosti a době jejich platnosti, ve znění vyhlášky č. 120/2019 Sb.

Částka 114/2023, rozeslaná dne 11. 8. 2023

248.*  

Sdělení Ministerstva financí ze dne 30. června 2023, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2023–2032, 4,50 %

249.*  

Sdělení Ministerstva financí ze dne 30. června 2023, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2023–2043, VAR %

Sbírka mezinárodních smluv

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce mezinárodních smluv od 7. 8. 2023 do 13. 8. 2023:

Částka 22/2023, rozeslaná dne 11. 8. 2023

31.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o ukončení platnosti ve vztazích mezi Českou republikou a Ruskou federací Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o vzájemném poskytnutí pozemků pro výstavbu technických středisek na pomoc službám pro stroje, zařízení a přístroje dodávané ve vzájemném obchodě a o podmínkách výstavby těchto středisek ze dne 14. listopadu 1980 a Protokolu mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o ukončení platnosti Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci při dalším zlepšení obchodně technických služeb pro stroje, zařízení a přístroje dodávané ve vzájemném obchodě z 5. června 1974, podepsaného dne 4. března 1991

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz