Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  10
 
 
zpravodajství od 6. 3. 2023 do 12. 3. 2023

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI

Zákon č. 58/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů
Novelou dochází zejména ke změnám v oblasti přestupků: ustanovení o přestupcích fyzických osob se přesouvají z § 10a do § 11, aniž by se něco měnilo na jejich vymezení, ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 23. 3. 2023

téma:
Ochrana zdraví

Zákon č. 59/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
Zakazuje se prodej nikotinových sáčků osobám mladším 18 let. Prodej nikotinových sáčků se upravuje způsobem obdobným, jakým je řešen prodej tabákových výrobků, elektronických cigaret a...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 23. 3. 2023

téma:
Účetnictví podnikatelů, audit

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2023

Publikace meritum Účetnictví podnikatelů 2023 je praktická každodenní pomůcka pro účetní a pro všechny, kteří se chtějí v oblasti účetnictví orientovat. Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje všechny důležité informace nezbytné pro správné vedení účetnictví.
Ze změn pro rok 2023 vybíráme:
zavedení ...     ... více

autor: kolektiv autorů, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 7. 3. 2023, cena: 799 Kč   NOVINKA

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2023

téma:
Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat

Nařízení vlády č. 62/2023 Sb.,

o stanovení podmínek provádění opatření Natura 2000 na zemědělské půdě
Toto nařízení upravuje v souladu se strategickým plánem společné zemědělské politiky Evropské unie v České republice podmínky provádění opatření Natura 2000 na zemědělské půdě, a to program...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 4. 2023

Nařízení vlády č. 61/2023 Sb.,

o stanovení podmínek provádění opatření pro oblasti s přírodními omezeními
V zájmu plnění cílů společné zemědělské politiky EU toto nařízení upravuje podmínky poskytování dotací pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 4. 2023

Nařízení vlády č. 64/2023 Sb.,

o stanovení podmínek provádění opatření zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací
Toto nařízení upravuje v souladu se strategickým plánem společné zemědělské politiky Evropské unie v České republice podmínky provádění opatření zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 4. 2023

Nařízení vlády č. 63/2023 Sb.,

o stanovení podmínek provádění opatření pro zalesňování zemědělské půdy
Toto nařízení upravuje v souladu se strategickým plánem společné zemědělské politiky Evropské unie v České republice podmínky provádění opatření pro zalesňování zemědělské půdy.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 4. 2023

téma:
Životní prostředí

Zákon č. 60/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, ve znění pozdějších předpisů
Touto novelou se zejména: prodlužuje lhůta pro předání držených regulovaných látek ke zneškodnění, podmiňuje činnost zneškodňování a regenerace F-plynů povolením, upravuje...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 23. 3. 2023

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 6. 3. 2023 do 12. 3. 2023:

Mzdová účetní č. 3/2023

Právo a rodina č. 3/2023
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Obchodní právo č- 2/2023
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Přehled rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva č. 1/2023
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 6. 3. 2023 do 12. 3. 2023:

Částka 35/2023, rozeslaná dne 8. 3. 2023

57.*  

Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 7. února 2023 sp. zn. Pl. ÚS-st. 58/23 o nepřípustnosti ústavní stížnosti proti usnesení soudu o nevyloučení soudce pro podjatost

Částka 36/2023, rozeslaná dne 8. 3. 2023

58.   

ZÁKON ze dne 15. února 2023, kterým se mění zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů

59.   

ZÁKON ze dne 15. února 2023, kterým se mění zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů

60.   

ZÁKON ze dne 15. února 2023, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, ve znění pozdějších předpisů

Částka 37/2023, rozeslaná dne 10. 3. 2023

61.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 1. března 2023 o stanovení podmínek provádění opatření pro oblasti s přírodními omezeními

Částka 38/2023, rozeslaná dne 10. 3. 2023

62.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 1. března 2023 o stanovení podmínek provádění opatření Natura 2000 na zemědělské půdě

63.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 1. března 2023 o stanovení podmínek provádění opatření pro zalesňování zemědělské půdy

64.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 1. března 2023 o stanovení podmínek provádění opatření zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz