Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  
 
 
zpravodajství od 7. 2. 2022 do 13. 2. 2022

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Daň z přidané hodnoty

DPH 2022 - zákon s přehledy

V 19. vydání praktické, osvědčené publikaci autor na 165 přehledech názorně „zobrazuje“ zákon o DPH ve znění platném k 1. 1. 2022. Tyto přehledy jsou vždy doplněny paragrafy zákona, čímž získáváte neocenitelného pomocníka.
Názorné přehledy obsahují např.: novelu pronájmů nemovitých věcí, poukazy, kontrolní hlášení, kompletní přehledy druhů a úprav odpočtů, řetězové obchody, odpočet při krádeži ...     ... více

autor: Jiří Dušek, vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 9. 2. 2022, cena: 289 Kč   NOVINKA

DPH 2022 - zákon s přehledy

Abeceda DPH 2022

Publikaci Abeceda DPH lze použít jako průvodce pro začínající podnikatele nebo podnikatele, kteří dosud neměli povinnost registrovat se k dani z přidané hodnoty.
Změny v zákonu o DPH
Kniha je aktualizována o všechny změny, uvedené v zákonu o DPH pro rok 2022 a o informace vydávané Generálním finančním ředitelstvím.
Blíže k obsahu publikace
V knize je řešeno, jak správně stanovit místo ...     ... více

autor: Ing. Zdeněk Kuneš, Bc. Zdeněk Vondrák, DiS., vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 8. 2. 2022, cena: 749 Kč   NOVINKA

Abeceda DPH 2022

téma:
Daně z příjmů, evidence tržeb

Daňová evidence podnikatelů 2022

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle účetní a daňové legislativy 2021 i 2022. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe.
Aktuální vydání uvádí možnost uplatnění mimořádných odpisů včetně příkladů, stravovací paušál včetně příkladu, režim paušálního poplatníka, přehled uplatnění ...     ... více

autor: Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček, vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 9. 2. 2022, cena: 199 Kč   NOVINKA

Daňová evidence podnikatelů 2022

téma:
Daňový řád, finanční správa, daňové poradenství, platby v hotovosti

Meritum - Daňový řád 2022

meritum Daňový řád 2022 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky správy daní a je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat.
Publikace je rozdělena do tří částí:
principy správy daní
problematika správy daní a její součásti
sankce a soudní řízení
Výklad je doplněn o praktické přílohy, např. vzory ...     ... více

vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 10. 2. 2022, cena: 460 Kč   NOVINKA

Meritum - Daňový řád 2022

INFORMACE,

seznam matrikových částí bankovních účtů celních úřadů
Ministerstvo financí, s cílem usnadnit daňovým subjektům zaplacení daní celním úřadům, uveřejnilo seznam matrikových částí bankovních účtů celních úřadů.    celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 8. 2. 2022

INFORMACE.

přehled druhů daní a jejich částí, o nichž vedou osobní daňové účty orgány Celní správy České republiky ve smyslu § 149 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
V této informaci Ministerstvo financí uveřejňuje přehled druhů daní a jejich částí, o nichž orgány Celní správy ČR vedou osobní daňové účty a na jejichž příslušné bankovní účty jsou...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 8. 2. 2022

téma:
Občanský zákoník

Občanské právo hmotné 1, 2. vydání

Aktualizované a doplněné vydání prvního svazku učebnice občanského práva hmotného, který získal ocenění za nejlepší právnickou publikaci a za nejlepší vysokoškolskou učebnici roku 2013. Kniha je dílem našich předních civilistů, kteří působí v akademické sféře i právní praxi. Zahrnuje výklad týkající se obecné části nového českého soukromého práva.

autor: Jan Dvořák, Jiří Švestka, Michaela Zuklínová a kolektiv, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 10. 2. 2022, cena: 560 Kč   NOVINKA

Občanské právo hmotné 1, 2. vydání

téma:
Oceňování majetku, Cenové předpisy

Výměr MF č. 02/2022,

kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2022
Sleva pro děti, studenty a osoby starší 65 let v železniční a silniční dopravě se snižuje ze 75 % na 50 % plného jízdného. Děti do 6 let v...   celá anotace

CENOVÝ
VĚSTNÍK

účinnost: 1. 4. 2022

téma:
Ochrana zdraví

ÚZ č. 1478 - Ochrana zdraví

Publikace obsahuje zákony a vyhlášky z oblasti ochrany veřejného zdraví, ochrany zdraví před škodlivými účinky návykových látek a náhrady újmy způsobené povinným očkováním. Od minulého vydání se změnil především zákon o ochraně veřejného zdraví, menší změny nastaly i u dalších předpisů. Některá ustanovení týkající se bezpečnosti práce jsou obsažena v ÚZ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 7. 2. 2022, cena: 98 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1478 - Ochrana zdraví

téma:
Silniční doprava, pozemní komunikace, přeprava cestujících, dráhy

ÚZ č. 1477 - Silniční doprava, Pozemní komunikace, Veřejné služby v přepravě cestujících, Dráhy

Soubor 19 aktuálních předpisů rozdělených do 4 kapitol: silniční doprava; pozemní komunikace; veřejná přeprava cestujících; dráhy. Od ledna a února 2022 došlo k velkým změnám zákona o dráhách a zákona o pozemních komunikacích. Změněn byl také zákon o silniční dopravě a některé vyhlášky. Poslední změny všech předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány. 

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 7. 2. 2022, cena: 179 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1477 - Silniční doprava, Pozemní komunikace, Veřejné služby v přepravě cestujících, Dráhy

téma:
Sociální pojištění

Zákon o nemocenském pojištění 2022

Tato praktická příručka obsahuje výklad k jednotlivým ustanovením zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, doplněný řadou příkladů.
Změny v nemocenském pojištění
Zároveň obsahuje i výklad k poskytování náhrady mzdy zaměstnavatelem v období prvních 14 dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti. Jsou zde komentovány změny, které nabyly účinnosti v letech 2020, 2021 a od 1. 2. 2022. ...     ... více

autor: Ing. Marta Ženíšková, JUDr. Jan Přib, Mgr. Zdeněk Schmied, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 8. 2. 2022, cena: 399 Kč   NOVINKA

Zákon o nemocenském pojištění 2022

téma:
Účetnictví podnikatelů, audit

Mzdové účetnictví 2022 - praktický průvodce

Nepostradatelná kniha pro všechny mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, studenty a další! Řeší ohromné množství odborných otázek, které si každodenně klade mzdová praxe. Předností knihy je přehledné zpracování a velké množství příkladů, tabulek, přehledů a vyplněných formulářů.
Publikace je aktualizována k 1. 1. 2022 v souladu s novelami zákonů. Reaguje na široký vějíř odborných ...     ... více

autor: Václav Vybíhal a kolektiv, vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 9. 2. 2022, cena: 469 Kč   NOVINKA

Mzdové účetnictví 2022 - praktický průvodce

Účetní případy pro praxi 2022

Potřebujete si zopakovat nebo připomenout nejvíce používané účetní případy, se kterými se můžete setkat? Kniha umožňuje vyhledat konkrétní příklady z praxe podnikatelského subjektu podle jednotlivých účtových skupin.
Čtenáři se nabízí informace o všech účtových skupinách: základní charakteristiky, navrhované syntetické účty, nejčastější souvztažné operace a názorné postupy řešení účetních ...     ... více

autor: Vladimír Hruška, vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 9. 2. 2022, cena: 329 Kč   NOVINKA

Účetní případy pro praxi 2022

Zákon o účetnictví s komentářem 2022

Zákon o účetnictví prochází standardními novelizacemi, v této publikaci naleznete úplné znění zákona účinné od 1. 1. 2020, doplněné úvodním komentářem prezidentky Svazu účetních ČR Magdaleny Králové a viceprezidenta Svazu účetních ČR Miloslava Hejreta.
Oba autoři zastupují účetní profesi v Národní účetní radě. Zákon se týká všech účetních jednotek, podnikatelských i nepodnikatelských subjektů. ...     ... více

autor: Magdalena Králová, Miloslav Hejret, vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 9. 2. 2022, cena: 169 Kč   NOVINKA

Zákon o účetnictví s komentářem 2022

téma:
Zákoník práce

Zákoník práce s komentářem 2022

Publikace, která svým formátem již tradičně navazuje na předchozích 14 úspěšných vydání, obsahuje vedle platného znění zákoníku práce a celé řady dalších souvisejících zákonů i podzákonných právních předpisů též podrobné komentáře k jednotlivým konkrétním ustanovením zahrnující nejen všechny změny v zákoníku práce, zákoně o zaměstnanosti a zákoně o inspekci práce, ale i komentáře k některým ...     ... více

autor: JUDr. Pavla Hloušková, Mgr. Dana Roučková, Mgr. Zdeněk Schmied, Mgr. Petr Schweiner,, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 8. 2. 2022, cena: 999 Kč   NOVINKA

Zákoník práce s komentářem 2022

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 7. 2. 2022 do 13. 2. 2022:

Řízení školy 2/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Speciál pro MŠ + časopis Řízení školy č. 1/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Speciál pro ZUŠ + časopis Řízení školy č. 1/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Daňová a Hospodářská Kartotéka (DHK) č. 1-2/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

PSK - Personální a Sociálně právní Kartotéka č. 1/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Bezpečnost a hygiena práce 1/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Právo a rodina č. 2/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Soukromé právo č. 1/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 7. 2. 2022 do 13. 2. 2022:

Částka 14/2022, rozeslaná dne 9. 2. 2022

25.*  

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 26. ledna 2022 o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

Sbírka mezinárodních smluv

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce mezinárodních smluv od 7. 2. 2022 do 13. 2. 2022:

Částka 1/2022, rozeslaná dne 10. 2. 2022

1.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci k řešení vlivů těžební činnosti v povrchovém hnědouhelném dole Turów v Polské republice na území České republiky

Finanční zpravodaj

Přehled nových předpisu, které vyšly ve Finančním zpravodaji od 7. 2. 2022 do 13. 2. 2022:

Číslo 4/2022, rozeslán dne 8. 2. 2022

6.   

Přehled druhů daní a jejich částí, o nichž vedou osobní daňové účty orgány Celní správy České republiky ve smyslu § 149 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

7.   

Seznam matrikových částí bankovních účtů celních úřadů

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz