Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  46
 
 
zpravodajství od 7. 11. 2022 do 13. 11. 2022

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Cenné papíry, kapitálový trh, investiční společnosti a fondy

Excesivní uplatnění a zneužití směnky

Směnku lze považovat za právní nástroj, jehož využití má velkou tradici. Zdaleka ne vždy však lze uplatnění směnečných nároků v soudních řízení považovat za řádný (poctivý) výkon směnečného práva. Stále častěji je možné se setkat s takovým uplatněním směnečných nároků, které nerespektují dohodu, jež vedla ke vstupu směnečného dlužníka do směnečného vztahu.
Publikace uvádí základní vlastnosti ...     ... více

autor: Radim Chalupa, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 9. 11. 2022, cena: 890 Kč   NOVINKA

Excesivní uplatnění a zneužití směnky

téma:
Energetika

Nařízení vlády č. 333/2022 Sb.,

o zajištění dodávek plynu
V návaznosti na nastalou mimořádnou tržní situaci na trhu s plynem vydala vláda ČR nařízení, kterým určuje obchodníky s plynem, kterým se stanoví povinnost dodávky plynu zákazníkům na...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 10. 11. 2022

téma:
Oceňování majetku, Cenové předpisy

Oceňování nemovitostí ve zvláštních případech

Publikace je první českou příručkou zaměřenou na oceňování nemovitostí ve zvláštních případech. Autor čerpá ze své dlouholeté znalecké praxe a nabízí praktická řešení znaleckých úkolů, které vznikají v souvislosti s oceňováním věcných břemen, práva stavby, stavby na cizím pozemku, závad na nemovité věci, nekomerčních pozemků a staveb či rekonstrukce staveb a nebyly dosud v odborné literatuře ...     ... více

autor: Petr Ort, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 9. 11. 2022, cena: 490 Kč   NOVINKA

Oceňování nemovitostí ve zvláštních případech

Sdělení Ministerstva financí č. 336/2022 Sb.,

o vydání výměru MF č. 07/2022, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2022
Viz anotaci výměru MF č. 07/2022, který byl publikován v částce 19/2022 Cenového věstníku – zde .    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

platnost: 9. 11. 2022

téma:
Pravidla silničního provozu, autoškoly

ÚZ č. 1509 - Pravidla silničního provozu, Autoškoly

První kapitola obsahuje předpisy upravující pravidla a okolnosti silničního provozu – zákon o silničním provozu (pravidla provozu na pozemních komunikacích), zákon o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a několik vyhlášek. Druhá kapitola obsahuje předpisy, kterými se stanoví pravidla a postupy pro získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel (autoškoly). U všech předpisů jsou změněné části textů zvýrazněny tučně; odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 14. 11. 2022, cena: 197 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1509 - Pravidla silničního provozu, Autoškoly

Vyhláška č. 330/2022 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel, ve znění vyhlášky č. 303/2020 Sb., vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
Mění se náležitosti vzoru dokladu o provedené technické silniční kontrole vozidla.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 15. 11. 2022

téma:
Sociální zabezpečení

Praktikum z práva sociálního zabezpečení, 6. vydání

Učební pomůcka pro vysokoškolskou výuku práva sociálního zabezpečení je přehledně zpracovaná podle jednotlivých systémů sociálního zabezpečení a srozumitelnou formou představuje jejich stěžejní instituty. Ve svém již šestém vydání byla aktualizována podle právního stavu k 1. 9. 2022.
Kapitoly jsou věnovány jednotlivým podsystémům sociálního zabezpečení (nemocenské, důchodové a zdravotní ...     ... více

autor: Gabriela Halířová, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 9. 11. 2022, cena: 380 Kč   NOVINKA

Praktikum z práva sociálního zabezpečení, 6. vydání

téma:
Technické podmínky provozu na pozemních komunikacích, pohonné hmoty

Vyhláška č. 330/2022 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel, ve znění vyhlášky č. 303/2020 Sb., vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
A) K vyhlášce č. 211/2018 Sb. Upravují se požadavky na vybavení neveřejných stanic technických kontrol, neboť je potřeba zmírnit požadavky na vybavení těchto stanic v souvislosti s měřením...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 15. 11. 2022, vybraná ustanovení 20. 5. 2023

téma:
Vnitřní správa

Vyhláška č. 331/2022 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
V seznamu úřadů, které provádějí vidimaci a legalizaci, se doplňuje 19 dalších úřadů, jeden úřad se z tohoto seznamu vypouští.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023

téma:
Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat

Vyhláška č. 334/2022 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 128/2009 Sb., o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty, ve znění pozdějších předpisů
Mezi hlavní změny patří: rozšíření možnosti dodávat potraviny do kraje Hlavní město Praha i pro potravinářské podniky sousedící se Středočeským krajem, úprava limitů množství...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 7. 11. 2022 do 13. 11. 2022:

Soukromé právo č. 10/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Státní zastupitelství č. 5/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Judikatura Evropského soudního dvora č. 3/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Obchodní právo č. 10/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 7. 11. 2022 do 13. 11. 2022:

Částka 153/2022, rozeslaná dne 7. 11. 2022

329.*  

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2. listopadu 2022, kterým se mění nařízení vlády č. 301/2022 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s dočasným znovuzavedením ochrany vnitřních hranic, ve znění nařízení vlády č. 323/2022 Sb.

330.   

VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2022, kterou se mění vyhláška č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel, ve znění vyhlášky č. 303/2020 Sb., vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů

331.   

VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2022, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů

332.*  

VYHLÁŠKA ze dne 26. října 2022, kterou se mění vyhláška č. 85/2008 Sb., o stanovení seznamu léčivých látek a pomocných látek, které lze použít pro přípravu léčivých přípravků, ve znění pozdějších předpisů.

Částka 154/2022, rozeslaná dne 9. 11. 2022

333.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 27. října 2022 o zajištění dodávek plynu

334.   

VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2022, kterou se mění vyhláška č. 128/2009 Sb., o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty, ve znění pozdějších předpisů

335.*  

Sdělení Ministerstva financí ze dne 1. listopadu 2022 o vydání výměru Ministerstva financí č. 03/VODA/2022, kterým se mění výměr Ministerstva financí č. 01/VODA/2022 o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací

336.   

Sdělení Ministerstva financí ze dne 1. listopadu 2022 o vydání výměru MF č. 07/2022, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2022

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz