Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  41
 
 
zpravodajství od 7. 10. 2019 do 13. 10. 2019

NOVÉ KNIHY, ZPRÁVY, ZÁKONY ČR

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 
TÉMA

Cizinci, Azyl

 

ZÁKON č. 255/2019 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích
Novela pouze formálně nahrazuje dosavadní odkaz na zákon o znalcích a tlumočnících odkazem na nový zákon o soudních tlumočnících a soudních překladatelích (tento zákon zatím nebyl přijat; vývoj...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Daň z přidané hodnoty

 

ZÁKON č. 256/2019 Sb.,

kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Do nejnižší 10% sazby DPH se přesouvají: vodné a stočné, úklidové práce prováděné v domácnostech a společných prostorech bytových domů, domácí péče o děti, staré, nemocné a...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 5. 2020

TÉMA

Daně z příjmů, evidence tržeb

 

ZÁKON č. 256/2019 Sb.,

kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Změny od 1. 11. 2019 Okruh tržeb, které podléhají elektronické evidenci tržeb (EET), se omezuje na tržby uskutečněné  na území České republiky (dosud podléhaly EET i tržby...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 11. 2019, vybraná ustanovení 1. 2. 2020, 1. 5. 2020

TÉMA

Daňový řád, finanční správa, daňové poradenství, finanční správa, platby v hotovosti

 

Daňový řád - Praktický komentář

Praktický komentář k zákonu č. 280/2009 Sb., daňový řád, zachycuje aktuální legislativní a judikaturní vývoj tohoto základního procesního předpisu daňového práva. Komentář k daňovému řádu není pojat čistě formou strojového komentování jednotlivých paragrafů. Cílem autora bylo komentovat jednotlivé instituty nejlépe ve vzájemných souvislostech se zaměřením na reálné potřeby uživatele ...     ... více

autor: Tomáš Rozehnal, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 10. 10. 2019, cena: 835 Kč   NOVINKA

Daňový řád - Praktický komentář
TÉMA

Poplatky, správní, soudní, místní, ...

 

ZÁKON č. 255/2019 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích
Stanoví se správní poplatky za vydání průkazů, které budou od 1. 1. 2021 vydávány podle nového zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů, Policie ČR, Vězeňská služba, BIS, Zpravodajské služby

 

Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů - Praktický komentář

Praktický komentář k zákonu č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, seznamuje se služebním poměrem příslušníků bezpečnostních sborů a právními vztahy z něj plynoucích.
Výklad k jednotlivým ustanovením obsahuje poznatky autorů přímo z aplikační praxe služebních funkcionářů bezpečnostních sborů a zároveň je doplněn aktuální judikaturou.
Kniha je určena především ...     ... více

autor: Jiří Chrobák, Aleš Blahut, Jan Kulhánek, Stanislav Vodička, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 10. 10. 2019, cena: 1 045 Kč   NOVINKA

Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů - Praktický komentář
TÉMA

Soudy a soudci, advokáti, notáři, znalci a tlumočníci

 

ZÁKON č. 254/2019 Sb.,

o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech
Po mnoha letech prací a sporů kolem znaleckého zákona byl přijat nový zákon, který podstatně mění a zpřísňuje dosavadní pravidla a prostředí s cílem zkvalitnění znaleckých posudků. Hlavní...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

 

ZÁKON č. 255/2019 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích
V souladu s občanským zákoníkem se dosavadní pojem „způsobilost k právním úkonům, její omezení či zbavení“ nahrazuje pojmeme „svéprávnost a její omezení“. Nově se datová...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Trestní předpisy

 

Restorativní přístupy při řešení trestné činnosti

Restorativní justice je konceptem, hnutím a moderní vizí trestněprávní politiky, která říká, že trestný čin primárně nenarušuje jen právní normy, ale též způsobuje újmu a narušuje mezilidské vztahy. Nalézání spravedlnosti z restorativního úhlu pohledu žádá, abychom změnili naši perspektivu řešení následků trestné činnosti a hledali taková řešení, která povedou k nahrazení způsobené újmy, motivují ...     ... více

autor: Petra Masopust Šachová, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 10. 10. 2019, cena: 429 Kč   NOVINKA

Restorativní přístupy při řešení trestné činnosti

ZÁKON č. 255/2019 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích
Novela zpřesňuje pravidla týkající se tlumočníků a advokátů poskytujících služby v cizím jazyce, jmenování obhájců, znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů, výše...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Zdravotní služby

 

ZÁKON č. 255/2019 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích
Z důvodu rozšíření terminologie v novém zákoně č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech (k tomuto zákonu viz  anotaci ), se upřesňuje, že...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Živnostenské podnikání, podpora podnikání, volný pohyb služeb

 

ZÁKON č. 255/2019 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích
Výkon znalecké činnosti a výkon činnosti soudních překladatelů a soudních tlumočníků zůstává i nadále mimo režim živnostenského zákona; novela pouze zpřesňuje formulaci s ohledem na nový...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 7. 10. 2019 do 13. 10. 2019:

Částka 110/2019, rozeslaná dne 9. 10. 2019

254.   

ZÁKON ze dne 10. září 2019 o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech

255.   

ZÁKON ze dne 10. září 2019, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích

Částka 111/2019, rozeslaná dne 9. 10. 2019

256.   

ZÁKON ze dne 13. září 2019, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Částka 112/2019, rozeslaná dne 9. 10. 2019

257.*  

SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 3. října 2019 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

258.*  

SDĚLENÍ Energetického regulačního úřadu ze dne 3. října 2019 o vydání cenových rozhodnutí

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz