Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  28
 
 
zpravodajství od 5. 7. 2021 do 11. 7. 2021

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 
TÉMA

Advokáti, notáři, soudci a soudy

 

Zákon č. 261/2021 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci
A) K zákonu č. 358/1992 Sb. V návaznosti na nová obecná pravidla využívání údajů ze základních registrů a agendových informačních systémů veřejné správy obsažená od 1. 2. 2022...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 2. 2022

TÉMA

Archivnictví a spisová služba, skartační řízení

 

Zákon č. 261/2021 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci
V návaznosti na nová obecná pravidla využívání údajů ze základních registrů a agendových informačních systémů veřejné správy obsažená od 1. 2. 2022 v zákoně o základních...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 2. 2022, vybraná ustanovení 24. 7. 2021

TÉMA

Autorské právo, průmyslová práva

 

Zákon č. 261/2021 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci
V návaznosti na nová obecná pravidla využívání údajů ze základních registrů a agendových informačních systémů veřejné správy obsažená od 1. 2. 2022 v zákoně o základních...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 2. 2022

TÉMA

Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Praní špinavých peněz …

 

Zákon č. 261/2021 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci
V návaznosti na nová obecná pravidla využívání údajů ze základních registrů a agendových informačních systémů veřejné správy obsažená od 1. 2. 2022 v zákoně o základních...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 2. 2022

TÉMA

Cenné papíry, kapitálový trh, investiční společnosti a fondy

 

Zákon č. 261/2021 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci
V návaznosti na nová obecná pravidla využívání údajů ze základních registrů a agendových informačních systémů veřejné správy obsažená od 1. 2. 2022 v zákoně o základních...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 2. 2022

TÉMA

Cizinci, Azyl

 

Zákon č. 261/2021 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci
Prodlužuje se doba uchovávání údajů v informačním systému cizinců z 15 na 50 let. V návaznosti na nová obecná pravidla využívání údajů ze základních registrů a agendových...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 2. 2022

TÉMA

Energetika

 

Zákon č. 261/2021 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci
V návaznosti na nová obecná pravidla využívání údajů ze základních registrů a agendových informačních systémů veřejné správy obsažená od 1. 2. 2022 v zákoně o základních...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 2. 2022

TÉMA

Exekuční řád, Veřejné dražby

 

Zákon č. 261/2021 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci
Rozšiřuje se zmocnění Ministerstva spravedlnosti k vydání vyhlášky upravující poskytování a užití údajů z centrální evidence exekucí.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

Vyhláška č. 264/2021 Sb.,

kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších předpisů
V příloze č. 1 novelizované vyhlášky se do Popisu elementů a atributů datových souborů doplňují v položce “Ucet/Zustatek” slova “X – chráněný účet”. Změna je reakcí na zákon č. 38/2021...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 9. 7. 2021

Vyhláška č. 265/2021 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí, ve znění pozdějších předpisů
Do centrální evidence exekucí se nově budou zapisovat  údaje o exekučním titulu, údaje o oprávněném-fyzické osobě. Výpis z centrální evidence bude povinnému v...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

TÉMA

Hazardní hry, daň z hazardních her

 

Zákon č. 261/2021 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci
V návaznosti na nová obecná pravidla využívání údajů ze základních registrů a agendových informačních systémů veřejné správy obsažená od 1. 2. 2022 v zákoně o základních...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 2. 2022

TÉMA

Insolvence

 

Zákon č. 261/2021 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci
Při zápisu osoby do insolvenčního rejstříku soud přidělí bezvýznamový klientský identifikátor insolvenčního rejstříku; sdílení nebo užití k jiným účelům než k úkonům souvisejícím s identifikací...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 24. 7. 2021, vybraná ustanovení 1. 1. 2022

TÉMA

Katastr nemovitostí, zeměměřictví, pozemkové úpravy

 

Zákon č. 261/2021 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci
V návaznosti na nová obecná pravidla využívání údajů ze základních registrů a agendových informačních systémů veřejné správy obsažená od 1. 2. 2022 v zákoně o základních...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 2. 2022

TÉMA

Kontrola veřejných financí, majetek státu

 

Zákon č. 261/2021 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci
V návaznosti na nová obecná pravidla využívání údajů ze základních registrů a agendových informačních systémů veřejné správy obsažená od 1. 2. 2022 v zákoně o základních...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 2. 2022

TÉMA

Krizové zákony, HZS, požární ochrana

 

Zákon č. 261/2021 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci
V návaznosti na nová obecná pravidla využívání údajů ze základních registrů a agendových informačních systémů veřejné správy obsažená od 1. 2. 2022 v zákoně o základních...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 2. 2022

TÉMA

Mezinárodní justiční spolupráce, státní zastupitelství

 

Zákon č. 261/2021 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci
A) K zákonu č. 283/1993 Sb. Pro účely zákona o základních registrech se Úřad evropského veřejného žalobce považuje za orgán veřejné moci.   B) K zákonu č. 104/2013 Sb....   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 2. 2022

TÉMA

Obce, kraje, hl. m. Praha, obecní policie, úředníci ÚSC

 

Zákon č. 261/2021 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci
V návaznosti na nová obecná pravidla využívání údajů ze základních registrů a agendových informačních systémů veřejné správy obsažená od 1. 2. 2022 v zákoně o základních...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 2. 2022

TÉMA

Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI

 

Zákon č. 261/2021 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci
V návaznosti na nová obecná pravidla využívání údajů ze základních registrů a agendových informačních systémů veřejné správy obsažená od 1. 2. 2022 v zákoně o základních...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 2. 2022

TÉMA

Ochrana zdraví

 

Zákon č. 261/2021 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci
V návaznosti na nová obecná pravidla využívání údajů ze základních registrů a agendových informačních systémů veřejné správy obsažená od 1. 2. 2022 v zákoně o základních...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 2. 2022

TÉMA

Penzijní spoření a připojištění

 

Zákon č. 261/2021 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci
V návaznosti na nová obecná pravidla využívání údajů ze základních registrů a agendových informačních systémů veřejné správy obsažená od 1. 2. 2022 v zákoně o základních...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 2. 2022

TÉMA

Platební styk, oběh hotovosti, směnárny, finanční arbitr

 

Zákon č. 261/2021 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci
Arbitr je oprávněn využívat k plnění úkolů podle tohoto zákona údaje z katastru nemovitostí bezplatně.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 2. 2022

TÉMA

Pojišťovnictví, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

 

Zákon č. 261/2021 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci
S ohledem na novou obecnou úpravu obsaženou v novelizovaném zákoně o základních registrech, kterou se umožňuje využívání údajů z informačních systémů veřejné správy...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 2. 2022

TÉMA

Poplatky, správní, soudní, místní, ...

 

Zákon č. 261/2021 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci
V návaznosti na nová obecná pravidla využívání údajů ze základních registrů a agendových informačních systémů veřejné správy obsažená od 1. 2. 2022 v zákoně o základních...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 2. 2022, vybraná ustanovení 1. 1. 2022

TÉMA

Pracovněprávní předpisy, zaměstnanost, odškodňování, odbory, inspekce práce, ...

 

Zákon č. 261/2021 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci
V návaznosti na nová obecná pravidla využívání údajů ze základních registrů a agendových informačních systémů veřejné správy obsažená od 1. 2. 2022 v zákoně o základních...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 2. 2022

TÉMA

Pravidla silničního provozu, autoškoly

 

Zákon č. 261/2021 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci
V návaznosti na nová obecná pravidla využívání údajů ze základních registrů a agendových informačních systémů veřejné správy obsažená v zákoně o základních...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 2. 2022, vybraná ustanovení 1. 7. 2025

TÉMA

Regionální školství, pedagogičtí pracovníci

 

Zákon č. 261/2021 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci
V návaznosti na nová obecná pravidla využívání údajů ze základních registrů a agendových informačních systémů veřejné správy obsažená od 1. 2. 2022 v zákoně o základních...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 2. 2022

TÉMA

Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

 

Zákon č. 261/2021 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci
V návaznosti na nová obecná pravidla využívání údajů ze základních registrů a agendových informačních systémů veřejné správy obsažená od 1. 2. 2022 v zákoně o základních...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 2. 2022

TÉMA

Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí

 

Vyhláška č. 263/2021 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů
V souvislosti s živelní pohromou v regionech Břeclav a Hodonín dne 24. června 2021 byla možnost poskytnutí daru nebo zápůjčky z fondu kulturních a sociálních potřeb rozšířena také na...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 10. 7. 2021

TÉMA

Silniční doprava, pozemní komunikace, přeprava cestujících, dráhy

 

Zákon č. 261/2021 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci
V návaznosti na nová obecná pravidla využívání údajů ze základních registrů a agendových informačních systémů veřejné správy obsažená od 1. 2. 2022 v zákoně o základních...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 2. 2022

TÉMA

Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů, Policie ČR, Vězeňská služba, BIS, Zpravodajské služby

 

Zákon č. 261/2021 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci
V návaznosti na nová obecná pravidla využívání údajů ze základních registrů a agendových informačních systémů veřejné správy obsažená od 1. 2. 2022 v zákoně o základních...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 2. 2022

TÉMA

Sociální pojištění

 

Zákon č. 261/2021 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci
V návaznosti na nová obecná pravidla využívání údajů ze základních registrů a agendových informačních systémů veřejné správy, obsažená od 1. 2. 2022 v zákoně o základních...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 2. 2022

TÉMA

Sociální zabezpečení

 

Zákon č. 261/2021 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci
V návaznosti na nová obecná pravidla využívání údajů ze základních registrů a agendových informačních systémů veřejné správy obsažená od 1. 2. 2022 v zákoně o základních...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 2. 2022

TÉMA

Správní řád, soudní řád správní, přestupky

 

Zákon č. 261/2021 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci
V návaznosti na nová obecná pravidla využívání údajů ze základních registrů a agendových informačních systémů veřejné správy obsažená od 1. 2. 2022 v zákoně o základních...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 2. 2022

TÉMA

Státní služba

 

Zákon č. 261/2021 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci
Zpřesňují se ustanovení upravující informační systém o státní službě.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 2. 2022

TÉMA

Stavební předpisy, autorizované profese ve výstavbě

 

Zákon č. 261/2021 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci
A) K zákonu č. 183/2006 Sb. V návaznosti na nová obecná pravidla využívání údajů ze základních registrů a agendových informačních systémů veřejné správy obsažená od 1. 2. 2022...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 2. 2022, vybraná ustanovení 1. 7. 2023

TÉMA

Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

 

Zákon č. 261/2021 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci
A) K z ákonu č. 106/1999 Sb. Zpřesňují se pravidla pro poskytování a zveřejňování informací, zejména se zavádí samostatná úprava ohledně informací zveřejňovaných způsobem umožňujícím...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 2. 2022, vybraná ustanovení 1. 7. 2023

TÉMA

Technické podmínky provozu na pozemních komunikacích, pohonné hmoty

 

Zákon č. 261/2021 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci
V návaznosti na nová obecná pravidla využívání údajů ze základních registrů a agendových informačních systémů veřejné správy obsažená od 1. 2. 2022 v zákoně o základních...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 2. 2022

TÉMA

Trestní předpisy

 

Zákon č. 261/2021 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci
V návaznosti na nová obecná pravidla využívání údajů ze základních registrů a agendových informačních systémů veřejné správy obsažená od 1. 2. 2022 v zákoně o základních...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 2. 2022

TÉMA

Účetnictví podnikatelů, audit

 

Zákon č. 261/2021 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci
V návaznosti na nová obecná pravidla využívání údajů ze základních registrů a agendových informačních systémů veřejné správy obsažená od 1. 2. 2022 v zákoně o základních...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 2. 2022

TÉMA

Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, Ústavní soud

 

Zákon č. 261/2021 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci
A) K zákonu č. 182/1993 Sb. Rozšiřuje se rozsah referenčních údajů, které je Ústavní soud oprávněn využívat ze základního registru obyvatel.   B) K zákonu č. 349/1999...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 2. 2022, vybraná ustanovení 31. 12. 2021

TÉMA

Veřejné zakázky, ochrana hospodářské soutěže, veřejná podpora, investiční pobídky, registr smluv

 

Zákon č. 261/2021 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci
V návaznosti na nová obecná pravidla využívání údajů ze základních registrů a agendových informačních systémů veřejné správy obsažená od 1. 2. 2022 v zákoně o základních...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 2. 2022

TÉMA

Vnitřní správa

 

Zákon č. 261/2021 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci
A) K zákonu č. 329/1999 Sb. V návaznosti na nová obecná pravidla využívání údajů ze základních registrů a agendových informačních systémů veřejné správy obsažená od 1. 2. 2022...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 2. 2022, vybraná ustanovení 1. 7. 2022, 24. 7. 2021

TÉMA

Zahraniční obchod

 

Zákon č. 261/2021 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci
V návaznosti na nová obecná pravidla využívání údajů ze základních registrů a agendových informačních systémů veřejné správy obsažená od 1. 2. 2022 v zákoně o základních...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 2. 2022

TÉMA

Zdravotní pojištění

 

Zákon č. 261/2021 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci
V návaznosti na nová obecná pravidla využívání údajů ze základních registrů a agendových informačních systémů veřejné správy obsažená od 1. 2. 2022 v zákoně o základních...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 2. 2022

TÉMA

Zdravotní služby

 

Zákon č. 261/2021 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci
V návaznosti na nová obecná pravidla využívání údajů ze základních registrů a agendových informačních systémů veřejné správy obsažená od 1. 2. 2022 v zákoně o základních...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 2. 2022

TÉMA

Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat

 

Zákon č. 261/2021 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci
V návaznosti na nová obecná pravidla využívání údajů ze základních registrů a agendových informačních systémů veřejné správy obsažená od 1. 2. 2022 v zákoně o základních...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 2. 2022

TÉMA

Živnostenské podnikání, podpora podnikání, volný pohyb služeb

 

Zákon č. 261/2021 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci
A) K zákonu č. 455/1991 Sb. V návaznosti na nová obecná pravidla využívání údajů ze základních registrů a agendových informačních systémů veřejné správy obsažená od 1. 2. 2022...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 2. 2022

TÉMA

Životní prostředí

 

Zákon č. 261/2021 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci
V návaznosti na nová obecná pravidla využívání údajů ze základních registrů a agendových informačních systémů veřejné správy obsažená od 1. 2. 2022 v zákoně o základních...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 2. 2022

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 5. 7. 2021 do 11. 7. 2021:

Částka 114/2021, rozeslaná dne 7. 7. 2021

262.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 7. července 2021, kterým se mění nařízení vlády č. 257/2021 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou dotace a úvěru na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou dne 24. června 2021

Částka 113/2021, rozeslaná dne 9. 7. 2021

261.   

ZÁKON ze dne 1. června 2021, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci

Částka 115/2021, rozeslaná dne 9. 7. 2021

263.   

VYHLÁŠKA ze dne 8. července 2021, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů

264.   

VYHLÁŠKA ze dne 8. července 2021, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších předpisů

265.   

VYHLÁŠKA ze dne 8. července 2021, kterou se mění vyhláška č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí, ve znění pozdějších předpisů

xxx.   

SDĚLENÍ Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v částce 109/2021 Sb.

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz