Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  24
 
 
zpravodajství od 6. 6. 2022 do 12. 6. 2022

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Daň z nemovitých věcí, Daň silniční

Zákon č. 142/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
Byly přijaty následující zásadní změny, a to pro daňové povinnosti počínaje celým zdaňovacím obdobím 2022: daň silniční se platí jen za vybraná vozidla s...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2022, vybraná ustanovení 1. 1. 2025

téma:
Daně z příjmů, evidence tržeb

Zákon č. 142/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
S cílem zvýšení podpory nízkoemisní mobility dochází ke stanovení odlišného režimu “dodanění” příjmů zaměstnance v případech poskytování nízkoemisních motorových vozidel...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2022

téma:
Energetika

Vyhláška č. 147/2022 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích
Energetický regulační úřad mění a stanoví: způsob prokázání finančních a technických předpokladů a odborné způsobilosti pro jednotlivé druhy licencí pro podnikání v energetických...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2022

Zákon č. 143/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 382/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
A) K zákonu č. 165/2012 Sb. V ustanoveních o ověřování plnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů u výroby elektřiny, výroby tepla a výroby biometanu se...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2022

téma:
Občanský zákoník

Vzory podání a smluv s vysvětlivkami, 3. vydání

Oblíbená kniha vzorů podání a smluv byla ve třetím vydání aktualizována s ohledem na recentní vývoj právní úpravy a judikatury. Bylo doplněno 29 nových vzorů, zejména z oblasti rodinného práva a práva obchodních společností. Kniha tak obsahuje celkem 331 vzorů.
Publikace vychází z pojetí JUDr. Milana Holuba, bývalého soudce Nejvyššího soudu, jež pro svoji srozumitelnost a praktičnost našlo ...     ... více

autor: David, Dobrovolná, Grygar, Hrabánek, Hromada, Kovářová, Králík, Křeček, Mlýnková, Nová,, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 9. 6. 2022, cena: 1 390 Kč   NOVINKA

Vzory podání a smluv s vysvětlivkami, 3. vydání

Svěřenské fondy krok za krokem, 2. vydání

Svěřenské fondy představují velice zajímavý a přínosný právní nástroj pro běžného občana, kterým si lze uspořádat rodinné majetkové poměry a vyhnout se tak problémům do budoucna. Oproti jiným zemím se o možnostech a způsobech jeho využití v České republice zatím prakticky nic neví. Kniha slouží jako ucelený zdroj informací o právním institutu svěřenských fondů.
Tento institut a jeho možnosti ...     ... více

autor: Eva Hrušková, Janes Turbull, vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 9. 6. 2022, cena: 379 Kč   NOVINKA

Svěřenské fondy krok za krokem, 2. vydání

téma:
Oceňování majetku, Cenové předpisy

Sdělení Ministerstva financí č. 146/2022 Sb.,

o vydání výměru MF č. 04/2022, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2022
Viz anotaci výměru MF č. 04/2022, který byl 19. 5. 2022 publikován v částce 11/2022 Cenového věstníku – zde .    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

platnost: 8. 6. 2022

téma:
Pojišťovnictví, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

ÚZ č. 1493 - Pojišťovnictví, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Od května 2022 došlo k velkým změnám zákona o pojišťovnictví a zákona o distribuci pojištění a zajištění. Publikace dále obsahuje příslušné části občanského zákoníku (obecná pravidla pojištění a jednotlivé druhy pojištění – odpovědnost, život, zdraví, nemoc, úraz, škoda, právní ochrana a další) a aktuální znění zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla; dále jsou zde všechny prováděcí vyhlášky k zákonům. Změny jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 6. 6. 2022, cena: 159 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1493 - Pojišťovnictví, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

téma:
Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat

Nařízení vlády č. 145/2022 Sb.,

o stanovení vybraných nepůvodních druhů ryb, k jejichž vysazování v rybářském revíru se nevyžaduje povolení k záměrnému rozšíření nepůvodního druhu do krajiny podle zákona o ochraně přírody a krajiny (nařízení vlády o vybraných nepůvodních druzích ryb)
Toto nařízení vlády stanoví vyčet nepůvodních druhů ryb, k jejichž vysazování v rybářském revíru se nevyžaduje povolení k záměrnému rozšíření nepůvodního druhu do krajiny.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2022

téma:
Životní prostředí

Zákon č. 142/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
Ruší se povinnost přimíchávání biopaliv do pohonných hmot. Ke splnění povinnosti snížení emisí mohou dodavatelé i nadále využívat přimíchávání biopaliv, nicméně již ne...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2022

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 6. 6. 2022 do 12. 6. 2022:

Částka 68/2022, rozeslaná dne 8. 6. 2022

142.   

ZÁKON ze dne 18. května 2022, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

143.   

ZÁKON ze dne 18. května 2022, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 382/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

144.*  

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 4. května 2022 o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti se zvýšenými bezpečnostními opatřeními v průběhu předsednictví České republiky v Radě EU

145.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. května 2022 o stanovení vybraných nepůvodních druhů ryb, k jejichž vysazování v rybářském revíru se nevyžaduje povolení k záměrnému rozšíření nepůvodního druhu do krajiny podle zákona o ochraně přírody a krajiny (nařízení vlády o vybraných nepůvodních druzích ryb)

146.   

SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 26. května 2022 o vydání výměru MF č. 04/2022, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2022

Částka 69/2022, rozeslaná dne 8. 6. 2022

147.   

VYHLÁŠKA ze dne 20. května 2022, kterou se mění vyhláška č. 8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích

148.*  

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 25. května 2022 o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

149.*  

SDĚLENÍ Energetického regulačního úřadu ze dne 30. května 2022 o vydání cenových rozhodnutí

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz