Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  19
 
 
zpravodajství od 6. 5. 2024 do 12. 5. 2024

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

týdenní novinky v rámci tématu:
Daň z přidané hodnoty

Zákon o dani z přidané hodnoty - Praktický komentář

Praktický komentář k zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, výkladově rozvádí jednotlivá ustanovení zákona v kontextu bohatých poradenských zkušeností autorů, judikatury a informací Finanční správy. Obsahuje také řadu příkladů, na nichž jsou ustanovení zákona prakticky vysvětlována.
Praktický komentář pomůže začátečníkovi pochopit smysl jednotlivých paragrafů zákona, zkušený poradce ...     ... více

autor: Petr Vondraš, Igor Pantůček, vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 10. 5. 2024, cena: 1 315 Kč   NOVINKA

Zákon o dani z přidané hodnoty - Praktický komentář

týdenní novinky v rámci tématu:
Občanský zákoník

Průvodce uzavíráním smluv, 4. vydání

Vychází již čtvrté, aktualizované a doplněné vydání Průvodce uzavíráním smluv. Publikace přináší komplexní pohled na kontraktační proces, kdy přehledně čtenáře provádí od fáze před uzavřením smlouvy až do okamžiku jejího podpisu.
Publikace je pojata formou praktického rozboru „univerzální vzorové smlouvy“, nabízí konkrétní ukázky a modelové příklady formulářů smluv. Autorka na základě svých ...     ... více

autor: Dana Ondrejová, vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 10. 5. 2024, cena: 990 Kč   NOVINKA

Průvodce uzavíráním smluv, 4. vydání

týdenní novinky v rámci tématu:
Pojišťovnictví, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

ÚZ č. 1596 - Pojišťovnictví, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Od posledního vydání došlo ke změnám většiny nosných předpisů – k 1. 4. 2024 nabyl účinnosti zcela nový zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a jeho prováděcí vyhláška; v souvislosti s tím byl změněn také zákon o pojišťovnictví a příslušná ustanovení občanského zákoníku (občanský zákoník obsahuje obecná pravidla pojištění a jednotlivé druhy pojištění – odpovědnost, život, zdraví, nemoc, úraz, škoda, právní ochrana a další). V publikaci dále najdete zákon o distribuci pojištění a zajištění, a vyhlášky ke všem zákonům. Změny jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 13. 5. 2024, cena: 169 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1596 - Pojišťovnictví, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

týdenní novinky v rámci tématu:
Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce)

Majetek školské příspěvkové organizace, kontrola a hospodaření, 4. vydání

Čtvrté vydání bylo aktualizováno zejména v souvislosti s legislativními změnami provedenými v rámci tzv. konsolidačního balíčku. Jedná se především o změnu pravidel pro hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb. Část věnovaná peněžním fondům byla detailně přepracována a doplněna.
Publikace si klade za cíl pomoci ředitelům, ekonomům a účetním zejména školské příspěvkové organizace k ...     ... více

autor: Petr Sikora, vydal: Nakladatelství PARIS, podle stavu k 9. 5. 2024, cena: 390 Kč   NOVINKA

Majetek školské příspěvkové organizace, kontrola a hospodaření, 4. vydání

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 6. 5. 2024 do 12. 5. 2024:

Soukromé právo č. 4/2024
vydává: Wolters Kluwer ČR, a.s.

Mzdová účetní č. 5/2024
vydává: Anag, spol. s r. o.

Obchodní právo č. 4/2024
vydává: Wolters Kluwer ČR, a.s.

Právo a rodina č. 5/2024
vydává: Wolters Kluwer ČR, a.s.

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Přehled právních aktů vyhlášených od 6. 5. 2024 do 12. 5. 2024:

111/2024 Sb.*  

NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 3. dubna 2024 sp. zn. Pl. ÚS 35/23 ve věci návrhu na zrušení čl. I bodů 2, 5, 6, 7, 17 a 20 a čl. II nařízení vlády č. 433/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů

7. 5. 2024

112/2024 Sb.*  

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 18. dubna 2024 o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

7. 5. 2024

113/2024 Sb.*  

VYHLÁŠKA ze dne 22. dubna 2024 o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny s dílčím pokovením „Tramvaj ČKD Tatra T3“

7. 5. 2024

114/2024 Sb.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o vydávání mezi Českou republikou a Austrálií

7. 5. 2024

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz