Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  19
 
 
zpravodajství od 6. 5. 2019 do 12. 5. 2019

NOVÉ KNIHY, ZPRÁVY, ZÁKONY ČR

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 
TÉMA

Armáda, branné zákony, civilní služba

 

Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky - Komentář

Komentář k ústavnímu zákonu č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, uznávaných autorů prof. JUDr. PhDr. Miroslava Mareše, Ph.D. a JUDr. Mgr. Daniela Nováka, Ph.D., není pouze výkladem k jednotlivým ustanovením, protože samotný zákon je z legislativně-technického hlediska právní předpis s poměrně krátkým textem (13 článků). Autoři zasazují ústavní zákon o bezpečnosti ČR do komplexního ...     ... více

autor: Miroslav Mareš, Daniel Novák, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 7. 5. 2019, cena: 695 Kč   NOVINKA

Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky - Komentář
TÉMA

Daň z přidané hodnoty

 

Abeceda DPH 2019

Kniha je praktickým průvodcem pro podnikatele, kteří dosud neměli povinnost registrovat se k dani z přidané hodnoty, nebo pro začínající podnikatele.
Změny v zákonu o DPH pro rok 2019
Aktualizované vydání publikce Abeceda DPH zohledňuje všechny změny v zákonu 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, k nimž došlo pro rok 2019, a o informace vydané Generálním finančním ředitelstvím. V knize ...     ... více

autor: Ing. Zdeněk Kuneš, Bc. Zdeněk Vondrák, DiS., vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 7. 5. 2019, cena: 639 Kč   NOVINKA

Abeceda DPH 2019
TÉMA

Daně z příjmů, evidence tržeb

 

Meritum - Daň z příjmů 2019

meritum Daň z příjmů 2019 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat. Publikace je rozdělena do čtyř částí:
•daň z příjmů fyzických osob,
•daň z příjmů právnických osob,
•daňové výdaje,
•majetek a zásoby.
Výklad je doplněn o přílohy týkající se ...     ... více

vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 7. 5. 2019, cena: 793 Kč   NOVINKA

Meritum - Daň z příjmů 2019
TÉMA

Občanský zákoník

 

Komerční bezpečnost, 2. vydání

Publikace obsahuje souhrn forem a metod bezpečnostní činnosti uplatňovaných a využívaných soukromými bezpečnostními službami a detektivními kancelářemi. Nejde o knihu obsahující technická a technologická doporučení či postupy, jde o publikaci věnující se zejména aplikaci práva v tomto odvětví, pro které se užívá pojem komerční bezpečnost. Mimo to kniha pomáhá čtenáři získat základní ekonomické ...     ... více

autor: Jiří Kameník, František Brabec a kolektiv, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 7. 5. 2019, cena: 499 Kč   NOVINKA

Komerční bezpečnost, 2. vydání
TÉMA

Sociální zabezpečení

 

Dávky pomoci v hmotné nouzi

Kniha přináší podrobný popis jednotlivých dávek systému pomoci v hmotné nouzi (příspěvku na živobytí, doplatku na bydlení a mimořádné okamžité pomoci), a to i ve vazbách na ostatní dávkové systémy.
Podrobněji k obsahu publikace
Jde o srozumitelný a ucelený výklad celého systému a popis jednotlivých dávek, nikoliv komentář k ustanovením zákona.
Proč zvolit právě tuto ...     ... více

autor: JUDr. Naděžda Břeská, Mgr. Tomáš Urban, Mgr. Lucie Vránová, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 7. 5. 2019, cena: 349 Kč   NOVINKA

Dávky pomoci v hmotné nouzi
TÉMA

Trestní předpisy

 

Odklony v trestním řízení

Monografie Odklony v trestním řízení se zabývá problematikou institutů, jež jsou (mimo trestní příkaz) výsledkem polistopadového importu z jiných, zahraničních právních úprav.
Autor sám se dlouhodobě snaží o prosazení tzv. konsenzuálních prvků trestní justice i do praxe soudů a státních zastupitelství ve větším měřítku, neboť některé z druhů odklonů jsou v praxi poněkud opomíjeny a jejich ...     ... více

autor: Jan Zůbek, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 7. 5. 2019, cena: 440 Kč   NOVINKA

Odklony v trestním řízení
TÉMA

Životní prostředí

 

Ochrana životního prostředí v procesech veřejného stavebního práva

Jsou výsledky procesů veřejného stavebního práva vždy alespoň byť i nepřímo ovlivněny předpisy práva životního prostředí? Přijde vám současná právní úprava týkající se environmentálních aktů v procesech veřejného stavebního práva komplikovaná, často až nesrozumitelná a nepřehledná?
Tato kniha se pokouší provést čtenáře komplikovanou spletí vzájemných vazeb mezi veřejným stavebním právem a ...     ... více

autor: Dominik Židek, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 7. 5. 2019, cena: 385 Kč   NOVINKA

Ochrana životního prostředí v procesech veřejného stavebního práva

Zákon o právu na informace o životním prostředí - Praktický komentář

Praktický komentář k zákonu č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, seznamuje pomocí příkladů především neprávníky s postupy zpřístupňování informací o životním prostředí. Součástí komentáře jsou i vzory, které budou především v praxi čtenářům nápomocné.
S ochranou životního prostředí je úzce spjato základní ústavní právo na informace o životním prostředí, které je zaručeno ...     ... více

autor: Jitka Jelínková, Miloš Tuháček, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 7. 5. 2019, cena: 399 Kč   NOVINKA

Zákon o právu na informace o životním prostředí - Praktický komentář

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 6. 5. 2019 do 12. 5. 2019:

Bankovnictví č. 4/2019
vydává: 4H production s. r. o.

Jurisprudence č. 2/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Státní zastupitelství č. 2/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Bezpečnost a hygiena práce č. 4/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Soukromé právo č. 4/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek, Nejvyšší soud ČR č. 2/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Daňová a Hospodářská Kartotéka (DHK) č. 5/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

PSK - Personální a Sociálně právní Kartotéka č. 4/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Účetní a daně č. 4/2019
vydává: Anag, spol. s r. o.

Mzdová účetní č. 4/2019
vydává: Anag, spol. s r. o.

Národní pojištění č. 5/2019
vydává: Česká správa sociálního zabezpečení

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz