Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

2
zpravodajství od 7. 1. 2019 do 13. 1. 2019

NOVÉ KNIHY, ZPRÁVY, ZÁKONY ČR

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví.
Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat); svá preferovaná témata si můžete určit.

TÉMA

Cenné papíry, kapitálový trh, investiční společnosti a fondy

Anotace nových předpisů

VYHLÁŠKA č. 2/2019 Sb., o evidenci krytých bloků
Tato vyhláška v návaznosti na změnu zákona č.190/2004 Sb., o dluhopisech (anotaci najdete zde ), upravuje náležitosti a způsob vedení evidence krytých bloků , věcí souvisejících s...   celá anotace

účinnost: 1. 2. 2019

TÉMA

Cestovní náhrady, Odměňování v podnikatelské sféře

ÚZ č. 1293 - Cestovní náhrady, Odměňování v podnikatelské sféře 2019

ÚZ č. 1293 - Cestovní náhrady, Odměňování v podnikatelské sféře 2019

Od ledna 2019 se mění všechny sazby cestovních náhrad pro podnikatelský i veřejný sektor vč. sazeb zahraničního stravného. Tato publikace obsahuje nejen všechny aktuální předpisy k cestovním náhradám, ale i k obdobným náhradám a náležitostem některých profesí jako jsou příslušníci bezpečnostních sborů, soudci, státní zástupci a představitelé státní moci. Druhá část publikace obsahuje právní předpisy k odměňování v podnikatelské sféře vč. novelizovaného nařízení vlády o minimální mzdě.
NOVINKA
vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 7. 1. 2019

Cena: 69 Kč

Cestovní náhrady podle zákoníku práce - praktický průvodce 2019

Cestovní náhrady podle zákoníku práce - praktický průvodce 2019

Publikace obsahuje komentář k sedmé části zákoníku práce, ve které jsou upraveny povinnosti zaměstnavatele k náhradám výdajů v souvislosti s výkonem práce.
Cestovní náhrady prakticky od A do Z
Jednotlivá zákonná ustanovení jsou čtenáři přiblížena také v příkladech a odpovědích na související dotazy. V publikaci jsou podrobně popsány povinnosti zaměstnavatele při poskytování cestovních ...     ... více

NOVINKA
autor: Jaroslava Pfeilerová, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 9. 1. 2019

Cena: 309 Kč

Cestovní náhrady v 316 příkladech 2019

Cestovní náhrady v 316 příkladech 2019

Autor v této knize uvádí komplexní pohled na problematiku pracovních cest a poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách zaměstnanců v podnikatelské sféře i ve sféře veřejně prospěšných poplatníků daně z příjmů právnických osob (včetně pracovních i služebních cest) a při podobných cestách fyzických osob – podnikatelů.
Komplexní řešení cestovních náhrad včetně souvisejících ...     ... více

NOVINKA
autor: Ing. Karel Janoušek, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 9. 1. 2019

Cena: 419 Kč

TÉMA

Daně z příjmů, evidence tržeb

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2018

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2018

Kniha svým podrobným výkladem přispívá k lepší orientaci při provádění ročního zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2018.
Zapracovány aktuální legislativní změny
Výklad v této publikaci reaguje na všechny legislativní změny, k nimž v oblasti ročního zúčtování za dané období došlo, a zobecňuje i poznatky z praxe, které se v procesu zúčtování vyskytují.
Podrobněji k obsahu ...     ... více

NOVINKA
autor: Mgr. Petr Pelech, Ing. Ivana Rindová, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 9. 1. 2019

Cena: 339 Kč

TÉMA

Insolvence, ochrana hospodářské soutěže, veřejná podpora, ...

Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže

Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže

První vydání komentáře k zákonu o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže přináší ucelený výklad k tomuto předpisu, který do českého právního prostředí od 1. 9. 2017 implementuje směrnici 2014/104. Publikace se nemůže obejít bez výkladu souvisejících unijních norem, jakož i bez uvedení do problematiky veřejné větve soutěžního práva, což autoři erudovaně nabízejí. Kombinují své znalosti a ...     ... více

NOVINKA
autor: Jiří Kindl, Tomáš Pavelka, Pavlína Hubková, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 10. 1. 2019

Cena: 1 390 Kč

TÉMA

Mezinárodní justiční spolupráce, státní zastupitelství

Státní imunita na prahu 21. století: soumrak nebo renesance

Státní imunita na prahu 21. století: soumrak nebo renesance

Právo státních imunit je dynamickou oblastí mezinárodního práva veřejného. Státní praxe se nepřetržitě vyvíjí skrze vnitrostátní právní úpravy a rozsudky soudů. Cílem knihy je snaha postihnout současný vývoj státní imunity a identifikovat možné budoucí trendy. Dalším cílem je ze současného vývoje vyvodit konkrétní praktické doporučení ohledně státní imunity jak investorům, tak ...     ... více

autor: Jaroslav Kudrna, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 12. 3. 2018

Cena: 399 Kč

TÉMA

Občanský zákoník

Sdílená ekonomika a delikty

Sdílená ekonomika a delikty

Publikace je souborem příspěvků nejen aktivních účastníků konference Sdílená ekonomika a delikty, ale i dalších zástupců odborné veřejnosti. Konference byla již druhou tematicky zaměřenou konferencí na problematiku sdílené ekonomiky pořádanou na Právnické fakultě UK v rámci vědeckého projektu „Sdílená ekonomika – sdílený právní problém?" (projekt SVV č. 260 364).
Tematické zaměření příspěvků ...     ... více

NOVINKA
autor: Jan Pichrt, Radim Boháč, David Elischer, Martin Kopecký, Jakub Morávek, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 11. 1. 2019

Cena: 396 Kč

TÉMA

Odměňování příslušníků bezpečnostních sborů, soudců, státních zástupců a dalších

ÚZ č. 1293 - Cestovní náhrady 2019

ÚZ č. 1293 - Cestovní náhrady, Odměňování v podnikatelské sféře 2019

Od ledna 2019 se mění všechny sazby cestovních náhrad pro podnikatelský i veřejný sektor vč. sazeb zahraničního stravného. Tato publikace obsahuje nejen všechny aktuální předpisy k cestovním náhradám, ale i k obdobným náhradám a náležitostem některých profesí jako jsou příslušníci bezpečnostních sborů, soudci, státní zástupci a představitelé státní moci. Druhá část publikace obsahuje právní předpisy k odměňování v podnikatelské sféře vč. novelizovaného nařízení vlády o minimální mzdě.
NOVINKA
vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 7. 1. 2019

Cena: 69 Kč

TÉMA

Odměňování státních zaměstnanců

ÚZ č. 1293 - Cestovní náhrady 2019

ÚZ č. 1293 - Cestovní náhrady, Odměňování v podnikatelské sféře 2019

Od ledna 2019 se mění všechny sazby cestovních náhrad pro podnikatelský i veřejný sektor vč. sazeb zahraničního stravného. Tato publikace obsahuje nejen všechny aktuální předpisy k cestovním náhradám, ale i k obdobným náhradám a náležitostem některých profesí jako jsou příslušníci bezpečnostních sborů, soudci, státní zástupci a představitelé státní moci. Druhá část publikace obsahuje právní předpisy k odměňování v podnikatelské sféře vč. novelizovaného nařízení vlády o minimální mzdě.
NOVINKA
vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 7. 1. 2019

Cena: 69 Kč

TÉMA

Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

ÚZ č. 1293 - Cestovní náhrady 2019

ÚZ č. 1293 - Cestovní náhrady, Odměňování v podnikatelské sféře 2019

Od ledna 2019 se mění všechny sazby cestovních náhrad pro podnikatelský i veřejný sektor vč. sazeb zahraničního stravného. Tato publikace obsahuje nejen všechny aktuální předpisy k cestovním náhradám, ale i k obdobným náhradám a náležitostem některých profesí jako jsou příslušníci bezpečnostních sborů, soudci, státní zástupci a představitelé státní moci. Druhá část publikace obsahuje právní předpisy k odměňování v podnikatelské sféře vč. novelizovaného nařízení vlády o minimální mzdě.
NOVINKA
vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 7. 1. 2019

Cena: 69 Kč

TÉMA

Platební styk, oběh hotovosti, směnárny, finanční arbitr

Anotace nových předpisů

ZÁKON č. 5/2019 Sb. kterým se mění zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku
A) K zákonu č. 277/2013 Sb. Novela sjednocuje pojmy používané v zákoně o směnárenské činnosti s pojmy užívanými v jiných zákonech na finančním trhu a v občanském zákoníku. Zakazuje se...   celá anotace

účinnost: 1. 4. 2019

TÉMA

Pracovněprávní předpisy, zaměstnanost, odškodňování, odbory, inspekce práce, ...

Zaměstnávání cizinců v České republice

Zaměstnávání cizinců v České republice

Zaměstnávání cizinců vyvolává řadu právních otázek. Odpovědi nabízí předkládaná publikace, v jejímž autorském kolektivu jsou přední odborníci z Právnické fakulty Univerzity Karlovy i advokáti specializovaní na tuto problematiku. Kniha detailně zkoumá problematiku pobytu a zaměstnávání osob občanů EU/EHP i tzv. třetích zemí, jakož i související aspekty pracovního práva, sociálního zabezpečení, ...     ... více

NOVINKA
autor: Jakub Tomšej a kolektiv, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 12. 2018

Cena: 375 Kč

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů

Publikace přináší komplexní analýzu právní úpravy přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů z pohledu evropského i českého práva. Podrobný výklad problematiky je bohatě doplněn o judikaturu Soudního dvora Evropské unie a Nejvyššího soudu České republiky. Monografie se nevyhýbá ani problematickým bodům právní úpravy a pokouší se na ně nalézt praktické odpovědi. Rozebrány jsou konkrétní ...     ... více

NOVINKA
autor: Matěj Řičánek, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 10. 1. 2019

Cena: 390 Kč

TÉMA

Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí

ÚZ č. 1294 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2019

ÚZ č. 1294 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2019

Publikace obsahuje soubor 26 předpisů, kterými se řídí financování veřejných institucí. Klíčovými předpisy jsou zákon o rozpočtových pravidlech a zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů podle stavu k 1. 1. 2019. Zásadní změny doznala vyhláška o rozpočtové skladbě (93 změn a doplnění). Dále zde najdete zákon o rozpočtovém určení daní, zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, zákon o podpoře regionálního rozvoje, vyhlášku o FKSP, vyhlášku o nákladech na závodní stravování a další předpisy. Všechny změny předpisů jsou vyznačeny tučně.

NOVINKA
vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 7. 1. 2019

Cena: 159 Kč

TÉMA

Spotřební daně, líh, energetické daně

Anotace nových předpisů

ZÁKON č. 4/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
Cílem provedených změn je zachovat zvýšenou intenzitu podpory čisté živočišné výroby a kombinované živočišné výroby formou vrácení části spotřební daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto...   celá anotace

účinnost: 1. 2. 2019, vybraná ustanovení 10. 1. 2019

TÉMA

Státní služba

Anotace nových předpisů

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 1/2019 Sb., o oborech státní služby
Cílem nového nařízení vlády, které nahrazuje dosavadní NV č. 106/2015 Sb., je náprava určité nevyváženosti některých resortních oborů (věcný rozsah; počet služebních míst, na...   celá anotace

účinnost: 1. 7. 2019

TÉMA

Trestní předpisy

Zákon o výkonu zajištění majetku a věci v trestním řízení - Praktický komentář

Zákon o výkonu zajištění majetku a věci v trestním řízení - Praktický komentář

Předkládaná publikace je praktickým komentářem zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů. Tento zákon řeší dvě problematiky – výkon rozhodnutí o zajištění majetku nebo jeho určené části a správu majetku a věcí zajištěných pro účely trestního řízení.
Právní stav publikace je k 1. 11. 2018.
Komentář velice přehlednou a srozumitelnou ...     ... více

autor: Lenka Trešlová, Ivo Škrobák, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 11. 2018

Cena: 375 Kč

TÉMA

Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce)

ÚZ č. 1294 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2019

ÚZ č. 1294 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2019

Publikace obsahuje soubor 26 předpisů, kterými se řídí financování veřejných institucí. Klíčovými předpisy jsou zákon o rozpočtových pravidlech a zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů podle stavu k 1. 1. 2019. Zásadní změny doznala vyhláška o rozpočtové skladbě (93 změn a doplnění). Dále zde najdete zákon o rozpočtovém určení daní, zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, zákon o podpoře regionálního rozvoje, vyhlášku o FKSP, vyhlášku o nákladech na závodní stravování a další předpisy. Všechny změny předpisů jsou vyznačeny tučně.

NOVINKA
vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 7. 1. 2019

Cena: 159 Kč

TÉMA

Zákoník práce

Zaměstnávání cizinců v České republice

Zaměstnávání cizinců v České republice

Zaměstnávání cizinců vyvolává řadu právních otázek. Odpovědi nabízí předkládaná publikace, v jejímž autorském kolektivu jsou přední odborníci z Právnické fakulty Univerzity Karlovy i advokáti specializovaní na tuto problematiku. Kniha detailně zkoumá problematiku pobytu a zaměstnávání osob občanů EU/EHP i tzv. třetích zemí, jakož i související aspekty pracovního práva, sociálního zabezpečení, ...     ... více

NOVINKA
autor: Jakub Tomšej a kolektiv, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 12. 2018

Cena: 375 Kč

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů

Publikace přináší komplexní analýzu právní úpravy přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů z pohledu evropského i českého práva. Podrobný výklad problematiky je bohatě doplněn o judikaturu Soudního dvora Evropské unie a Nejvyššího soudu České republiky. Monografie se nevyhýbá ani problematickým bodům právní úpravy a pokouší se na ně nalézt praktické odpovědi. Rozebrány jsou konkrétní ...     ... více

NOVINKA
autor: Matěj Řičánek, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 10. 1. 2019

Cena: 390 Kč

TÉMA

Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat

Anotace nových předpisů

ZÁKON č. 3/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Hlavním důvodem změn právní úpravy šlechtitelské a plemenářské činnosti v chovu hospodářských zvířat je odstranění rozdílů v normách jednotlivých členských států EU, které by...   celá anotace

účinnost: 25. 1. 2019

Pokud chcete vidět celé Zpravodajství, klikněte.
Uvidíte informace i k těm tématům, která neodebíráte.

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 7. 1. 2019 do 13. 1. 2019:

Soudce č. 11 - 12/2018
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Jurisprudence č. 6/2018
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Bezpečnost a hygiena práce 12/2018
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Soukromé právo č. 12/2018
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Soudní judikatura - rozhodnutí soudů ČR č. 12/2018
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek, Nejvyšší soud ČR č. 9/2018
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Právo a rodina č. 1/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Národní pojištění č. 1/2019
vydává: Česká správa sociálního zabezpečení

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 7. 1. 2019 do 13. 1. 2019:

Částka 1/2019, rozeslaná dne 7. 1. 2019

1.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. prosince 2018 o oborech státní služby

2.   

VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2018 o evidenci krytých bloků

Částka 2/2019, rozeslaná dne 10. 1. 2019

3.   

ZÁKON ze dne 19. prosince 2018, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů

4.   

ZÁKON ze dne 20. prosince 2018, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

5.   

ZÁKON ze dne 20. prosince 2018, kterým se mění zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku

Sbírka mezinárodních smluv

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce mezinárodních smluv od 7. 1. 2019 do 13. 1. 2019:

Částka 1/2019, rozeslaná dne 7. 1. 2019

1.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Úmluvě o založení Evropského komunikačního úřadu

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz