Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  37
 
 
zpravodajství od 5. 9. 2022 do 11. 9. 2022

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Pracovněprávní předpisy, zaměstnanost, odškodňování, odbory, inspekce práce, ...

Náhrada újmy vzniklé pracovním úrazem či nemocí z povolání

Život a zdraví jsou to nejvzácnější, čeho se člověku dostane, proto jsou právním řádem chráněny jako absolutní základní práva a hodnoty demokratického právního státu. Náhrada škody a nemajetkové újmy vzniklých pracovním úrazem či nemocí z povolání jsou proto velmi důležitou součástí právní úpravy.
Expertky na pracovní právo se v publikaci zaměřují nejen na teoretická východiska, ale ...     ... více

autor: Kateřina Demlová, Margerita Vysokajová, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 6. 9. 2022, cena: 755 Kč   NOVINKA

Náhrada újmy vzniklé pracovním úrazem či nemocí z povolání

téma:
Regionální školství, pedagogičtí pracovníci

ÚZ č. 1501 - Regionální školství, Pedagogičtí pracovníci

Publikace obsahuje aktuální znění 48 školských předpisů, které jsou rozděleny do 4 kapitol: regionální školství (školský zákon vč. všech prováděcích předpisů, zákon o poskytování dotací; zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání); pedagogičtí pracovníci; ústavní a ochranná výchova a preventivně výchovná péče; Ukrajina. Všechny změny jsou vyznačeny tučně, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 5. 9. 2022, cena: 279 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1501 - Regionální školství, Pedagogičtí pracovníci

téma:
Silniční doprava, pozemní komunikace, přeprava cestujících, dráhy

Vyhláška č. 268/2022 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Doplňuje se vzor informačního formuláře pro přeshraniční vymáhání přestupků spočívajících v neuhrazení poplatků za užití pozemních komunikací.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 9. 9. 2022

téma:
Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce)

FKSP ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích, 2. vydání

Publikace kromě přehledu související legislativy přináší formou otázek a odpovědí podstatné informace o hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb v příspěvkových organizacích – státních i těch zřizovaných územními samosprávnými celky. Reaguje tak na aktuální potřeby ředitelů, ekonomů a účetních zmíněných organizací v této oblasti po novele vyhlášky o fondu kulturních a sociálních ...     ... více

autor: Petr Sikora, vydal: Nakladatelství PARIS, podle stavu k 9. 9. 2022, cena: 320 Kč   NOVINKA

FKSP ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích, 2. vydání

téma:
Životní prostředí

Vyhláška č. 265/2022 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
Touto změnou se umožňuje nepřerušená dodávka tepelné energie stanovené skupině odběratelů v případě, kdy by došlo k omezení či přerušení dodávek zemního plynu odebíraného z Ruské...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 6. 9. 2022, vybraná ustanovení 1. 1. 2023, 1. 6. 2024

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 5. 9. 2022 do 11. 9. 2022:

Státní zastupitelství č. 4/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 5. 9. 2022 do 11. 9. 2022:

Částka 122/2022, rozeslaná dne 5. 9. 2022

265.   

VYHLÁŠKA ze dne 1. září 2022, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

266.*  

VYHLÁŠKA ze dne 29. srpna 2022 o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Dany a Emila Zátopkových

267.*  

SDĚLENÍ Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 31. srpna 2022 o vyhlášení dne, kdy dojde k zápisu údajů o vymezení chráněných ložiskových území do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí

Částka 123/2022, rozeslaná dne 8. 9. 2022

268.   

VYHLÁŠKA ze dne 6. září 2022, kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka mezinárodních smluv

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce mezinárodních smluv od 5. 9. 2022 do 11. 9. 2022:

Částka 17/2022, rozeslaná dne 9. 9. 2022

28.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o propojení silnice I/11 v obci Mosty u Jablunkova na území České republiky a rychlostní silnice R 5 v obci Svrčinovec na území Slovenské republiky na společných státních hranicích

29.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Smlouvy ve formě výměny dopisů o zdanění příjmů z úspor a jejího prozatímního provádění mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím se zřetelem na Nizozemské Antily ve vztahu k Sint Maarten

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz