Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  15
 
 
zpravodajství od 5. 4. 2021 do 11. 4. 2021

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 
TÉMA

Autorské právo, průmyslová práva

 

Softwarové smlouvy. Jejich specifika a kontraktační proces

Publikace je praktickým průvodcem pro právníky, manažery a profesionály z oboru IT pro uzavírání smluv v oblasti software. Nabídne řadu vzorových ustanovení vhodných z pohledu objednatele i softwarových společností a představí nejčastější chyby, které se ve smlouvách v praxi běžně objevují. Zvláštní pozornost je věnována smlouvám o vývoji software. V této kapitole jsou představeny rozdíly mezi ...     ... více

autor: Jana Sedláková, Roman Tomek, Tereza Formanová, Pavel Čech, Jiří Hradský a kol., vydal: C. H. Beck, podle stavu k 9. 4. 2021, cena: 590 Kč   NOVINKA

Softwarové smlouvy. Jejich specifika a kontraktační proces
TÉMA

Daň z přidané hodnoty

 

Zákon o dani z přidané hodnoty. Komentář

Komentář k zákonu o dani z přidané hodnoty podává podrobný výklad ustanovení zákona s doplněním o ustálenou judikaturu Nejvyššího správního soudu a Soudního dvora EU. Autoři se zabývají aktuálními problémy souvisejícími s jednotlivými instituty zákona a jejich aplikací v praxi, s níž mají oba autoři rozsáhlé zkušenosti ze své poradenské praxe. Publikace je určena pro podnikatelské subjekty, ...     ... více

autor: Monika Novotná, Václav Olšanský, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 9. 4. 2021, cena: 1 990 Kč   NOVINKA

Zákon o dani z přidané hodnoty. Komentář
TÉMA

Insolvence

 

Bail-in a ochrana vlastnického práva

Monografie pojednává o ochraně vlastnického práva věřitelů, majitelů akcií či dluhopisů při řešení selhání – (před)úpadkové situace finančních institucí (především bank) a je na českém trhu první publikací tohoto zaměření.
Autor se uceleně a podrobně zabývá jak praktickými, tak teoretickými aspekty – počínaje finančněprávní a konče ústavněprávní rovinou – nového způsobu řešení (hrozících) ...     ... více

autor: Radek Vojtek, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 9. 4. 2021, cena: 490 Kč   NOVINKA

Bail-in a ochrana vlastnického práva
TÉMA

Koronavirus – právní předpisy ke zmírnění dopadů restrikcí

 

Zákon č. 160/2021 Sb.,

o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2021
Zdravotní pojišťovny vyplatí poskytovatelům zdravotních služeb, s nimiž mají uzavřenou smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb podle zákona o veřejném zdravotním pojištění, ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 10. 4. 2021

TÉMA

Správní řád, soudní řád správní, přestupky

 

Správní právo. Obecná část, 2. vydání

Po dvou letech od vydání učebnice Martina Kopeckého Správní právo. Obecná část, která byla na knižním trhu již beznadějně rozebrána, vychází její druhé vydání. Kniha zúročuje bohaté a mnohaleté odborné a pedagogické zkušenosti autora. Ačkoli se rozsah od prvního vydání příliš neliší, nová kniha reaguje na změny v právních předpisech a judikatuře, ke kterým v mezidobí došlo. Na více než pěti stech ...     ... více

autor: Martin Kopecký, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 9. 4. 2021, cena: 690 Kč   NOVINKA

Správní právo. Obecná část, 2. vydání
TÉMA

Zdravotní pojištění

 

Zákon č. 161/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
A) K zákonu č. 592/1992 Sb. Lhůta pro podání přehledu osob samostatně výdělečně činných o výši daňového základu, zaplacených zálohách na pojistné, vyměřovacím základu a pojistném...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 10. 4. 2021

TÉMA

Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat

 

Vyhláška č. 158/2021 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat, ve znění vyhlášky č. 299/2014 Sb.
Jsou provedeny zejména tyto změny: z vyhlášky se vypouští vzory žádosti o udělení oprávnění k používání pokusných zvířat, o udělení oprávnění k chovu a dodávce pokusných...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 15. 4. 2021

Vyhláška č. 156/2021 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 61/2011 Sb., o požadavcích na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby, ve znění pozdějších předpisů
Mění se postupy odběru vzorků osiv a sadby podle nejnovějšího vydání pravidel pro zkoušení osiva Mezinárodní asociace pro zkoušení osiva (ISTA), při zkoušení osiva, a to...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 15. 4. 2021

Vyhláška č. 159/2021 Sb.,

o veterinárních přípravcích a veterinárních technických prostředcích
Touto vyhláškou se stanoví požadavky na jakost veterinárních přípravků a veterinárních technických prostředků, požadavky správné výrobní praxe při výrobě veterinárních...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2021

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 5. 4. 2021 do 11. 4. 2021:

Trestní právo č. 1/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Soudce č. 3/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Bezpečnost a hygiena práce č. 3/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Soukromé právo č. 3/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Právo a rodina č. 4/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Obchodní právo č. 3/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva č. 2/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 5. 4. 2021 do 11. 4. 2021:

Částka 63/2021, rozeslaná dne 6. 4. 2021

157.*  

VYHLÁŠKA ze dne 3. dubna 2021, kterou se mění vyhláška č. 490/2020 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů

Částka 62/2021, rozeslaná dne 8. 4. 2021

156.   

VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2021, kterou se mění vyhláška č. 61/2011 Sb., o požadavcích na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby, ve znění pozdějších předpisů

Částka 64/2021, rozeslaná dne 8. 4. 2021

158.   

VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2021, kterou se mění vyhláška č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat, ve znění vyhlášky č. 299/2014 Sb.

159.   

VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2021 o veterinárních přípravcích a veterinárních technických prostředcích

Částka 65/2021, rozeslaná dne 9. 4. 2021

160.   

ZÁKON ze dne 31. března 2021 o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2021

161.   

ZÁKON ze dne 31. března 2021, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz