Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  
 
 
zpravodajství od 5. 2. 2024 do 11. 2. 2024

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Cenné papíry, kapitálový trh, investiční společnosti a fondy

ÚZ č. 1580 - Cenné papíry, Kapitálový trh, Investiční společnosti a fondy, Komoditní burzy

Od ledna 2024 dochází ke změnám zákona o dluhopisech a zákona o podnikání na kapitálovém trhu; mění se také některé vyhlášky. Publikace obsahuje předpisy rozdělené do šesti kapitol: cenné papíry, dohled nad kapitálovým trhem, podnikání na kapitálovém trhu, investiční společnosti a investiční fondy, komoditní burzy. Všechny změny jsou zvýrazněny tučným písmem.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 5. 2. 2024, cena: 395 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1580 - Cenné papíry, Kapitálový trh, Investiční společnosti a fondy, Komoditní burzy

téma:
Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI

Nařízení vlády č. 26/2024 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 426/2016 Sb., o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů
Zpřesňují se technické specifikace pro nabíjecí zásuvku a komunikační protokol pro nabíjení pro všechny kategorie nebo třídy rádiových zařízení, která lze nabíjet pomocí kabelového nabíjení. ...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 28. 12. 2024

téma:
Spotřební daně, líh, energetické daně

ÚZ č. 1579 - Spotřební daně, líh, paliva a maziva, energetické daně, 2024

Publikace obsahuje novelizované znění zákona o spotřebních daních vč. rozsáhlých změn od 1. 1. 2024. V publikaci jsou dále aktuální texty zákona o lihu a zákonů upravujících daň ze zemního plynu, daň z pevných paliv a daň z elektřiny, které se od ledna 2024 rovněž mění. Dále jsou zde všechny příslušné vyhlášky k zákonům. Celkem 17 předpisů v aktuálním znění; všechny změny jsou zvýrazněny tučným písmem.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 5. 2. 2024, cena: 187 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1579 - Spotřební daně, líh, paliva a maziva, energetické daně, 2024

téma:
Vysoké školství

SDĚLENÍ

Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)
Opravuje se znění § 99 odst. 10 vysokoškolského zákona ohledně nahrazení zkratky titulu “Dr.” zkratkou “Ph.D.”, resp. zkratkou “Th.D.”.    celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

platnost: 9. 2. 2024

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Přehled právních aktů vyhlášených od 5. 2. 2024 do 11. 2. 2024:

20/2024 Sb.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 47/2022 Sb. m. s., o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže

8. 2. 2024

21/2024 Sb.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn čl. 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu, přijatých v New Yorku dne 14. prosince 2017

8. 2. 2024

22/2024 Sb.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o hospodářské, obchodní a technické spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Státu Katar

8. 2. 2024

23/2024 Sb.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zdravotnictví ze dne 29. ledna 2024 o antigenním složení očkovacích látek proti pneumokokovým infekcím pro očkování v dětském věku a u pojištěnců s rizikovými faktory zdravotního stavu

8. 2. 2024

24/2024 Sb.*  

NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 20. prosince 2023 sp. zn. Pl. ÚS 7/23 ve věci návrhu na zrušení § 23a odst. 3 poslední věty zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

8. 2. 2024

25/2024 Sb.*  

SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 2. února 2024 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

9. 2. 2024

26/2024 Sb.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 17. ledna 2024, kterým se mění nařízení vlády č. 426/2016 Sb., o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů

9. 2. 2024

27/2024 Sb.   

SDĚLENÍ Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

9. 2. 2024

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz