Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  41
 
 
zpravodajství od 5. 10. 2020 do 11. 10. 2020

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 
TÉMA

Daně z příjmů, evidence tržeb

 

SDĚLENÍ

ke Smlouvě mezi Českou republikou a Slovinskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku 1 (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám 2 (dále jen „Úmluva“)
Vzhledem k tomu, že Slovinsko i Česká republika přistoupily k Mnohostranné úmluvě o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 9. 10. 2020

TÉMA

Katastr nemovitostí, zeměměřictví, pozemkové úpravy

 

Vyhláška č. 393/2020 Sb.,

o digitální technické mapě kraje
Vyhláškou o digitální technické mapě kraje se na základě novely zeměměřického zákona (novela provedená zákonem č. 47/2020 Sb.) stanovují: struktura a obsah digitální...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023, vybraná ustanovení 1. 1. 2023

TÉMA

Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí

 

Nařízení vlády č. 394/2020 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 271/2017 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra, ve znění nařízení vlády č. 251/2020 Sb.
Výčet ocenění udělovaných Ministerstvem vnitra se rozšiřuje o Kříž bezpečnosti státu. Současně se stanoví podmínky pro jeho udělování a forma tohoto ocenění. Ruší se...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 21. 10. 2020

TÉMA

Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů, Policie ČR, Vězeňská služba, BIS, Zpravodajské služby

 

ÚZ č. 1393 - Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů, Policie ČR, Vězeňská služba, BIS, Zpravodajské služby

Soubor 24 předpisů je rozdělen do šesti kapitol: Služební poměr, Policie ČR, Vězeňská služba, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Zpravodajské služby a Bezpečnostní informační služba. V každé kapitole jsou zařazeny aktuální texty všech zákonů, nařízení vlády a vyhlášek k dané problematice. Poslední změny předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 5. 10. 2020, cena: 139 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1393 - Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů, Policie ČR, Vězeňská služba, BIS, Zpravodajské služby

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 5. 10. 2020 do 11. 10. 2020:

Částka 159/2020, rozeslaná dne 6. 10. 2020

393.   

VYHLÁŠKA ze dne 22. září 2020 o digitální technické mapě kraje

Částka 160/2020, rozeslaná dne 6. 10. 2020

394.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. září 2020, kterým se mění nařízení vlády č. 271/2017 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra, ve znění nařízení vlády č. 251/2020 Sb.

395.*  

SDĚLENÍ Státní volební komise ze dne 5. října 2020 o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 2. a 3. října 2020

396.*  

SDĚLENÍ Státní volební komise ze dne 5. října 2020 o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 33 Sídlo: Děčín konaných ve dnech 2. a 3. října 2020 (I. kolo)

Částka 162/2020, rozeslaná dne 8. 10. 2020

398.*  

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8. října 2020 č. 994 o přijetí krizového opatření

399.*  

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8. října 2020 č. 995 o přijetí krizového opatření

400.*  

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8. října 2020 č. 996 o přijetí krizového opatření

401.*  

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8. října 2020 č. 997 o přijetí krizového opatření

402.*  

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8. října 2020 č. 998 o přijetí krizového opatření

Finanční zpravodaj

Přehled nových předpisu, které vyšly ve Finančním zpravodaji od 5. 10. 2020 do 11. 10. 2020:

Číslo 21/2020, rozeslán dne 9. 10. 2020

30.   

Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Slovinskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku 1 (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám 2 (dále jen „Úmluva“)

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz