Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  36
 
 
zpravodajství od 4. 9. 2023 do 10. 9. 2023

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Obce, kraje, hl. m. Praha, obecní policie, úředníci ÚSC

Veřejnoprávní smlouvy v působnosti obcí

Publikace Veřejnoprávní smlouvy v působnosti obcí je uceleným průvodcem institutem veřejnoprávních smluv. Autor cílí na úředníky a představitele samosprávných celků a pomocí praktický příkladů a velkého množství vzorů provede čtenáře danou problematikou.
Kniha je rozdělena do pěti částí a začíná základním vymezením veřejné správy, pokračuje k pojmu veřejnoprávních smluv a jejich procesních ...     ... více

autor: Hynek Pečínka, vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 7. 9. 2023, cena: 352 Kč   NOVINKA

Veřejnoprávní smlouvy v působnosti obcí

téma:
Oceňování majetku, Cenové předpisy

Výměr MF č. 02/2023 čj. MF-24956/2023/2601-3,

kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2023
Mění se stanovené pevné ceny jednotného jízdního dokladu ve veřejné drážní osobní dopravě v období platnosti jízdního řádu 2023/2024, tj. v období od 10. 12. 2023...   celá anotace

CENOVÝ
VĚSTNÍK

účinnost: 10. 12. 2023

téma:
Sociální pojištění

Zákon č. 270/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Přehled zásadních změn: maximální doba pro odchod do předčasného důchodu se zkracuje z 5 roků na 3 roky, potřebná doba pojištění pro vznik nároku na předčasný starobní důchod...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 10. 2023, vybraná ustanovení 1. 10. 2024

téma:
Stavební předpisy, autorizované profese ve výstavbě

Stavební zákon č. 283/2021 Sb., Stavební zákon 183/2006 Sb. - Srovnávací texty

Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, přináší dlouho diskutované změny a zasahuje do většiny oblastí správního práva. Částečně zachovává pojmy a instituty zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a částečně přináší i novinky. A právě z toho důvodu jsme připravili pro ty, kteří budou s novým právním předpisem pracovat, ať již každodenně nebo příležitostně v ...     ... více

autor: Dominik Žídek, vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 7. 9. 2023, cena: 650 Kč   NOVINKA

Stavební zákon č. 283/2021 Sb., Stavební zákon 183/2006 Sb. - Srovnávací texty

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 4. 9. 2023 do 10. 9. 2023:

Právo a rodina č. 9/2023
vydává: Wolters Kluwer ČR, a.s.

Mzdová účetní č. 9/2023
vydává: Anag, spol. s r. o.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 4. 9. 2023 do 10. 9. 2023:

Částka 124/2023, rozeslaná dne 7. 9. 2023

267.*  

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 23. srpna 2023, kterým se mění nařízení vlády č. 1/2021 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí, ve znění nařízení vlády č. 464/2021 Sb.

268.*  

VYHLÁŠKA ze dne 23. srpna 2023 o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Maxe Švabinského

269.*  

SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 31. srpna 2023 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Částka 125/2023, rozeslaná dne 7. 9. 2023

270.   

ZÁKON ze dne 23. srpna 2023, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz