Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  19
 
 
zpravodajství od 4. 5. 2020 do 10. 5. 2020

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

Zmírnění dopadů koronavirové epidemie

K překonání následků nouzového stavu již byla přijata řada zákonů, rozhodnutí a ministerských pokynů, které průběžně sledujeme a přehledně shrnujeme zde. Dochází k zajímavému vývoji, kdy se začínají měnit nedávno vydané předpisy – např. zákon o kompenzačním bonusu (rubrika „daňový řád“) má již první novelizaci a další se připravují.
 

Informace o všech právních předpisech publikovaných v uplynulém týdnu najdete níže v jednotlivých tematických rubrikách.
 

TÉMA

Cenné papíry, kapitálový trh, investiční společnosti a fondy

 

ÚZ č. 1372 - Cenné papíry, Kapitálový trh, Investiční společnosti a fondy, Komoditní burzy

Publikace obsahuje předpisy rozdělené do šesti kapitol: cenné papíry, dohled nad kapitálovým trhem, podnikání na kapitálovém trhu, investiční společnosti a investiční fondy, komoditní burzy, seznam dalších relevantních předpisů. Zásadní změny nastaly od 1. 5. 2020 u zákona o podnikání na kapitálovém trhu (90 změn), zákona o investičních společnostech a investičních fondech (89 změn), zákona o dohledu a zákona o dluhopisech. Současně se změnily některé vyhlášky. Všechny změny jsou zvýrazněny tučným písmem.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 4. 5. 2020, cena: 359 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1372 - Cenné papíry, Kapitálový trh, Investiční společnosti a fondy, Komoditní burzy
TÉMA

Daně z příjmů, evidence tržeb

 

Sdělení čj. MF- 4869/2020/15-4,

k vydání Pokynu č. MF-17 k jednotnému postupu při uplatňování ustanovení § 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo financí sděluje, že s ohledem na značný rozsah změn v možnosti a způsobu uplatnění odpočtu na podporu výzkumu a vývoje od základu daně z příjmů podle znění zákona o daních...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 5. 5. 2020

Pokyn čj. MF-4869/2020/15-2 (MF-17),

k jednotnému postupu při uplatňování ustanovení § 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 80/2019 Sb. a pozdějších předpisů
Vzhledem k značnému rozsahu změn v možnosti a způsobu uplatnění odpočtu na podporu výzkumu a vývoje od základu daně z příjmů s účinností od 1. 4. 2019, tj. po...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

účinnost: 5. 5. 2020

TÉMA

Daňový řád, finanční správa, daňové poradenství, finanční správa, platby v hotovosti

 

Zákon č. 234/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
Období od 12. března do 30. dubna 2020 se nově nazývá první bonusové období. Nově se stanoví se druhé období, za které budou mít OSVČ  při splnění stanovených podmínek nárok na ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 8. 5. 2020

TÉMA

Penzijní spoření a připojištění

 

ÚZ č. 1373 - Penzijní spoření a připojištění

Publikace obsahuje úplný soubor předpisů ke III. penzijnímu pilíři. Od minulého vydání byl novelizován zákon o doplňkovém penzijním spoření, ve kterém došlo od dubna 2020 k 34 změnám. Změněny byly také některé další právní předpisy z této oblasti. V publikaci dále najdete aktuální znění zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem, zákona o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a další nařízení vlády a vyhlášky. Poslední změny jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 4. 5. 2020, cena: 99 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1373 - Penzijní spoření a připojištění
TÉMA

Regionální školství, pedagogičtí pracovníci

 

Vyhláška č. 232/2020 Sb.,

o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020
Tato vyhláška upravuje podrobnosti k přijímacímu řízení na střední školy pro školní rok 2020/2021, k ukončování vzdělání maturitní zkouškou a závěrečnou zkouškou na středních a...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 7. 5. 2020

Vyhláška č. 233/2020 Sb.,

o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2
A) K vyhlášce č. 233/2020 Sb. Tato vyhláška stanoví zvláštní pravidla pro ukončování vzdělání na středních školách, vyšších odborných školách a konzervatořích v podzimním...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 7. 5. 2020

TÉMA

Sociální zabezpečení

 

Zákon č. 230/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
Od 1. 4. 2020 po dobu platnosti mimořádného opatření při epidemii, nejdéle však do 30. 6. 2020, se výše ošetřovného zvyšuje na 80 % denního vyměřovacího...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 6. 5. 2020

TÉMA

Spotřební daně, líh, energetické daně

 

Zákon č. 229/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
Jednotlivým článkům podnikatelského řetězce, které se zabývají výrobou, dovozem a vlastním prodejem cigaret, se dává větší časový prostor pro to, aby mohly za ztížených podmínek současné krize...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 7. 5. 2020, vybraná ustanovení 1. 10. 2020, 1. 1. 2021

TÉMA

Zdravotní pojištění

 

Zákon č. 231/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Vyměřovací základ pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené státem za osobu, za kterou je  plátcem pojistného stát, se od 1. 6. 2020 zvyšuje na částku...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 6. 2020, vybraná ustanovení 1. 1. 2021

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 4. 5. 2020 do 10. 5. 2020:

Jurisprudence č. 2/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Soukromé právo č. 4/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Obchodní právo č. 4/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Právo a rodina č. 5/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 4. 5. 2020 do 10. 5. 2020:

Částka 82/2020, rozeslaná dne 4. 5. 2020

225.*  

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 4. května 2020 č. 506 o zrušení krizového opatření

226.*  

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 4. května 2020 č. 511 o přijetí krizového opatření

227.*  

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 4. května 2020 č. 512 o zrušení krizového opatření

Částka 83/2020, rozeslaná dne 6. 5. 2020

228.   

ZÁKON ze dne 29. dubna 2020 o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem SARS CoV-2

229.   

ZÁKON ze dne 29. dubna 2020, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

230.   

ZÁKON ze dne 29. dubna 2020, kterým se mění zákon č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

231.   

ZÁKON ze dne 29. dubna 2020, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Částka 84/2020, rozeslaná dne 7. 5. 2020

232.   

VYHLÁŠKA ze dne 6. května 2020 o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020

233.   

VYHLÁŠKA ze dne 6. května 2020 o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2

Částka 85/2020, rozeslaná dne 7. 5. 2020

234.   

ZÁKON ze dne 5. května 2020, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

Částka 86/2020, rozeslaná dne 7. 5. 2020

235.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. května 2020 č. 521 o přijetí krizového opatření

Finanční zpravodaj

Přehled nových předpisu, které vyšly ve Finančním zpravodaji od 4. 5. 2020 do 10. 5. 2020:

Číslo 8/2020, rozeslán dne 5. 5. 2020

11.   

POKYN č. MF-17 k jednotnému postupu při uplatňování ustanovení § 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 80/2019 Sb. a pozdějších předpisů

12.   

Sdělení k vydání Pokynu č. MF-17 k jednotnému postupu při uplatňování ustanovení § 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz