Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  15
 
 
zpravodajství od 4. 4. 2022 do 10. 4. 2022

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Daň z přidané hodnoty

Informace k daňovému posouzení transakcí s kryptoměnami (např. bitcoiny)

Generální finanční ředitelství vydalo informaci k daňovému posouzení transakcí s kryptoměnami, a to s cílem seznámení daňových subjektů s daňovými povinnostmi, které plynou z jednotlivých činností s kryptoměnami (virtuálními či digitálními měnami nebo převodními tokeny). V informaci jsou posuzovány daňové povinnosti z hlediska daně z příjmů fyzických a právnických osob a daně z přidané hodnoty. ...     ... více

Finanční správa ČR

téma:
Daně z příjmů, evidence tržeb

Informace k daňovému posouzení transakcí s kryptoměnami (např. bitcoiny)

Generální finanční ředitelství vydalo informaci k daňovému posouzení transakcí s kryptoměnami, a to s cílem seznámení daňových subjektů s daňovými povinnostmi, které plynou z jednotlivých činností s kryptoměnami (virtuálními či digitálními měnami nebo převodními tokeny). V informaci jsou posuzovány daňové povinnosti z hlediska daně z příjmů fyzických a právnických osob a daně z přidané hodnoty. ...     ... více

Finanční správa ČR

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2022

V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2022.
Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím pracovníkům podnikatelských subjektů.
Na vydání publikace se podílí Komora daňových poradců ČR, DATEV.cz s.r.o. a ...     ... více

vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 8. 4. 2022, cena: 399 Kč   NOVINKA

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2022

Meritum - Daň z příjmů 2022

meritum Daň z příjmů 2022 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat. Výklad je doplněn o přílohy týkající se daně z příjmů s konkrétními příklady vyplnění formulářů a je zpracován podle znění právních předpisů k 1. 4. 2022.
Z hlavních změn pro zdaňovací ...     ... více

autor: kolektiv autorů, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 8. 4. 2022, cena: 990 Kč   NOVINKA

Meritum - Daň z příjmů 2022

téma:
Energetika

Vyhláška č. 79/2022 Sb.,

o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení referenčních výkupních cen a zelených bonusů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech)
Tato vyhláška stanoví technicko-ekonomické parametry pro stanovení referenčních výkupních cen a zelených bonusů jednotlivých druhů podporovaných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla a...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 5. 2022

téma:
Obchodní korporace

Likvidace obchodních společností. 2. vydání

Likvidace je proces, který zpravidla nastupuje poté, co je společnost zrušena. Jejím účelem je vypořádat majetek a dluhy společnosti předtím, než zanikne jako subjekt práva. V průběhu likvidace přitom dochází k zásadním změnám v poměrech společnosti, jejích společníků i věřitelů. Funkce se ujímá likvidátor, společnost používá dodatek „v likvidaci“ a rozsah právních jednání je omezen účelem ...     ... více

autor: Lucie Josková, Markéta Pravdová, Lenka Zachardová, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 8. 4. 2022, cena: 550 Kč   NOVINKA

Likvidace obchodních společností. 2. vydání

téma:
Životní prostředí

Vyhláška č. 78/2022 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
Vzhledem k tomu, že na území České republiky nejsou k dispozici zařízení s dostatečnými kapacitami pro vhodné nakládání s  odpady ze zdravotní a veterinární péče, na přechodnou...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 9. 4. 2022, vybraná ustanovení 1. 1. 2027

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 4. 4. 2022 do 10. 4. 2022:

Obchodní právo č. 3/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Soukromé právo č. 3/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Jurisprudence č. 1/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 4. 4. 2022 do 10. 4. 2022:

Částka 43/2022, rozeslaná dne 8. 4. 2022

78.   

VYHLÁŠKA ze dne 6. dubna 2022, kterou se mění vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

79.   

VYHLÁŠKA ze dne 29. března 2022 o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení referenčních výkupních cen a zelených bonusů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech)

80.   

SDĚLENÍ Českého statistického úřadu ze dne 31. března 2022 o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG

Sbírka mezinárodních smluv

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce mezinárodních smluv od 4. 4. 2022 do 10. 4. 2022:

Částka 5/2022, rozeslaná dne 8. 4. 2022

9.   

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje zrušení dočasného pozastavení provádění Dohody o programu pracovní dovolené mezi vládou České republiky a vládou Nového Zélandu

10.   

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Změny č. 6 Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí a obchodu Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracovávání víz

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz