Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  10
 
 
zpravodajství od 4. 3. 2019 do 10. 3. 2019

NOVÉ KNIHY, ZPRÁVY, ZÁKONY ČR

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 
TÉMA

Cizinci, Azyl

 

VYHLÁŠKA č. 69/2019 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, ve znění pozdějších předpisů
Novelou vyhlášky se pro státní příslušníky Arménské republiky nově zavádí povinnost mít ke vstupu a pobytu v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky letištní průjezdní...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 11. 3. 2019

VYHLÁŠKA č. 68/2019 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 328/2015 Sb., kterou se provádí zákon o azylu a zákon o dočasné ochraně cizinců
Seznam bezpečných zemí původu se rozšiřuje o 12 nových zemí, konkrétně se jedná o Alžírsko, Ghanu, Maroko, Senegal, Tunisko, Indii, Gruzii, Moldavsko, Ukrajinu, Austrálii,...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 23. 3. 2019

VYHLÁŠKA č. 67/2019 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 429/2010 Sb., stanovící výjimky z povinnosti cizince požádat o vízum nebo povolení k pobytu na místně příslušném zastupitelském úřadu
V seznamu zemí, jejichž státní příslušníci jsou oprávněni požádat o udělení víza nebo o vydání povolení k dlouhodobému anebo trvalému pobytu i na jiném zastupitelském úřadu než ve státě, jehož...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 23. 3. 2019

TÉMA

Kontrola veřejných financí, majetek státu

 

ÚZ č. 1309 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

První kapitola publikace obsahuje aktuální znění zákona o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhlášku, dále zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, kontrolní řád a zákon o NKÚ. Druhá kapitola obsahuje zákon o majetku ČR, vyhlášku o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, nařízení vlády o údajích centrálního registru administrativních budov, zákon o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a zákon o státním podniku.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 4. 3. 2019, cena: 89 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1309 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu
TÉMA

Silniční doprava, pozemní komunikace, přeprava cestujících, dráhy

 

VYHLÁŠKA č. 66/2019 Sb.,

kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Novela zejména: mění a rozšiřuje charakteristiky jednotlivých kategorií sportovních létajících zařízení, aktualizuje ustanovení týkající se databáze o terénu a překážkách. ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 15. 3. 2019

TÉMA

Sociální zabezpečení

 

ÚZ č. 1308 - Sociální zabezpečení

Publikace obsahuje 13 předpisů rozdělené do těchto kapitol: státní sociální podpora, dávky pro osoby se zdravotním postižením, sociální služby, pomoc v hmotné nouzi, životní a existenční minimum. Od minulého vydání byly změněny především zákony o státní sociální podpoře, o sociálních službách a zákon o pomoci v hmotné nouzi. V textech jsou již zahrnuty i změny, které nabývají účinnosti od července 2019. Poslední změny předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 4. 3. 2019, cena: 137 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1308 - Sociální zabezpečení
TÉMA

Zákoník práce

 

ÚZ č. 1307 - Zákoník práce 2019, rejstřík

Od minulého vydání doznal zákoník práce menších změn zejména v souvislosti se zrušením tzv. karenční doby; do textu zákoníku byly také zařazeny aktuální sazby cestovních náhrad a minimální mzdy platné pro rok 2019. Všechny tyto změny jsou vyznačeny tučně. K zákoníku práce je zpracován podrobný rejstřík, který usnadňuje orientaci v rozsáhlém právním předpise.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 4. 3. 2019, cena: 79 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1307 - Zákoník práce 2019, rejstřík
TÉMA

Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat

 

VYHLÁŠKA č. 65/2019 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů
Mění se veterinární a hygienická pravidla pro prodej a dodávání malých množství vlastních produktů prvovýroby a pro zacházení s těmito produkty; přitom se zejména zpřesňují podmínky pro...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 22. 3. 2019

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 4. 3. 2019 do 10. 3. 2019:

Částka 26/2019, rozeslaná dne 7. 3. 2019

65.   

VYHLÁŠKA ze dne 5. března 2019, kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů

Částka 27/2019, rozeslaná dne 7. 3. 2019

66.   

VYHLÁŠKA ze dne 28. února 2019, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 28/2019, rozeslaná dne 8. 3. 2019

67.   

VYHLÁŠKA ze dne 4. března 2019, kterou se mění vyhláška č. 429/2010 Sb., stanovící výjimky z povinnosti cizince požádat o vízum nebo povolení k pobytu na místně příslušném zastupitelském úřadu

68.   

VYHLÁŠKA ze dne 4. března 2019, kterou se mění vyhláška č. 328/2015 Sb., kterou se provádí zákon o azylu a zákon o dočasné ochraně cizinců

69.   

VYHLÁŠKA ze dne 6. března 2019, kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka mezinárodních smluv

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce mezinárodních smluv od 4. 3. 2019 do 10. 3. 2019:

Částka 8/2019, rozeslaná dne 7. 3. 2019

11.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem obrany Italské republiky o spolupráci při výcviku Policie Iráku v rámci Globální koalice proti ISIL

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz