Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  
 
 
zpravodajství od 4. 1. 2021 do 10. 1. 2021

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

Dobrý den,
o daňových změnách právních předpisů ze závěru roku 2020 se dozvíte také z webinářů pořádaných daňovým poradcem ing. Pavlem Běhounkem:

Změny v daních 2020/2021
Aktuálními daňovými novinkami a změnami Vás provede webinář.

DPH a Daně z příjmů 2020/2021
Aktuálním daňovým problémům v oblasti DPH a daní z příjmů včetně dopadů daňového balíčku 2021 do zúčtování lednových mezd je věnován webinář.
 

TÉMA

Daň z přidané hodnoty

 

ÚZ č. 1406 - Daň z přidané hodnoty, 2021

Zákon o dani z přidaného hodnoty byl od ledna 2021 daňovým balíčkem a některými dalšími novelami (celkem 19 změn a doplnění). Nově jsou zařazeny také 2 rozhodnutí o prominutí daně a pokyny k nim. Publikace dále obsahuje směrnici Rady EU o společném systému daně z přidané hodnoty a další pokyny, rozhodnutí, sdělení a informace GFŘ; celkem 17 předpisů v aktuálním znění. Všechny změny jsou vyznačeny tučně.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 4. 1. 2021, cena: 159 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1406 - Daň z přidané hodnoty, 2021
TÉMA

Daně z příjmů, evidence tržeb

 

ÚZ č. 1405 - Daně z příjmů, Evidence tržeb, 2021

Od ledna 2021 dochází k jedné z největších změn zákona o daních z příjmů – zavádí se tzv. daňový balíček; umožňuje se zdaňování paušální daní; provádějí se úpravy v souvislosti se zrušením daně z nabytí nemovitostí. Změnil se také zákon o rezervách, dále byl vydán souhrnný zákon o kompenzačním bonusu, změnilo se použití evidence tržeb a byly přijaty některé další změny zejména v souvislosti s koronavirem. Publikace obsahuje celkem 25 právních a dalších předpisů v aktuálním znění; všechny změny jsou zvýrazněny tučně.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 4. 1. 2021, cena: 159 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1405 - Daně z příjmů, Evidence tržeb, 2021

Sdělení čj. MF-5860/2017/15-123,

ke Smlouvě mezi Českou republikou a Portugalskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu 1 (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám 2 (dále jen „Úmluva“) Zpracovatel: Ing. Martin Boreš Telefon: 257 044 467
Vzhledem k tomu, že Portugalsko i Česká republika přistoupily k Mnohostranné úmluvě o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 5. 1. 2021

Sdělení čj. MF-5860/2017/15-123,

ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku 1 (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám 2 (dále jen „Úmluva“)
Vzhledem k tomu, že Ruská federace i Česká republika přistoupily k Mnohostranné úmluvě o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 5. 1. 2021

Sdělení čj. MF-5860/2017/15-124,

ke Smlouvě mezi Českou republikou a Egyptskou arabskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku 1 (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám 2 (dále jen „Úmluva“)
Vzhledem k tomu, že Egypt i Česká republika přistoupily k Mnohostranné úmluvě o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 7. 1. 2021

Sdělení čj. MF-5860/2017/15-124,

ke Smlouvě mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku 1 (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám 2 (dále jen „Úmluva“)
Vzhledem k tomu, že Švýcarsko i Česká republika přistoupily k Mnohostranné úmluvě o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 7. 1. 2021

Pokyn č. GFŘ-D-49 čj. 27/21/7100-10111-010440,

Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2020
Tímto pokynem se stanoví  jednotné kurzy měn uváděných v kurzovním lístku ČNB, které při přepočtu cizí měny pro daňové účely za zdaňovací období roku 2020 použijí poplatníci, kteří ...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 8. 1. 2021

TÉMA

Daňový řád, finanční správa, daňové poradenství, platby v hotovosti

 

ÚZ č. 1410 - Daňový řád 2021, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

Od ledna 2021 nabývá účinnosti zásadní novela daňového řádu, které je největší novelou za celou dobu jeho existence. Mění se také zákon o daňovém poradentství (v souvislosti se zpřísňováním regulace v oblasti praní špinavých peněz), zákon o finanční správě, zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a při řešení daňových sporů v EU. Nové jsou vyhlášky o formulářových podáních a přibylo několik rozhodnutí a pokynů k prominutí daně. Všechny změny jsou zvýrazněny tučně.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 4. 1. 2021, cena: 175 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1410 - Daňový řád 2021, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

Pokyn GFŘ D–48 čj. 80890/20/7700-10123-050230,

kterým se stanovuje formát a struktura datové zprávy
Mění se, resp. ruší a nově se stanoví formát a struktura datové zprávy, kterou se činí povinná elektronická podání podle daňového řádu vůči orgánům Finanční správy ČR. Popis struktury...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

účinnost: 1. 1. 2021

ROZHODNUTÍ čj. 119/2021/3901-2,

o prominutí příslušenství daně z důvodu mimořádné události
Vzhledem k trvajícímu výskytu a šíření onemocnění COVID-19 se tímto rozhodnutím všem daňovým subjektům promíjí: pokuta za opožděné podání daňového přiznání k dani silniční za zdaňovací...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 7. 1. 2021

TÉMA

Hazardní hry, daň z hazardních her

 

ÚZ č. 1408 - Hazardní hry, Daň z hazardních her

Publikace obsahuje předpisy regulující hazardní hry – zejména zákon o hazardních hrách a zákon o dani z hazardních her. Zákon o hazardních hrách je od ledna 2021 dotčen obrovskou novelou, která mění a doplňuje 90 míst zákona a zavádí některé zcela nové principy a režimy, které se týkají jak provozovatelů hazardních her tak i různých orgánů (obce, celní správa a další). V publikaci také najdete standard MF k provozování hazardních her.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 4. 1. 2021, cena: 79 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1408 - Hazardní hry, Daň z hazardních her
TÉMA

Živnostenské podnikání, podpora podnikání, volný pohyb služeb

 

Vyhláška č. 3/2021 Sb.,

o stanovení vzorů průkazů průvodců a údajů v nich uvedených podle jednotlivých druhů
Novela zákona o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu provedená zákonem č. 117/2020 Sb. (anotace zde ) upravila povinnost osob vykonávajících...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 22. 1. 2021

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 4. 1. 2021 do 10. 1. 2021:

Částka 1/2021, rozeslaná dne 7. 1. 2021

1.*  

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. prosince 2020 o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí

2.*  

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. prosince 2020 o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky

3.   

VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2020 o stanovení vzorů průkazů průvodců a údajů v nich uvedených podle jednotlivých druhů

xxx.*  

SDĚLENÍ Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 553/2020 Sb., o seznamu obecních úřadů a úřadů městských částí nebo městských obvodů, které jsou kontaktními místy veřejné správy

Částka 2/2021, rozeslaná dne 7. 1. 2021

4.*  

SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 21. prosince 2020, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2021–2027, FIX %

5.*  

SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 21. prosince 2020, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2021–2027, CPI %

Částka 6/2021, rozeslaná dne 7. 1. 2021

9.*  

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. ledna 2021 č. 12 o změně krizových opatření

10.*  

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. ledna 2021 č. 13 o přijetí krizového opatření

11.*  

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. ledna 2021 č. 14 o přijetí krizového opatření

Finanční zpravodaj

Přehled nových předpisu, které vyšly ve Finančním zpravodaji od 4. 1. 2021 do 10. 1. 2021:

Číslo 1/2021, rozeslán dne 4. 1. 2021

1.   

POKYN Č. GFŘ – D – 48 kterým se stanovuje formát a struktura datové zprávy

Číslo 2/2021, rozeslán dne 5. 1. 2021

2.   

Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Portugalskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu 1 (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám 2 (dále jen „Úmluva“) Zpracovatel: Ing. Martin Boreš Telefon: 257 044 467

3.   

Sdělení ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku 1 (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám 2 (dále jen „Úmluva“)

Číslo 3/2021, rozeslán dne 7. 1. 2021

4.   

ROZHODNUTÍ o prominutí příslušenství daně z důvodu mimořádné události

5.   

Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Egyptskou arabskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku 1 (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám 2 (dále jen „Úmluva“)

6.   

Sdělení ke Smlouvě mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku 1 (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám 2 (dále jen „Úmluva“)

Číslo 4/2021, rozeslán dne 8. 1. 2021

7.   

Pokyn č. GFŘ-D-49 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2020 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2020

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz