Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  32
 
 
zpravodajství od 3. 8. 2020 do 9. 8. 2020

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

Koronavirová legislativa v uplynulém týdnu

Ve Sbírce zákonů byl publikován zákon č. 331/2020 Sb, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů. Anotaci této novely najdete níže v tématu Daně z příjmů.

Dobré dny Vám přeje
redakce Nakladatelství Sagit, a.s.

 
 

TÉMA

Autorské právo, průmyslová práva

 

Zákon č. 334/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Vedle formálních úprav se doplňují obsahové náležitosti žádosti o udělení ochranných práv o informace týkající se udržovatele a udržovacího šlechtění, zpřesňují se...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 10. 2020

TÉMA

Daně z příjmů, evidence tržeb

 

Zákon č. 331/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů
Tímto zákonem se narovnává dosud nevyvážená situace u tzv. dohodářů, na které se nevztahoval žádný z podpůrných programů vyhlášených v rámci zmírnění ekonomických dopadů koronavirové epidemie...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 7. 8. 2020

TÉMA

Daňový řád, finanční správa, daňové poradenství, finanční správa, platby v hotovosti

 

Zákon č. 335/2020 Sb.,

o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů v Evropské unii
Tento zákon je přijat především v návaznosti na nutnost transpozice evropské směrnice o mechanismech řešení daňových sporů v Evropské unii, tzv. směrnice DRM, a umožní zahájit...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 15. 9. 2020

TÉMA

Mezinárodní justiční spolupráce, státní zastupitelství

 

Zákon č. 333/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Zpřesňují se ustanovení v oblasti zajištění výkonu rozhodnutí v cizím státu - sdílení propadlého nebo zabraného majetku, uznání a výkonu rozhodnutí jiného členského státu...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 10. 2020

TÉMA

Poplatky, správní, soudní, místní, ...

 

Zákon č. 334/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
V sazebníku správních poplatků se ruší poplatek za zápis poskytnutí licence do rejstříku (část položky 90) a za přijetí návrhu na zrušení ochranných práv (položka 91) podle zákona...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 10. 2020

Zákon č. 336/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
V návaznosti na terminologické úpravy provedené v zákoně o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní (č. 19/1997 Sb.) se upřesňuje položka 23 písm. c) sazebníku správních...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Trestní předpisy

 

Zákon č. 333/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
A) K zákonu č. 40/2009 Sb. Promlčecí doba trestní odpovědnosti za trestný čin se prodlužuje z 20 na 30 let. Při stanovení druhu trestu a jeho výměry se přihlédne též...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 10. 2020

Zákon č. 336/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Do ustanovení o trestných činech obecně ohrožujících se v souvislosti s trestným činem nedovolené výroby a držení vysoce nebezpečné látky doplňuje definice této látky.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat

 

Zákon č. 334/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Upřesňuje a doplňuje se úprava: pověřování osob ze strany Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) k provádění přehlídek množitelských porostů a vydávání...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 10. 2020

TÉMA

Živnostenské podnikání, podpora podnikání, volný pohyb služeb

 

Zákon č. 336/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Ve výčtu činností, které nejsou živnostmi, se zpřesňuje definice vysoce nebezpečných látek.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 3. 8. 2020 do 9. 8. 2020:

Soukromé právo č. 7-8/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Obchodní právo č. 7-8/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 3. 8. 2020 do 9. 8. 2020:

Částka 134/2020, rozeslaná dne 6. 8. 2020

331.   

ZÁKON ze dne 22. července 2020, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů

332.*  

ZÁKON ze dne 22. července 2020 o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů

333.   

ZÁKON ze dne 22. července 2020, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

334.   

ZÁKON ze dne 22. července 2020, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

335.   

ZÁKON ze dne 22. července 2020 o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů v Evropské unii

336.   

ZÁKON ze dne 23. července 2020, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz