Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  23
 
 
zpravodajství od 3. 6. 2024 do 9. 6. 2024

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

týdenní novinky v rámci tématu:
Energetika

Nařízení vlády č. 139/2024 Sb.,

o podmínkách uplatnění zvláštních práv zranitelného zákazníka
Novelou energetického zákona provedenou zákonem č. 469/2023 Sb. byl zaveden institut zranitelného zákazníka, kterým je zákazník, který ve svém bydlišti využívá některý ze stanovených...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 7. 2024

týdenní novinky v rámci tématu:
Katastr nemovitostí, zeměměřictví, pozemkové úpravy

ÚZ č. 1598 - Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady

Publikace obsahuje aktuální texty celkem 15 právních předpisů, které jsou rozděleny do tří kapitol – katastr nemovitostí, zeměměřictví a pozemkové úpravy, úřady. K větším změnám dochází od 1. 7. 2024 zejména ve vyhlášce o poskytování údajů z katastru nemovitostí; dále se mění některé zeměměřické předpisy (mj. nová vyhláška od digitální technické mapě kraje); dvě novely se dotkly zákona o Státním pozemkovém úřadu. Poslední změny předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 10. 6. 2024, cena: 199 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1598 - Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady

Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 141/2024 Sb.,

o vyhlášení dne, kdy dojde k zápisu údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí
Novelou zákona o Státním pozemkovém úřadu provedenou zákonem č. 229/2019 Sb. se změnil způsob zápisu údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ) do základního registru územní...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

platnost: 4. 6. 2024

Vyhláška č. 140/2024 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění vyhlášky č. 186/2023 Sb.
Novela se týká zejména těchto záležitostí: mění se způsob vedení údajů o kritické infrastruktuře, kdy zneužití těchto údajů by mohlo mít vliv na bezpečnost státu (není žádoucí, aby byly...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 7. 2024, vybraná ustanovení 1. 1. 2025

týdenní novinky v rámci tématu:
Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI, Služby informační společnosti

Nařízení vlády č. 119/2024 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů
Projektant ani zhotovitel stavby nemá v současné době u neharmonizovaných stavebních výrobků k dispozici závazně deklarované vlastnosti stavebního výrobku potřebné jak pro návrh, tak pro výběr...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 1. 2025

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 3. 6. 2024 do 9. 6. 2024:

Právo a rodina č. 6/2024
vydává: Wolters Kluwer ČR, a.s.

Finanční, daňový a účetní bulletin č. 2/2024
vydává: Wolters Kluwer ČR, a.s.,

Soukromé právo č. 5/2024
vydává: Wolters Kluwer ČR, a.s.

Obchodní právo č. 5/2024
vydává: Wolters Kluwer ČR, a.s.

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Přehled právních aktů vyhlášených od 3. 6. 2024 do 9. 6. 2024:

119/2024 Sb.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 17. dubna 2024, kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů

4. 6. 2024

139/2024 Sb.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. května 2024 o podmínkách uplatnění zvláštních práv zranitelného zákazníka

4. 6. 2024

140/2024 Sb.   

VYHLÁŠKA ze dne 22. května 2024, kterou se mění vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění vyhlášky č. 186/2023 Sb.

4. 6. 2024

141/2024 Sb.   

SDĚLENÍ Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 22. května 2024 o vyhlášení dne, kdy dojde k zápisu údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí

4. 6. 2024

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz