Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  19
 
 
zpravodajství od 3. 5. 2021 do 9. 5. 2021

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 
TÉMA

Advokáti, notáři, soudci a soudy

 

Vyhláška č. 180/2021 Sb.,

o náležitostech formulářů k evidenci skutečných majitelů a o změně souvisejících vyhlášek
Zákon o evidenci skutečných majitelů (viz Související předpisy níže) upravuje nově režim zápisu údajů do evidence prostřednictvím notářů. V této souvislosti se do notářského tarifu doplňují nové...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 6. 2021

TÉMA

Daně z příjmů, evidence tržeb

 

Průvodce zákonem o daních z příjmů pro OSVČ

Publikace se snaží o ucelený pohled na problematiku daně z příjmů u OSVČ, přesněji u osob zdaňujících svůj příjem podle § 7 ZDP.
Novinky, které přinesl daňový balíček pro rok 2021
Velký důraz je věnován novinkám, které přinesl daňový balíček pro rok 2021, např. nové koncepci paušální daně a důsledkům přechodu na ni, odpisování majetku v období změny příslušných ustanovení či zpětného ...     ... více

autor: RNDr. Petr Beránek, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 6. 5. 2021, cena: 389 Kč   NOVINKA

Průvodce zákonem o daních z příjmů pro OSVČ

Nařízení vlády č. 188/2021 Sb.,

o stanovení dalšího bonusového období kompenzačního bonusu pro rok 2021
Kompenzační bonus lze za podmínek stanovených zákonem č. 95/2021 Sb. (viz anotaci ) čerpat i za další bonusové období, a to za měsíc květen 2021.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 8. 5. 2021

TÉMA

Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

 

Vyhláška č. 180/2021 Sb.,

o náležitostech formulářů k evidenci skutečných majitelů a o změně souvisejících vyhlášek
A) K vyhlášce č. 180/2021 Sb. V návaznosti na nový zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, vydalo Ministerstvo spravedlnosti vyhlášku, která stanoví podrobnosti...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 6. 2021

TÉMA

Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů, Policie ČR, Vězeňská služba, BIS, Zpravodajské služby

 

Vyhláška č. 181/2021 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 226/2019 Sb., o zdravotní způsobilosti ke službě v bezpečnostních sborech
Hlavní změnou je změna vzorů lékařského posudku v příloze vyhlášky tak, aby zde byl prostor pro odůvodnění posudkového závěru. Dále se zpřesňuje: okruh osob, u kterých se...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2021

TÉMA

Účetnictví podnikatelů, audit

 

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2021

Již 18. vydání populární publikace zachycuje základní účetní předpisy a rozpracovává je do konkrétních účetních postupů.
Velké množství praktických příkladů a podrobných postupů
Přestože v posledních letech nebyla v oblasti účetnictví přijatá žádná významná legislativní změna, je publikace aktualizována zejména o nové interpretace Národní účetní rady a úpravy v oblasti daní. V jednotlivých ...     ... více

autor: Ing. Rostislav Chalupa, Ing. Jiří Kadlec, Ing. Jana Pilátová, Ing. Dagmar Procházková,, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 6. 5. 2021, cena: 669 Kč   NOVINKA

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2021

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 3. 5. 2021 do 9. 5. 2021:

Jurisprudence č. 2/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Rodinné listy č. 3/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Soudce č. 4/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Bezpečnost a hygiena práce č. 4/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Judikatura Evropského soudního dvora č. 1/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Právo a rodina č. 5/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Soudní judikatura - rozhodnutí soudů ČR č. 4/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 3. 5. 2021 do 9. 5. 2021:

Částka 75/2021, rozeslaná dne 5. 5. 2021

180.   

VYHLÁŠKA ze dne 27. dubna 2021 o náležitostech formulářů k evidenci skutečných majitelů a o změně souvisejících vyhlášek

181.   

VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2021, kterou se mění vyhláška č. 226/2019 Sb., o zdravotní způsobilosti ke službě v bezpečnostních sborech

Částka 77/2021, rozeslaná dne 7. 5. 2021

184.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 19. dubna 2021, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů

185.   

VYHLÁŠKA ze dne 20. dubna 2021 o vydání zlaté mince „Městská památková rezervace Cheb“ po 5 000 Kč

Částka 78/2021, rozeslaná dne 7. 5. 2021

186.   

VYHLÁŠKA ze dne 27. dubna 2021 o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích

187.   

VYHLÁŠKA ze dne 28. dubna 2021, kterou se mění vyhláška č. 62/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích

Částka 79/2021, rozeslaná dne 7. 5. 2021

188.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 6. května 2021 o stanovení dalšího bonusového období kompenzačního bonusu pro rok 2021

Sbírka mezinárodních smluv

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce mezinárodních smluv od 3. 5. 2021 do 9. 5. 2021:

Částka 13/2021, rozeslaná dne 3. 5. 2021

18.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Argentinskou republikou o vzájemné správní pomoci v celních otázkách

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz