Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  
 
 
zpravodajství od 3. 2. 2020 do 9. 2. 2020

NOVÉ KNIHY, ZPRÁVY, ZÁKONY ČR

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 
TÉMA

Cizinci, Azyl

 

Sdělení Ministerstva vnitra č. 27/2020 Sb.,

o vyhlášení dne, kdy vstupuje v platnost dohoda o podmínkách vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie
V březnu 2019 přijala Česká republika zákon č. 74/2019 Sb., který měl po přechodné období zachovat britským občanům po Brexitu vybraná práva (například přístup britských...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

platnost: 3. 2. 2020

TÉMA

Daň z přidané hodnoty

 

Informace k daňovým dopadům vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z EU (BREXIT)

O půlnoci ze dne 31. 1. na 1. 2. 2020 vystoupilo Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále „Spojené království“) z Evropské Unie. Vystoupení Spojeného království je podpořeno „Dohodou o vystoupení“. Tato dohoda zajišťuje, že do 31. 12. 2020 bude trvat tzv. přechodné období, během kterého Spojené království dočasně zůstává ...     ... více

Ministerstvo financí ČR

DPH s účetními příklady pro příspěvkové organizace

Tato publikace je zaměřena na ucelený výklad pravidel a postupů při aplikaci zákona o DPH podle právního stavu platného k 1.1.2020 u příspěvkových organizaci, a to zejména škol a školských zařízení, příspěvkových organizací poskytujících sociální, zdravotní, kulturní a sportovní činnosti, a v neposlední řadě i příspěvkových organizací poskytujících správu majetku zřizovatele  ...     ... více

autor: Lydie Musilová, Milan Lang, vydal: Nakladatelství PARIS, podle stavu k 6. 2. 2020, cena: 480 Kč   NOVINKA

DPH s účetními příklady pro příspěvkové organizace
TÉMA

Daně z příjmů, evidence tržeb

 

Informace k daňovým dopadům vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z EU (BREXIT)

O půlnoci ze dne 31. 1. na 1. 2. 2020 vystoupilo Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále „Spojené království“) z Evropské Unie. Vystoupení Spojeného království je podpořeno „Dohodou o vystoupení“. Tato dohoda zajišťuje, že do 31. 12. 2020 bude trvat tzv. přechodné období, během kterého Spojené království dočasně zůstává ...     ... více

Ministerstvo financí ČR

Daňová evidence podnikatelů 2020

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle účetní a daňové legislativy 2019 i 2020. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí nový zvláštní papírový režim EET pro drobné živnostníky, podmínky pro oznámení o osvobozených příjmech včetně postihů při jeho nepodání, ...     ... více

autor: Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček, vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 6. 2. 2020, cena: 169 Kč   NOVINKA

Daňová evidence podnikatelů 2020

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2020

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2020 při navýšení minimální mzdy. Stejně podrobně se věnuje dani srážené zvláštní sazbou daně i kombinaci záloh a srážkové daně u jednoho zaměstnance. Tiskopis Prohlášení poplatníka k dani – vzor č. 26 je uveden spolu s ...     ... více

autor: Mgr. Petr Pelech, Ing. Iva Rindová, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 6. 2. 2020, cena: 389 Kč   NOVINKA

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2020
TÉMA

Evropské právo

 

Sdělení Ministerstva vnitra č. 27/2020 Sb.,

o vyhlášení dne, kdy vstupuje v platnost dohoda o podmínkách vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie
V březnu 2019 přijala Česká republika zákon č. 74/2019 Sb., který měl po přechodné období zachovat britským občanům po Brexitu vybraná práva (například přístup britských...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

platnost: 3. 2. 2020

TÉMA

Kontrola veřejných financí, majetek státu

 

ÚZ č. 1359 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

První kapitola publikace obsahuje novelizované znění zákona o finanční kontrole (10 změn) a jeho prováděcí vyhlášku (11 změn), dále zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, kontrolní řád a zákon o NKÚ. Druhá kapitola obsahuje zákon o majetku ČR, vyhlášku o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, nařízení vlády o údajích centrálního registru administrativních budov, zákon o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a zákon o státním podniku.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 10. 2. 2020, cena: 89 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1359 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu
TÉMA

Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Mediace

 

Nález Ústavního soudu č. 28/2020 Sb.,

sp. zn. Pl. ÚS 22/19 ve věci návrhu na zrušení části § 9 odst. 5 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
Ústavní soud nevidí důvod k tomu, aby v případech výkonu funkce opatrovníka ustanoveného soudem účastníku řízení, který se z jiných zdravotních důvodů nemůže nikoliv jen po přechodnou...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 6. 2. 2020

TÉMA

Občanský zákoník

 

Jak bydlet a podnikat v nájmu

Kniha slouží jako praktická pomůcka zejména pro pronajímatele a nájemce při uzavíraní smluv a řešení sporů, uvádí odpovědi na nejčastější otázky vyplývající z praxe, uvnitř naleznete i praktické vzory smluv a podání.
Jako jediná na trhu obsahuje komplexní a ucelený přehled informací z občanského zákoníku pro vlastníky nemovitostí, pronajímatele, správce bytových fondů, BD a SVJ, nájemce, ...     ... více

autor: Lenka Veselá, vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 6. 2. 2020, cena: 339 Kč   NOVINKA

Jak bydlet a podnikat v nájmu
TÉMA

Soudy a soudci, advokáti, notáři, znalci a tlumočníci

 

Nález Ústavního soudu č. 28/2020 Sb.,

sp. zn. Pl. ÚS 22/19 ve věci návrhu na zrušení části § 9 odst. 5 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
Ústavní soud nevidí důvod k tomu, aby v případech výkonu funkce opatrovníka ustanoveného soudem účastníku řízení, který se z jiných zdravotních důvodů nemůže nikoliv jen po přechodnou...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 6. 2. 2020

TÉMA

Účetnictví podnikatelů, audit

 

Mzdové účetnictví 2020, praktický průvodce

Nepostradatelná kniha pro všechny mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, studenty a další! Řeší ohromné množství odborných otázek, které si každodenně klade mzdová praxe. Předností knihy je přehledné zpracování a velké množství příkladů, tabulek, přehledů a vyplněných formulářů.
Publikace je aktualizována k 1. 1. 2020 v souladu s novelami zákonů. Reaguje na široký vějíř odborných ...     ... více

autor: Václav Vybíhal a kolektiv, vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 6. 2. 2020, cena: 449 Kč   NOVINKA

Mzdové účetnictví 2020, praktický průvodce

Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů, 3. vydání

Publikace reflektuje změny v účetní legislativě platné od 1. 1. 2020 a zaobírá se účetními souvztažnostmi všech syntetických účtů. Souvztažnosti jsou bohatě doplněny praktickými příklady. Veškeré syntetické účty jsou vždy zobrazeny v konkrétních účetních výkazech, jichž se týkají (rozvaha, výkaz zisku a ztráty v druhovém členění). Součástí publikace je rovněž praktický příklad zaměřený na ...     ... více

autor: Jiří Strouhal, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 6. 2. 2020, cena: 350 Kč   NOVINKA

Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů, 3. vydání

Abeceda mzdové účetní 2020

Jubilejní 30. vydání zcela jedinečné a nepostradatelné pomůcky všech mzdových účetních. Publikace Abeceda mzdové účetní je naprosto ojedinělá svým rozsahem a způsobem zpracování.
Mzdové účetnictví od A do Z, prakticky a v příkladech
Srozumitelný výklad mzdové problematiky, zpracovaný špičkovým týmem autorů, je v knize doplněn desítkami praktických příkladů, vzory dokumentů, formuláři s ...     ... více

autor: JUDr. Bořivoj Šubrt, JUDr. Zdeňka Leiblová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová,, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 6. 2. 2020, cena: 689 Kč   NOVINKA

Abeceda mzdové účetní 2020

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2020

Již 17. vydání populární publikace, která vychází po roční odmlce, zachycuje základní účetní předpisy a rozpracovává je do konkrétních účetních postupů.
Velké množství praktických příkladů a podrobných postupů
Přestože v posledních dvou letech nebyla v oblasti účetnictví přijatá žádná významná legislativní změna, je publikace oproti předcházejícím vydáním významně upravena. V jednotlivých ...     ... více

autor: Ing. Rostislav Chalupa, Ing. Jiří Kadlec, Ing. Jana Pilátová, Ing. Dagmar Procházková,, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 6. 2. 2020, cena: 659 Kč   NOVINKA

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2020

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2020

Již 20. vydání této jedinečné a pro každého účetního nezbytné publikace se zabývá problematikou vedení podvojného účetnictví pro podnikatele v roce 2020 a sestavováním účetní závěrky za rok 2019 a předkládá rovněž přehled změn v účetnictví od 1. 1. 2020 ve všech právních a daňových souvislostech. V přílohové části publikace jsou obsaženy kompletní účetní a nejdůležitější daňové předpisy ve znění ...     ... více

autor: Ing. Petr Ryneš, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 6. 2. 2020, cena: 599 Kč   NOVINKA

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2020
TÉMA

Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce)

 

DPH s účetními příklady pro příspěvkové organizace

Tato publikace je zaměřena na ucelený výklad pravidel a postupů při aplikaci zákona o DPH podle právního stavu platného k 1.1.2020 u příspěvkových organizaci, a to zejména škol a školských zařízení, příspěvkových organizací poskytujících sociální, zdravotní, kulturní a sportovní činnosti, a v neposlední řadě i příspěvkových organizací poskytujících správu majetku zřizovatele  ...     ... více

autor: Lydie Musilová, Milan Lang, vydal: Nakladatelství PARIS, podle stavu k 6. 2. 2020, cena: 480 Kč   NOVINKA

DPH s účetními příklady pro příspěvkové organizace
TÉMA

Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat

 

Nařízení vlády č. 31/2020 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění pozdějších předpisů
Mění se způsob provádění a hodnocení  kontroly podmíněnosti, která zajišťuje zemědělské hospodaření ve shodě s ochranou životního prostředí tím, že podmiňuje získání plné výše...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 15. 2. 2020, vybraná ustanovení 1. 1. 2021

TÉMA

Životní prostředí

 

Nařízení vlády č. 29/2020 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů
Mezi evropsky významné lokality na území České republiky, vymezené hranicemi biogeografických oblastí s výskytem prioritních typů přírodních stanovišť a prioritních druhů a vyžadující...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 21. 2. 2020

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 3. 2. 2020 do 9. 2. 2020:

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek, Nejvyšší soud ČR č. 10/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Judikatura Evropského soudního dvora č. 4/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 3. 2. 2020 do 9. 2. 2020:

Částka 12/2020, rozeslaná dne 3. 2. 2020

27.   

SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 31. ledna 2020 o vyhlášení dne, kdy vstupuje v platnost dohoda o podmínkách vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie

Částka 13/2020, rozeslaná dne 6. 2. 2020

28.   

NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 14. ledna 2020 sp. zn. Pl. ÚS 22/19 ve věci návrhu na zrušení části § 9 odst. 5 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů

Částka 14/2020, rozeslaná dne 6. 2. 2020

29.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. ledna 2020, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů

30.*  

NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 17. prosince 2019 sp. zn. Pl. ÚS 31/17 ve věci návrhu na zrušení § 18 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

Částka 15/2020, rozeslaná dne 6. 2. 2020

31.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 3. února 2020, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění pozdějších předpisů

32.*  

VYHLÁŠKA ze dne 31. ledna 2020, kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka mezinárodních smluv

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce mezinárodních smluv od 3. 2. 2020 do 9. 2. 2020:

Částka 5/2020, rozeslaná dne 6. 2. 2020

8.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o vypořádání zadluženosti Běloruské republiky vůči České republice

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz