Pokud máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

49
zpravodajství od 3. 12. 2018 do 9. 12. 2018

NOVÉ KNIHY, ZPRÁVY, ZÁKONY ČR

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví.
Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat); svá preferovaná témata si můžete určit.

 
TÉMA

Cestovní náhrady, Odměňování v podnikatelské sféře

Anotace nových předpisů

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 273/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Od ledna 2019 se minimální mzda zvyšuje takto: základní sazba minimální mzdy pro stanovenu týdenní pracovní dobu 40 hodin se zvyšuje z 73,20 Kč/hod. na 79,80 Kč/hod. nebo...
celá anotace

Účinnost: 1. 1. 2019

TÉMA

Daň silniční, daň z nemovitých věcí a jejich nabytí

Anotace nových předpisů

VYHLÁŠKA č. 279/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění vyhlášky č. 127/2018 Sb.
Pro stanovení jednotkové směrné hodnoty urbanizovaného pozemku neoceněného v cenové mapě stavebních pozemků obce se mění: základní ceny stavebních pozemků vyjmenovaných obcí, jejich...
celá anotace

Účinnost: 1. 1. 2019

TÉMA

Kontrola veřejných financí, majetek státu

Anotace nových předpisů

VYHLÁŠKA č. 274/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.
Mění se struktura a rozsah zpráv o výsledcích finančních kontrol, postup a termíny jejich předkládání. D ochází k odstranění duplicitní vykazovací povinnosti o výsledcích veřejnosprávní...
celá anotace

Účinnost: 1. 1. 2019

TÉMA

Odměňování státních zaměstnanců

Anotace nových předpisů

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 273/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Od ledna 2019 se minimální mzda zvyšuje takto: základní sazba minimální mzdy pro stanovenu týdenní pracovní dobu 40 hodin se zvyšuje z 73,20 Kč/hod. na 79,80 Kč/hod. nebo...
celá anotace

Účinnost: 1. 1. 2019

TÉMA

Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Anotace nových předpisů

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 273/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Od ledna 2019 se minimální mzda zvyšuje takto: základní sazba minimální mzdy pro stanovenu týdenní pracovní dobu 40 hodin se zvyšuje z 73,20 Kč/hod. na 79,80 Kč/hod. nebo...
celá anotace

Účinnost: 1. 1. 2019

TÉMA

Sociální pojištění

ČSSZ zavádí novou informační službu pro zaměstnavatele

Od 1. ledna 2019 bude zaměstnavatel moci on-line prostřednictvím ePortálu České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) zjistit informaci, zda je již v systému ČSSZ zaevidovaná nová pracovní neschopnost jeho konkrétního zaměstnance, od kterého data a také ke kterému datu byla pracovní neschopnost ukončena.
4. 12. 2018

TÉMA

Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat

Anotace nových předpisů

VYHLÁŠKA č. 277/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem
Nově se upravuje způsob stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s vydáním veterinárního osvědčení k vývozu zvířat nebo živočišných produktů, a...
celá anotace

Účinnost: 1. 1. 2019

TÉMA

Životní prostředí

Anotace nových předpisů

VYHLÁŠKA č. 269/2018 Sb., o vyhlášení Národní přírodní památky V Jezírkách a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje ve smyslu zákona o ochraně přírody Národní přírodní památku V Jezírkách, která se rozkládá na území Středočeského kraje v katastrálním území...
celá anotace

Účinnost: 1. 1. 2019

VYHLÁŠKA č. 270/2018 Sb., o vyhlášení Národní přírodní památky Železná hůrka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje ve smyslu zákona o ochraně přírody Národní přírodní památku Železná hůrka, která se rozkládá na území Karlovarského kraje v katastrálním území...
celá anotace

Účinnost: 1. 1. 2019

VYHLÁŠKA č. 271/2018 Sb., o vyhlášení Národní přírodní rezervace Rohová a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje ve smyslu zákona o ochraně přírody Národní přírodní rezervaci Rohová, která se rozkládá na území Pardubického kraje v katastrálních územích...
celá anotace

Účinnost: 1. 1. 2019

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 3. 12. 2018 do 9. 12. 2018:

Soukromé právo č. 11/2018
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Obec a finance č. 5/2018
vydává: Triada, spol. s r. o.

Rodinné listy č. 8/2018
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Bezpečnost a hygiena práce č. 11/2018
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Řízení školy č. 12/2018
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Speciál pro MŠ + časopis Řízení školy č. 6/2018
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 3. 12. 2018 do 9. 12. 2018:

Částka 137/2018, rozeslána dne 7. 12. 2018

269.  

VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2018 o vyhlášení Národní přírodní památky V Jezírkách a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

270.  

VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2018 o vyhlášení Národní přírodní památky Železná hůrka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

271.  

VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2018 o vyhlášení Národní přírodní rezervace Rohová a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

272.  

VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2018 o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

Částka 138/2018, rozeslána dne 7. 12. 2018

273.  

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. listopadu 2018, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

274.  

VYHLÁŠKA ze dne 28. listopadu 2018, kterou se mění vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.

275.  

VYHLÁŠKA ze dne 26. listopadu 2018 o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 300. výročí úmrtí Jana Brokoffa

276.  

SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 29. listopadu 2018 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Částka 139/2018, rozeslána dne 7. 12. 2018

277.  

VYHLÁŠKA ze dne 3. prosince 2018, kterou se mění vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem

278.  

Sdělení Ministerstva financí ze dne 22. listopadu 2018, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2019–2025, FIX %

Částka 140/2018, rozeslána dne 7. 12. 2018

279.  

VYHLÁŠKA ze dne 3. prosince 2018, kterou se mění vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění vyhlášky č. 127/2018 Sb.

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz