Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  41
 
 
zpravodajství od 3. 10. 2022 do 9. 10. 2022

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Advokáti, notáři, soudci a soudy

Právní psaní. 2. vydání

Umění napsat dobrý text může představovat rozdíl mezi výhrou a prohrou v řízení. Každý právník by to měl zvládat, protože je to podstatou jeho práce a nutným předpokladem jeho úspěchu. Dovednost právního psaní přitom nepřijde sama od sebe; je nutné ji cíleně trénovat. Druhé vydání velmi úspěšné publikace nabízí průvodce formálními náležitostmi i stylistikou, ale zejména způsoby, jak učinit text ...     ... více

autor: Jan Vučka, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 7. 10. 2022, cena: 450 Kč   NOVINKA

Právní psaní. 2. vydání

téma:
Energetika

Nařízení vlády č. 299/2022 Sb.,

kterým se zrušuje nařízení vlády č. 263/2022 Sb., o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo
Vláda vydala nařízení č. 298/2022 Sb. (anotace zde ), kterým stanovila maximální ceny elektřiny a plynu pro období od 1. 1. do 31. 12. 2023. Z tohoto důvodu se pro nadbytečnost...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 8. 10. 2022

Nařízení vlády č. 300/2022 Sb.,

o stanovení hodnot vnitřního výnosového procenta investic pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů
Podle zákona o podporovaných zdrojích energie platí, že podpora elektřiny je přiměřená, pokud vnitřní výnosové procento investic za dobu trvání práva na podporu nepřekročí hodnotu...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 22. 10. 2022

Nařízení vlády č. 298/2022 Sb.,

o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci
Novela energetického zákona provedená zákonem č. 287/2022 Sb. mimo jiné: zavedla institut mimořádné tržní situace na trhu s elektřinou nebo plynem (tento pojem však není...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023, vybraná ustanovení 1. 12. 2022

téma:
Exekuční řád, Veřejné dražby

Zastavení exekuce. 2. vydání

Druhé vydání představuje kompletní aktualizaci původní, před pěti lety vydané monografie. Reflektuje posun v judikatuře a literatuře a reaguje na nové výkladové problémy. Některé závěry týkající se ochrany manžela povinného v exekuci prošly revizí. Autor pracuje s faktem, že exekuci je možné zastavit i potom, co skončila vymožením. Dokonce i poté, co už jednou byla výslovně zastavena. A to za ...     ... více

autor: Karel Svoboda, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 7. 10. 2022, cena: 790 Kč   NOVINKA

Zastavení exekuce. 2. vydání

téma:
Obchodní korporace

Vzory zakládacích dokumentů, právních jednání ve vztahu k obchodním korporacím. 2. vydání

Praktická příručka zpracovaná kolektivem renomovaných autorů nabízí vzory smluv, listin a žalobních návrhů. Obsahuje více než 200 vzorů k novému korporátnímu právu, včetně úvodních komentářů, které usnadní pochopení. Součástí publikace jsou vzory ke všem částem zákona o obchodních korporacích po jeho první velké novele a vzory společen­ských smluv ke všem typům obchodních korporací (akciová ...     ... více

autor: Jaroslav Svejkovský, Eva Kabelková a kolektiv, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 7. 10. 2022, cena: 1 290 Kč   NOVINKA

Vzory zakládacích dokumentů, právních jednání ve vztahu k obchodním korporacím. 2. vydání

téma:
Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí

Vyhláška č. 296/2022 Sb.,

o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích
Tato nová vyhláška, obdobně jako vyhláška zrušená, obsahuje úpravu nákladů na stravování a jejich úhradu ve dvou základních způsobech zajišťování stravování: ve vlastním...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023

téma:
Silniční doprava, pozemní komunikace, přeprava cestujících, dráhy

ÚZ č. 1507 - Silniční doprava, Pozemní komunikace, Veřejné služby v přepravě cestujících, Dráhy

Soubor 19 aktuálních předpisů rozdělených do 4 kapitol: silniční doprava; pozemní komunikace; veřejná přeprava cestujících; dráhy. Od posledního vydání došlo k velkým změnám  zákona o pozemních komunikacích a zákona o silniční dopravě. Změněny byly také některé vyhlášky. Poslední změny všech předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány. 

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 3. 10. 2022, cena: 211 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1507 - Silniční doprava, Pozemní komunikace, Veřejné služby v přepravě cestujících, Dráhy

téma:
Spotřební daně, líh, energetické daně

ÚZ č. 1505 - Spotřební daně, líh, paliva a maziva, energetické daně

Od minulého vydání této publikace došlo ke změnám v oblasti spotřebních daní, kde se několikrát změnil zákon. V publikaci jsou dále aktuální texty zákona o lihu, zákonů upravujících daň ze zemního plynu, daň z pevných paliv a daň z elektřiny, a všechny příslušné vyhlášky ke všem zákonům. Celkem 17 předpisů v aktuálním znění; všechny změny jsou zvýrazněny tučným písmem.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 3. 10. 2022, cena: 159 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1505 - Spotřební daně, líh, paliva a maziva, energetické daně

téma:
Účetnictví podnikatelů, audit

Manažerské účetnictví, nástroje a metody, 3. vydání

Publikace ve třetím upraveném vydání poskytuje čtenáři komplexní vědomostní základ pro pochopení obsahové náplně a fungování systému účetních informací určených řídícím pracovníkům jako základní informační podpora hodnotového řízení (řízení nákladů, výnosů a zisku, aktiv a závazků, příjmů a výdajů). Kniha se nesnaží pouze o popis metod a postupů, které již tradičně manažerské účetnictví používá, ...     ... více

autor: Jana Fibírová, Libuše Šoljaková, Jaroslav Wagner, Petr Petera, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 7. 10. 2022, cena: 635 Kč   NOVINKA

Manažerské účetnictví, nástroje a metody, 3. vydání

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 3. 10. 2022 do 9. 10. 2022:

Soukromé právo č. 9/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Bezpečnost a hygiena práce č. 9/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Obchodní právo č. 9/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 3. 10. 2022 do 9. 10. 2022:

Částka 136/2022, rozeslaná dne 4. 10. 2022

293.*  

SDĚLENÍ Státní volební komise ze dne 3. října 2022 o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 23. a 24. září 2022 (I. kolo) a ve dnech 30. září a 1. října 2022 (II. kolo)

294.*  

Sdělení Ministerstva vnitra ze dne 3. října 2022 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Částka 137/2022, rozeslaná dne 7. 10. 2022

295.*  

VYHLÁŠKA ze dne 22. září 2022 o stanovení ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů minerální vody lázeňského místa Janské Lázně a vymezení konkrétních ochranných opatření

Částka 138/2022, rozeslaná dne 7. 10. 2022

296.   

VYHLÁŠKA ze dne 30. září 2022 o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích

297.*  

VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2022 o zrušení některých nařízení okresních úřadů

xxx.*  

SDĚLENÍ Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 275/2022 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací

Částka 139/2022, rozeslaná dne 7. 10. 2022

298.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 5. října 2022 o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci

299.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 5. října 2022, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 263/2022 Sb., o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo

300.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. září 2022 o stanovení hodnot vnitřního výnosového procenta investic pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů

301.*  

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 5. října 2022 o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s dočasným znovuzavedením ochrany vnitřních hranic

302.*  

SDĚLENÍ Českého statistického úřadu ze dne 5. října 2022 o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG

Sbírka mezinárodních smluv

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce mezinárodních smluv od 3. 10. 2022 do 9. 10. 2022:

Částka 21/2022, rozeslaná dne 7. 10. 2022

35.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Dohoda o účasti Bulharské republiky a Rumunska v Evropském hospodářském prostoru

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz