Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  
 
 
zpravodajství od 3. 1. 2022 do 9. 1. 2022

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Cestovní náhrady, Odměňování v podnikatelské sféře

ÚZ č. 1467 - Cestovní náhrady, Odměňování v podnikatelské sféře, 2022

Od ledna 2022 se mění všechny sazby cestovních náhrad pro podnikatelský i veřejný sektor vč. sazeb zahraničního stravného. Tato publikace obsahuje nejen všechny aktuální předpisy k cestovním náhradám, ale i k obdobným náhradám a náležitostem některých profesí jako jsou příslušníci bezpečnostních sborů, soudci, státní zástupci a představitelé státní moci. Druhá část publikace obsahuje právní předpisy k odměňování v podnikatelské sféře vč. novelizovaného nařízení vlády o minimální mzdě.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 3. 1. 2022, cena: 89 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1467 - Cestovní náhrady, Odměňování v podnikatelské sféře, 2022

téma:
Daně z příjmů, evidence tržeb

Pokyn č. GFŘ-D-54 čj. 209/22/7100-10111-010440,

Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2021 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2021
Tímto pokynem se stanoví  jednotné kurzy měn uváděných v kurzovním lístku ČNB, které při přepočtu cizí měny pro daňové účely za zdaňovací období roku 2021 použijí poplatníci, kteří ...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 6. 1. 2022

téma:
Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Mediace

ÚZ č. 1464 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

Od 1. ledna 2022 nabývá účinnosti velká novela občanského soudního řádu a novela zákona o zvláštních řízeních soudních. Ke stejnému datu se mění i vyhláška o výši odměny správce obchodního závodu, vyhláška o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy a advokátní tarif. Publikace obsahuje soubor dalších 16 právních předpisů v aktuálním znění. Všechny změny jsou zvýrazněny tučně; odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 1. 2022, cena: 185 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1464 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

téma:
Občanský zákoník

Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář (2 svazky). 2. vydání

Druhé vydání komentáře k obecné části občanského zákoníku reaguje na vývoj názorů, k němuž došlo v době od jeho prvního vydání. Občanský zákoník má za sebou již více než šest let účinnosti, během nichž se stala jeho interpretace každodenní součástí právního života. Nové vydání komentáře proto zachycuje právní názory, k nimž dospěla doktrína i právní praxe, podrobuje je analýze a zaujímá k nim ...     ... více

autor: Petr Lavický a kolektiv, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 3. 1. 2022, cena: 3 790 Kč   NOVINKA

Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář (2 svazky). 2. vydání

téma:
Pracovněprávní předpisy, zaměstnanost, odškodňování, odbory, inspekce práce, ...

ÚZ č. 1461 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Kurzarbeit, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

Publikace obsahuje soubor 39 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce (překážky v práci, pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, pojištění odpovědnosti zaměstnavatele a další), dále zaměstnanost, odbory, kolektivní vyjednávání, platební neschopnost zaměstnavatele, inspekce práce a dále předpisy související s koronavirovou epidemií vč,, nového zákona o příspěvku zaměstnanci při karanténě. Všechny novelizované pasáže předpisů jsou zvýrazněny tučně.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 3. 1. 2022, cena: 159 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1461 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Kurzarbeit, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

Pracovní právo

Učebnice přináší komplexní, přehledný a srozumitelný výklad pracovního práva a představuje teoretický základ oboru. Jedná se o učebnici zcela novou, která je svým pojetím srovnatelná s moderními zahraničními učebnicemi pracovního práva. Základní snahou autorského kolektivu bylo připravit text, který by odrážel soudobé evropské trendy ve výuce oboru a současně byl ke studentům a čtenářům ...     ... více

autor: Jan Pichrt a kolektiv, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 3. 1. 2022, cena: 1 190 Kč   NOVINKA

Pracovní právo

téma:
Silniční doprava, pozemní komunikace, přeprava cestujících, dráhy

Zákon o pozemních komunikacích. Komentář

Publikace vychází z aktuálního znění zákona o pozemních komunikacích. Obsahuje systematický a analytický výklad jednotlivých ustanovení s důrazem na relevantní judikaturu, odbornou literaturu a dostupná stanoviska příslušných orgánů veřejné moci. Výklad je zasazen do kontextu celého právního řádu a obsahuje i výklad předpisů souvisejících, zejména vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon ...     ... více

autor: Barbora Košinárová, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 3. 1. 2022, cena: 1 490 Kč   NOVINKA

Zákon o pozemních komunikacích. Komentář

téma:
Trestní předpisy

Tabulky a schémata z obecné části trestního práva hmotného. 3. vydání

Učební pomůcka ke studiu trestního práva hmotného svým obsahem, strukturou a zpracováním navazuje na texty učebnic obecné části trestního práva hmotného a zachycuje vztahy vykládaných pojmů do tabulek, schémat a bodů. V některých pasážích hledá inspiraci v německé nauce a jde tak i nad rámec běžných učebních textů. Od druhého vydání publikace, které reagovalo na přijetí trestního zákoníku (zákona ...     ... více

autor: Jiří Říha, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 3. 1. 2022, cena: 495 Kč   NOVINKA

Tabulky a schémata z obecné části trestního práva hmotného. 3. vydání

téma:
Zákoník práce

ÚZ č. 1466 - Zákoník práce, rejstřík, 2022

Od minulého vydání došlo v zákoníku práce k několika menším změnám, které nabývají účinnosti v lednu 2022. Do textu zákoníku byly také zapracovány aktuální sazby cestovních náhrad a minimální mzdy platné pro rok 2022. Všechny tyto změny jsou vyznačeny tučně. K zákoníku práce je zpracován podrobný rejstřík, který usnadňuje orientaci v rozsáhlém právním předpise.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 3. 1. 2022, cena: 99 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1466 - Zákoník práce, rejstřík, 2022

Finanční zpravodaj

Přehled nových předpisu, které vyšly ve Finančním zpravodaji od 3. 1. 2022 do 9. 1. 2022:

Číslo 1/2022, rozeslán dne 6. 1. 2022

1.   

Pokyn č. GFŘ-D-54 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2021 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2021

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz