Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  36
 
 
zpravodajství od 2. 9. 2019 do 8. 9. 2019

NOVÉ KNIHY, ZPRÁVY, ZÁKONY ČR

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 
TÉMA

Daňový řád, finanční správa, daňové poradenství, finanční správa, platby v hotovosti

 

Finanční správa zavádí elektronické dražby věcí zabavených při daňové exekuci

Finanční správa zavádí od začátku září nový způsob dražeb věcí zabavených v rámci daňové exekuce a spouští aplikaci elektronických dražeb APED (pozn.: aplikace APED není podporována webovým prohlížečem Internet Explorer). Jedná se o elektronickou formu dražeb, kterých se dražitelé budou moci zúčastnit bez fyzické přítomnosti a s volitelným využitím ...     ... více

Finanční správa ČR

TÉMA

Insolvence, Exekuční řád, Veřejné dražby

 

NÁLEZ Ústavního soudu č. 223/2019 Sb.,

sp. zn. Pl. ÚS 2/19 ve věci návrhu na zrušení části § 410 odst. 2 věty první zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění účinném do 30. 6. 2017
Insolvenční zákon obsahoval v první větě § 410 odst. 2 (od 1. 7. 2017 došlo zákonem č. 64/2017 Sb. k přečíslování odstavců a text odst. 2 byl označen jako odstavec 5) text, který...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

ZÁKON č. 230/2019 Sb.,

kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
Novela umožňuje tzv. dětským dlužníkům, kterým vznikl dluh před 18. rokem věku, aby dosáhli jednoduchého oddlužení, a to nejen ohledně dluhu samého, ale také ohledně jeho příslušenství a...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 10. 2019

TÉMA

Katastr nemovitostí, zeměměřictví, pozemkové úpravy

 

ZÁKON č. 229/2019 Sb.,

kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Novela zejména v souvislosti s řízením o převedení pozemků z rezervy určené pro činnost Státního pozemkového úřadu do rezervy pro rozvojové programy státu schválené vládou...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 10. 2019

TÉMA

Silniční doprava, pozemní komunikace, přeprava cestujících, dráhy

 

ZÁKON č. 227/2019 Sb.,

kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Hlavním obsahem této novely je zásadní změna způsobu úhrady časového dálničního poplatku, jejího prokazování a její kontroly. Od roku 2021 již nebudou vydávány dálniční kupóny,...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021, vybraná ustanovení 1. 1. 2020

TÉMA

Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů, Policie ČR, Vězeňská služba, BIS, Zpravodajské služby

 

VYHLÁŠKA č. 226/2019 Sb.,

o zdravotní způsobilosti ke službě v bezpečnostních sborech
Vyhláška stanoví podrobnosti pracovnělékařských prohlídek pro občany nastupující do služebního poměru a pro příslušníky bezpečnostních sborů ve služebním poměru a při skončení...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 10. 2019

ZÁKON č. 227/2019 Sb.,

kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Údaje, které budou vedeny v evidenci vozidel v systému časového zpoplatnění, budou zpřístupněné zpravodajským službám, obdobně jako tomu je u jiných informačních systémů veřejné...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Sociální pojištění

 

ZÁKON č. 228/2019 Sb.,

kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Provedená změna pouze formálně sjednocuje nové vymezení okruhu osob, které mají nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku podle zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 3. 2020

TÉMA

Sociální zabezpečení

 

ZÁKON č. 228/2019 Sb.,

kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Mění se okruh osob, které mají nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku. K dosavadnímu okruhu těchto osob (tzn. osob, které mají těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí nebo těžké...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 3. 2020

TÉMA

Soudy a soudci, advokáti, notáři, znalci a tlumočníci

 

Právní psaní

Umění napsat dobrý text může představovat rozdíl mezi výhrou a prohrou v řízení. Každý právník by to měl zvládat, protože je to podstatou jeho práce a nutným předpokladem jeho úspěchu. Dovednost právního psaní přitom nepřijde sama od sebe; je nutné ji cíleně trénovat.
První publikace tohoto typu na českém trhu nabízí průvodce formálními náležitostmi i stylistikou, ale zejména způsoby, jak ...     ... více

autor: Jan Vučka, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 4. 9. 2019, cena: 390 Kč   NOVINKA

Právní psaní
TÉMA

Stavební předpisy, autorizované profese ve výstavbě

 

ÚZ č. 1334 - Stavební zákon, vyhlášky a další předpisy

Publikace obsahuje kompletní soubor aktuálních textů stavebních předpisů – stavební zákon, 10 prováděcích vyhlášek a seznam stavebních úřadů. Dále zde najdete zákon o vyvlastnění, zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, a platné znění autorizačního zákona. Celkem 17 právních předpisů v aktuálním znění. Všechny změněné části textů jsou zvýrazněny tučně, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 2. 9. 2019, cena: 249 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1334 - Stavební zákon, vyhlášky a další předpisy
TÉMA

Technické podmínky provozu na pozemních komunikacích, pohonné hmoty

 

ZÁKON č. 227/2019 Sb.,

kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Mění se vymezení údajů vedených v registru silničních vozidel, ke kterým mají za účelem plnění kontrolních pravomocí přístup: provozovatel systému elektronického mýtného, ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Trestní předpisy

 

Trestní řízení z pohledu obhajoby, 2. vydání

Publikace si i ve svém druhém vydání klade za cíl přispět ke zkvalitnění obhajoby obviněného po zahájení trestního stíhání, stejně jako zadrženého podezřelého před zahájením trestního stíhání. Autor, který se přes 40 let věnuje trestněprocesní teorii a praxi, reaguje na situace, které se v praxi běžně, nebo alespoň opakovaně vyskytují.
Přehledná a vhodně členěná publikace ukazuje možnosti ...     ... více

autor: Pavel Vantuch, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 4. 9. 2019, cena: 1 890 Kč   NOVINKA

Trestní řízení z pohledu obhajoby, 2. vydání
TÉMA

Veřejné zakázky, ochrana hospodářské soutěže, veřejná podpora, investiční pobídky, registr smluv

 

ÚZ č. 1335 - Veřejné zakázky, ochrana hospodářské soutěže, veřejná podpora, investiční pobídky, registr smluv

Publikace stejně jako dosud obsahuje kompletní soubor aktuálních předpisů k veřejným zakázkám včetně rejstříku k zákonu. Nově jsou zde zařazeny právní předpisy z oblasti ochrany hospodářské soutěže, regulace veřejné podpory a investičních pobídek. Největšími změnami byl dotčen zákon o investičních pobídkách, ke kterému bylo nově vydáno nařízení vlády (září 2019), které stanoví parametry pro přiznávání investičních pobídek. Poslední změny všech předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 6. 9. 2019, cena: 147 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1335 - Veřejné zakázky, ochrana hospodářské soutěže, veřejná podpora, investiční pobídky, registr smluv

Zákon o ochraně hospodářské soutěže - Komentář, 2. vydání

Druhé, podstatně rozšířené vydání komentáře zákona o ochraně hospodářské soutěže reflektuje všechny změny, k nimž v oblasti právní úpravy ochrany hospodářské soutěže od vydání prvního došlo.
Jde o změny vyplývající zejména ze zákona č. 293/2016 Sb., který např. zavedl podrobnější úpravu zjednodušeného řízení o povolení spojení soutěžitelů – v této souvislosti byl novelizován i prováděcí ...     ... více

autor: David Raus, Andrea Oršulová, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 4. 9. 2019, cena: 1 299 Kč   NOVINKA

Zákon o ochraně hospodářské soutěže - Komentář, 2. vydání
TÉMA

Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat

 

VYHLÁŠKA č. 231/2019 Sb.,

o stanovení vzoru průkazu ke kontrole podle zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh
Tato vyhláška stanoví vzor průkazu zaměstnance krajského úřadu pověřeného ke kontrole hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky.     celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 10. 2019

TÉMA

Zpracování osobních údajů, GDPR

 

Zákon o zpracování osobních údajů - Praktický komentář

Kniha přináší na český trh první praktický komentář k zákonu o zpracování osobních údajů (zákon č. 110/2019 Sb.), který do českého prostředí adaptuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a transponuje směrnici 2016/680. Tento komentář staví na základech, které položily dřívější komentáře Wolters Kluwer k obecnému nařízení GDPR, ...     ... více

autor: Michal Nulíček, Josef Donát, Bohuslav Lichnovský, František Nonnemann, Petr Habarta, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 4. 9. 2019, cena: 424 Kč   NOVINKA

Zákon o zpracování osobních údajů - Praktický komentář
TÉMA

Životní prostředí

 

Zákon o obalech - Komentář

Komentář zákona o obalech se vztahuje na nakládání se všemi obaly, které jsou v České republice uváděny na trh nebo do oběhu. Text komentáře se věnuje také právům a povinnostem podnikajících právnických a fyzických osob a působnosti správních úřadů při nakládání s obaly a uvádění obalů a balených výrobků na trh nebo do oběhu, při zpětném a při využití odpadu z obalů, poplatkům, ochranným ...     ... více

autor: Ladislav Trylč, Petr Petržílek, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 4. 9. 2019, cena: 275 Kč   NOVINKA

Zákon o obalech - Komentář

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 2. 9. 2019 do 8. 9. 2019:

Státní zastupitelství č. 4/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Finanční, daňový a účetní bulletin č. 3/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Bankovnictví č. 8/2019
vydává: 4H production s. r. o.

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek, Nejvyšší soud ČR č. 6/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 2. 9. 2019 do 8. 9. 2019:

Částka 96/2019, rozeslaná dne 5. 9. 2019

223.   

NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 2. července 2019 sp. zn. Pl. ÚS 2/19 ve věci návrhu na zrušení části § 410 odst. 2 věty první zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění účinném do 30. 6. 2017

224.*  

NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 9. července 2019 sp. zn. Pl. ÚS 34/17 ve věci návrhu na zrušení § 148 odst. 3 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 472/2011 Sb.

225.*  

NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 17. července 2019 sp. zn. Pl. ÚS 44/18 ve věci návrhu na zrušení § 23a zákona č. 100/ /2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

Částka 97/2019, rozeslaná dne 5. 9. 2019

226.   

VYHLÁŠKA ze dne 27. srpna 2019 o zdravotní způsobilosti ke službě v bezpečnostních sborech

Částka 98/2019, rozeslaná dne 5. 9. 2019

227.   

ZÁKON ze dne 14. srpna 2019, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

228.   

ZÁKON ze dne 14. srpna 2019, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

229.   

ZÁKON ze dne 14. srpna 2019, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

230.   

ZÁKON ze dne 14. srpna 2019, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

Částka 99/2019, rozeslaná dne 5. 9. 2019

231.   

VYHLÁŠKA ze dne 29. srpna 2019 o stanovení vzoru průkazu ke kontrole podle zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

232.*  

NÁLEZ Ústavního soudu

Sbírka mezinárodních smluv

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce mezinárodních smluv od 2. 9. 2019 do 8. 9. 2019:

Částka 29/2019, rozeslaná dne 5. 9. 2019

44.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi členskými státy Evropské unie o statusu vojenského a civilního personálu vyslaného k institucím Evropské unie, o statusu velitelství a ozbrojených sil, které mohou být poskytnuty Evropské unii v souvislosti s přípravou a plněním úkolů uvedených v článku 17 (2) Smlouvy o Evropské unii, včetně cvičení, a o statusu vojenského a civilního personálu členských států poskytnutého Evropské unii k působení v této souvislosti

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz