Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  32
 
 
zpravodajství od 2. 8. 2021 do 8. 8. 2021

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 
TÉMA

Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Mediace

 

Odůvodnění civilního rozsudku, 3. vydání

Třetí vydání oblíbené publikace popisuje nejzásadnější problémy týkající se odůvodňování písemných vyhotovení rozsudků, s nimiž se potýká soudní praxe a jež jsou řešeny instančně vyššími soudy včetně orgánu ochrany ústavnosti – Ústavního soudu České republiky. Jde hlavně o složitost odůvodnění rozsudků a o předvídatelnost soudních rozhodnutí.
V novém vydání autor doplnil novou judikaturu a ...     ... více

autor: Pavel Vrcha, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 28. 7. 2021, cena: 450 Kč   NOVINKA

Odůvodnění civilního rozsudku, 3. vydání
TÉMA

Zákoník práce

 

Zákoník práce, Komentář s judikaturou, 2. vydání

Druhé vydání komentáře k zákoníku práce vychází v návaznosti na rozsáhlou novelu zákonem č. 285/2020 Sb., která nabyla účinnosti 30. července 2020 a 1. ledna 2021 a přináší změny týkající se:
výpovědi ze strany zaměstnance dané z důvodu přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů nebo z důvodu přechodu výkonu práv a povinností z pracovněprávních, jakož i právní úpravy těchto ...     ... více

autor: Antonín Kottnauer, Ladislav Jouza, Petra Hušková, Václav Sládek, Helena Úlehlová, Jan Vácha, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 28. 7. 2021, cena: 1 969 Kč   NOVINKA

Zákoník práce, Komentář s judikaturou, 2. vydání
TÉMA

Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat

 

Vyhláška č. 291/2021 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, ve znění pozdějších předpisů
Mění a stanoví se zejména minimální standardy pro chov koní, oslů a jejich kříženců, kteří jsou chováni jako zvířata v zájmovém chovu, pro ochranu běžců, králíků, krav a...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 9. 2021

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 2. 8. 2021 do 8. 8. 2021:

Částka 129/2021, rozeslaná dne 5. 8. 2021

291.   

VYHLÁŠKA ze dne 19. července 2021, kterou se mění vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, ve znění pozdějších předpisů

292.   

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 30. července 2021 o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz