Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  45
 
 
zpravodajství od 2. 11. 2020 do 8. 11. 2020

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 
TÉMA

Daň z přidané hodnoty

 

Daň z přidané hodnoty s komentářem 2020/2021

V tomto 13. aktualizovaném vydání komentáře k zákonu o DPH jsou promítnuty všechny změny zákona o DPH provedené v průběhu roku 2020 s vyznačenými změnami k 1. 1 2021. Předkládaný komentář je zcela v souladu s aktuálními výklady Generálního finančního ředitelství a obsahuje přehled informací, stanovisek a sdělení GFŘ zveřejněných do data redakční uzávěrky.
Novely zákona o DPH
Všechny tři ...     ... více

autor: Ing. Václav Benda, Ing. Ladislav Pitner, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 2. 11. 2020, cena: 769 Kč   NOVINKA

Daň z přidané hodnoty s komentářem 2020/2021
TÉMA

Daně z příjmů, evidence tržeb

 

Zákon č. 449/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, ve znění pozdějších předpisů
Povinnost elektronické evidence tržeb se přerušuje do konce roku 2022. Žádosti o povolení pro evidování tržeb ve zvláštním režimu podané od 27. března 2020 do...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 3. 11. 2020

Zákon č. 450/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
V návaznosti na změnu zákona o investičních pobídkách (kdy na žádost příjemce investiční pobídky, který prokáže, že v důsledku šíření onemocnění COVID-19 nemůže splnit všeobecné podmínky...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 3. 11. 2020

TÉMA

Správní řád, soudní řád správní, přestupky

 

Vzory podání a úkonů podle správního řádu s vysvětlivkami, 2. vydání

Kniha obsahuje vzory podání, které je možné učinit vůči rozličným správním orgánům, a vzory úkonů, které činí správní orgány.
Celkem 184 vzorů vychází z obsahu správního řádu a jeho jednotlivých ustanovení. Jsou to vzory úkonů, které mohou být učiněny v různých procesních postupech a v jejich různých stadiích. Zastoupeny jsou jak vzory úkonů, které je možné učinit a uplatnit v rámci správního ...     ... více

autor: Lukáš Potěšil, Kateřina Frumarová, Lukáš Glaser, David Hejč, Anna Richterová, Pavel Mates,, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 2. 11. 2020, cena: 490 Kč   NOVINKA

Vzory podání a úkonů podle správního řádu s vysvětlivkami, 2. vydání
TÉMA

Trestní předpisy

 

Trestní právo daňové

Problematika daňových trestných činů je pro svou mezioborovost velice komplikovaná. Pro pochopení vyžaduje jak znalost daňových zákonů, tak zákonů trestních. Stranou nelze ponechat ani schopnost chápat ekonomické souvislosti. Všechny tyto znalosti autoři v této publikaci zúročují. Čtenáři je srozumitelným způsobem poskytnut vhled do tématu daňových trestných činů. Publikace kategorizuje ...     ... více

autor: Ondřej Lichnovský , Jan Vučka, Křístek Lukáš, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 3. 11. 2020, cena: 590 Kč   NOVINKA

Trestní právo daňové
TÉMA

Veřejné zakázky, ochrana hospodářské soutěže, veřejná podpora, investiční pobídky, registr smluv

 

Veřejné zakázky, 2. vydání

Téma veřejných zakázek je velmi aktuální, neboť jejich prostřednictvím se vynakládají značné veřejné prostředky. Bohužel se nad problematikou zadávání veřejných zakázek vznáší aura velké složitosti a obtížnosti, ačkoliv jde o proces, který by měl být každému subjektu, jenž je veřejným zadavatelem, vlastní. Mnohdy se zapomíná, že institut veřejných zakázek je zde kvůli tomu, aby se účelně a ...     ... více

autor: Lucie Balýová, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 3. 11. 2020, cena: 490 Kč   NOVINKA

Veřejné zakázky, 2. vydání

Zákon č. 450/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
V důsledku šíření koronavirové nákazy se v České republice očekává pokles investiční aktivity a mnohem výraznější propad HDP. Ke zmírnění dopadů tohoto nepříznivého vývoje se v...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 3. 11. 2020

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 2. 11. 2020 do 8. 11. 2020:

Bezpečnost a hygiena práce č. 10/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Jurisprudence č. 4/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Státní zastupitelstvíč. 5/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Soukromé právo č. 10/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Účetní a daně č. 10/2020
vydává: Anag, spol. s r. o.

Mzdová účetní č. 10/2020
vydává: Anag, spol. s r. o.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 2. 11. 2020 do 8. 11. 2020:

Částka 181/2020, rozeslaná dne 2. 11. 2020

448.*  

ZÁKON ze dne 29. října 2020, kterým se mění zákon č. 247/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí

449.   

ZÁKON ze dne 29. října 2020, kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, ve znění pozdějších předpisů

450.   

ZÁKON ze dne 29. října 2020, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

451.*  

ZÁKON ze dne 29. října 2020, kterým se mění zákon č. 228/2020 Sb., o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem SARS-CoV-2

Částka 182/2020, rozeslaná dne 2. 11. 2020

452.*  

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 2. listopadu 2020 č. 1142 o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 444/2020 Sb. a krizového opatření vyhlášeného pod č. 447/2020 Sb.

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz