Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  
 
 
zpravodajství od 2. 1. 2023 do 8. 1. 2023

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Daň z přidané hodnoty

ÚZ č. 1519 - Daň z přidané hodnoty, 2023

Publikace obsahuje nové znění zákona o dani z přidaného hodnoty, který byl k 1. 1. 2023 změněn (celkem 13 změn a doplnění). Jsou zařazeny nové pokyny GFŘ k promíjení DPH u některých výrobků a služeb. Publikace dále obsahuje aktuální text směrnice Rady EU o společném systému daně z přidané hodnoty a další pokyny, rozhodnutí, sdělení a informace GFŘ; celkem 18 předpisů a dokumentů v aktuálním znění. Všechny změny jsou vyznačeny tučně.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 1. 2023, cena: 177 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1519 - Daň z přidané hodnoty, 2023

téma:
Daně z příjmů

ÚZ č. 1518 - Daně z příjmů, 2023

Od ledna 2023 nabývají účinnosti další změny zákona o daních z příjmů; od ledna rovněž platí zcela nový pokyn GFŘ D-59, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona o daních z příjmů, který nahrazuje dosud platný pokyn D-22; pokyn obsahuje podrobnosti k většině ustanovení zákona. Publikace dále obsahuje aktuální znění zákona o rezervách, vyhlášky a platné pokyny a sdělení Ministerstva financí. Nově je zařazen zákon o některých daňových opatřeních ve vztahu k Ukrajině. Celkem 28 právních a dalších předpisů v aktuálním znění; všechny změny jsou zvýrazněny tučně.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 1. 2023, cena: 179 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1518 - Daně z příjmů, 2023

Pokyn GFŘ D-60 čj. 174/23/7100-10111-010440,

stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2022
Tímto pokynem se stanoví  jednotné kurzy měn uváděných v kurzovním lístku ČNB, které při přepočtu cizí měny pro daňové účely za zdaňovací období roku 2022 použijí poplatníci, kteří ...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 5. 1. 2023

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 2. 1. 2023 do 8. 1. 2023:

Částka 1/2023, rozeslaná dne 2. 1. 2023

1.*  

ZÁKON ze dne 1. prosince 2022 o omezujících opatřeních proti některým závažným jednáním uplatňovaných v mezinárodních vztazích (sankční zákon)

Částka 2/2023, rozeslaná dne 5. 1. 2023

2.*  

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. prosince 2022 o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic na revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldů) financovanou z Nástroje pro oživení a odolnost

3.*  

VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2022, kterou se mění vyhláška č. 420/2008 Sb., kterou se stanoví náležitosti a obsah plánu ochrany památkových rezervací a památkových zón

Sbírka mezinárodních smluv

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce mezinárodních smluv od 2. 1. 2023 do 8. 1. 2023:

Částka 1/2023, rozeslaná dne 5. 1. 2023

1.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury a sdělovacích prostředků Chorvatské republiky

2.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a ministrem kultury a národního dědictví Polské republiky

Částka 2/2023, rozeslaná dne 5. 1. 2023

3.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a vědy Ukrajiny o spolupráci v oblasti školství a vědy

4.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu spolupráce v oblasti školství, vědy, kultury a mládeže mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael

Finanční zpravodaj

Přehled nových předpisu, které vyšly ve Finančním zpravodaji od 2. 1. 2023 do 8. 1. 2023:

Číslo 1/2023, rozeslán dne 5. 1. 2023

1.   

Pokyn č. GFŘ-D-60 č.j. 174/23/7100-10111-010440 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2022 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2022

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz