Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  30
 
 
zpravodajství od 24. 7. 2023 do 30. 7. 2023

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Krizové zákony, HZS, požární ochrana

Vyhláška č. 232/2023 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.
Zpřesňují se požadavky na Stavba nebo její část určená k činnosti školy, školského zařízení nebo k zajištění předškolní péče. Stanoví se dosud neexistující požadavky požární...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 8. 2023, vybraná ustanovení 1. 1. 2025

téma:
Veřejné zakázky, ochrana hospodářské soutěže, veřejná podpora, investiční pobídky, registr smluv

ÚZ č. 1546 - Veřejné zakázky, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Investiční pobídky, Registr smluv

Publikace obsahuje úplné znění zákona o zadávání veřejných zakázek po velké novele z července 2023 (322 změn a doplnění) včetně všech prováděcích předpisů. Dále je zde novelizovaný zákon o ochraně hospodářské soutěže (71 změn a doplnění) včetně příslušné vyhlášky, předpisy z oblasti veřejné podpory, zákon o registru smluv a předpisy regulující investiční pobídky. Zařazen je rovněž zákon o prověřování zahraničních investic. Celkem zde najdete aktuální texty 21 právních předpisů. Součástí publikace je také aktualizovaný rejstřík k zákonu o zadávání veřejných zakázek. Poslední změny všech předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 24. 7. 2023, cena: 177 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1546 - Veřejné zakázky, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Investiční pobídky, Registr smluv

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 24. 7. 2023 do 30. 7. 2023:

Řízení školy č. 7-8/2023 Letní speciál
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Speciál pro školní družiny č. 4/2023
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Školní poradenství v praxi č. 4/2023
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Bezpečnost a hygiena práce č. 6/2023
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Soukromé právo č. 6/2023
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Jurisprudence č. 3/2023
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Obchodní právo č. 6/2023
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Mzdová účetní č. 7-8/2023
vydává: Anag, spol. s r. o.

Účetní a daně č. 7-8/2023
vydává: Anag, spol. s r. o.

Praktická personalistika č. 7-8/2023
vydává: Anag, spol. s r. o.,

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 24. 7. 2023 do 30. 7. 2023:

Částka 107/2023, rozeslaná dne 28. 7. 2023

228.*  

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. července 2023, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů

229.*  

VYHLÁŠKA ze dne 14. července 2023, kterou se mění vyhláška č. 346/2015 Sb., o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění vojáků, ve znění vyhlášky č. 303/2016 Sb.

230.*  

VYHLÁŠKA ze dne 19. července 2023, kterou se mění vyhláška č. 357/2016 Sb., o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby

231.*  

VYHLÁŠKA ze dne 12. července 2023 o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území a některých nařízení okresních úřadů spadajících do působnosti Ministerstva životního prostředí

Částka 108/2023, rozeslaná dne 28. 7. 2023

232.   

VYHLÁŠKA ze dne 4. července 2023, kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

233.*  

Sdělení Ministerstva financí ze dne 30. června 2023, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2023–2029, 5,75 %

Sbírka mezinárodních smluv

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce mezinárodních smluv od 24. 7. 2023 do 30. 7. 2023:

Částka 18/2023, rozeslaná dne 28. 7. 2023

25.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Uruguayskou východní republikou o dvoustranné spolupráci v oblasti obrany

26.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 67/2014 Sb. m. s.

Částka 19/2023, rozeslaná dne 28. 7. 2023

27.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou federální radou ve věci implementace Druhého švýcarského příspěvku vybraným členským státům Evropské unie na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci Evropské unie

28.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o hospodářské a technické spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Spojených arabských emirátů

Částka 20/2023, rozeslaná dne 28. 7. 2023

29.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Českou republikou změn přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz