Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  22
 
 
zpravodajství od 24. 5. 2021 do 30. 5. 2021

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 
TÉMA

Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Praní špinavých peněz …

 

Vyhláška č. 209/2021 Sb.,

o odměně a náhradě hotových výdajů likvidátora banky a spořitelního a úvěrního družstva
Tato vyhláška upravuje způsob stanovení náhrady hotových výdajů a odměny likvidátora banky či družstevní záložny, jejich maximální výši hrazenou státem a způsob jejich výplaty. Poznámka:...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 27. 5. 2021

TÉMA

Daně z příjmů, evidence tržeb

 

Konec lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2020

Posledním dnem pro podání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2020 (bez sankce za pozdní podání a za pozdní úhradu) je 1. červen 2021, a to pouze v případě, že bude přiznání podáno elektronicky a zároveň nejpozději v tento den daň i zaplacena. Pro úplnost dodejme, že přiznání podaná poradcem mají lhůtu až do 1. července 2021. Přitom ...     ... více

Finanční správa ČR

Sdělení čj. MF-5860/2017/15-131,

ke Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám (dále jen „Úmluva“)
Vzhledem k tomu, že Řecko i Česká republika přistoupily k Mnohostranné úmluvě o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 24. 5. 2021

TÉMA

Energetika

 

Vyhláška č. 207/2021 Sb.,

o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích
Vyhláška je reakcí na špatné praktiky některých dodavatelů při vyúčtování dodávek a služeb v energetických odvětvích v oblasti včasnosti vystavení vyúčtování, obsahu...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

TÉMA

Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI

 

Vyhláška č. 204/2021 Sb.,

o seznamu potravin podle § 9b odst. 1 písm. c) zákona o potravinách a tabákových výrobcích
Novelou zákona o potravinách provedenou zákonem č. 174/2021 Sb. bylo doplněno ustanovení, které umožňuje uvádět na potravině, jejíž výroba proběhla na území České republiky, informaci...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

TÉMA

Trestní předpisy

 

Ekonomická kriminalita očima policejního orgánu

Publikace se zabývá aktuálními problémy ekonomické kriminality, a to především z pohledu policejního orgánu, který na tomto úseku kriminality trestnou činnost objasňuje. Všímá si přitom těch problémů, ve kterých lze propojením správného teoretického přístupu a praxe vyšetřovatele dospět k účinnějšímu a spravedlivému postihu pachatele.
Postupně jsou prezentována témata související s ekonomickou ...     ... více

autor: Pavel Kotlán, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 27. 5. 2021, cena: 290 Kč   NOVINKA

Ekonomická kriminalita očima policejního orgánu

Nález Ústavního soudu č. 206/2021 Sb.,

sp. zn. Pl. ÚS 98/20 ve věci návrhu na zrušení částí § 284, 285 a § 289 odst. 3 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
A) K zákonu č. 40/2009 Sb. Ústavní soud zrušil ustanovení trestního zákoníku, které opravňovalo vládu, stanovit pro rostliny nebo houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku, jaké je...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 26. 5. 2021

TÉMA

Živnostenské podnikání, podpora podnikání, volný pohyb služeb

 

Nařízení vlády č. 208/2021 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů
Mění se obsahové náplně jednotlivých živností: obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy, činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, nákup, prodej,...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2021

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 24. 5. 2021 do 30. 5. 2021:

Částka 86/2021, rozeslaná dne 26. 5. 2021

203.*  

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 17. května 2021 o určení národního kontaktního místa pro výměnu informací o souladu poplašných a signalizačních zbraní se stanovenými technickými specifikacemi

204.   

VYHLÁŠKA ze dne 17. května 2021 o seznamu potravin podle § 9b odst. 1 písm. c) zákona o potravinách a tabákových výrobcích

205.*  

VYHLÁŠKA ze dne 10. května 2021 o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny s hologramem „Parní lokomotiva Škoda 498 Albatros“

Částka 87/2021, rozeslaná dne 26. 5. 2021

206.   

NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 27. dubna 2021 sp. zn. Pl. ÚS 98/20 ve věci návrhu na zrušení částí § 284, 285 a § 289 odst. 3 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

Částka 88/2021, rozeslaná dne 26. 5. 2021

207.   

VYHLÁŠKA ze dne 18. května 2021 o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích

Částka 89/2021, rozeslaná dne 26. 5. 2021

208.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 10. května 2021, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů

209.   

VYHLÁŠKA ze dne 19. května 2021 o odměně a náhradě hotových výdajů likvidátora banky a spořitelního a úvěrního družstva

Sbírka mezinárodních smluv

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce mezinárodních smluv od 24. 5. 2021 do 30. 5. 2021:

Částka 16/2021, rozeslaná dne 26. 5. 2021

23.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy Rady Evropy o filmové koprodukci (revidované znění)

Finanční zpravodaj

Přehled nových předpisu, které vyšly ve Finančním zpravodaji od 24. 5. 2021 do 30. 5. 2021:

Číslo 22/2021, rozeslán dne 24. 5. 2021

30.   

Sdělení ke Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu 1 (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám 2 (dále jen „Úmluva“)

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz