Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  
 
 
zpravodajství od 24. 1. 2022 do 30. 1. 2022

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Daně z příjmů, evidence tržeb

Informace ke kompenzačnímu bonusu pro rok 2022

Zákon č. 519/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2022, úzce navazuje na předchozí právní úpravu zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021. Tak jako dosud lze aktuální úpravu vztáhnout na osoby samostatně výdělečně činné (k tomu blíže zde), na společníky malých společností s ručením omezeným (k tomu blíže zde) a na osoby činné na základě dohody o ...     ... více

Finanční správa ČR

téma:
Energetika

Vyhláška č. 15/2022 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 141/2021 Sb., o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie
S ohledem na začátek nového programového období a nových programů podpory se upravují podrobnosti energetického posudku pro projekty financované z programů podpory; zjednodušuje se obsah...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 2. 2022

téma:
Odměňování příslušníků bezpečnostních sborů, soudců, státních zástupců a dalších

Zákon č. 18/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
S ohledem na nepříznivou hospodářskou situaci umocněnou důsledky epidemie COVID-19 se na období od února 2022 do konce roku 2022 upravuje platová základna představitelů státní moci a...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 2. 2022

téma:
Silniční doprava, pozemní komunikace, přeprava cestujících, dráhy

Vyhláška č. 19/2022 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 352/2004 Sb., o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému, ve znění pozdějších předpisů
Důvodem provedených úprav je výhradně implementace předpisů tzv. technického pilíře čtvrtého železničního balíčku Evropské unie do vnitrostátního právního řádu České republiky. Mění se...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 2. 2022

Vyhláška č. 20/2022 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, ve znění pozdějších předpisů
Důvodem provedených úprav je výhradně implementace předpisů tzv. technického pilíře čtvrtého železničního balíčku Evropské unie do vnitrostátního právního řádu České republiky. Tato...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 2. 2022

téma:
Sociální pojištění

ÚZ č. 1473 - Sociální pojištění 2022

Publikace obsahuje 40 právních předpisů, které jsou rozděleny do čtyř kapitol: pojistné na sociální zabezpečení, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, organizace a provádění sociálního zabezpečení. K největším změnám došlo v zákonu o nemocenském pojištění; zařazen je také nový zákon upravující ošetřovné v době pandemie. Menší změny nastaly také v zákoně o pojistném na sociální zabezpečení, v zákoně o důchodovém pojištění a v zákoně o organizaci a provádění sociálního zabezpečení – tyto změny jsou v textu zapracovány tučně; odkazy na související předpisy jsou plně citovány. 
Předpisy o penzijním spoření a připojištění jsou součástí ÚZ Penzijní spoření.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 24. 1. 2022, cena: 199 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1473 - Sociální pojištění 2022

téma:
Sociální zabezpečení

ÚZ č. 1474 - Sociální zabezpečení 2022

Publikace obsahuje 19 předpisů rozdělených do těchto kapitol: státní sociální podpora, dávky pro osoby se zdravotním postižením, sociální služby, pomoc v hmotné nouzi, životní a existenční minimum, náhradní výživné. Do publikace je zapracována novela zákona o státní sociální podpoře, která je reakcí na zvýšení ceny energií. Dále došlo ke změnám zákona o sociálních službách, zákona o poskytování dávek zdravotně postiženým osobám, zákona o státní sociální podpoře a dalším. Poslední změny předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 28. 1. 2022, cena: 159 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1474 - Sociální zabezpečení 2022

Zákon č. 17/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
Novela je reakcí vlády na prudký růst cen energií (plyn, elektřina), který způsobuje růst nákladů na bydlení. Mezi hlavní změny patří: rozšíření okruhu osob, které...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 28. 1. 2022

téma:
Životní prostředí

Vyhláška č. 16/2022 Sb.,

o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností
Tato vyhláška, která je prováděcím předpisem k zákonu o výrobcích s ukončenou životností, upravuje podrobnosti nakládání s odpadními elektrozařízeními, bateriemi a akumulátory,...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 2. 2022, vybraná ustanovení 1. 7. 2023

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 24. 1. 2022 do 30. 1. 2022:

Částka 8/2022, rozeslaná dne 26. 1. 2022

14.*  

NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 7. prosince 2021 sp. zn. Pl. ÚS 1/20 ve věci návrhu na zrušení části zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, v přechodných ustanoveních čl. II zákona č. 363/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

Částka 9/2022, rozeslaná dne 26. 1. 2022

15.   

VYHLÁŠKA ze dne 18. ledna 2022, kterou se mění vyhláška č. 141/2021 Sb., o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie

Částka 10/2022, rozeslaná dne 28. 1. 2022

16.   

VYHLÁŠKA ze dne 21. ledna 2022 o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností

Částka 11/2022, rozeslaná dne 28. 1. 2022

17.   

ZÁKON ze dne 20. ledna 2022, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

18.   

ZÁKON ze dne 20. ledna 2022, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

19.   

VYHLÁŠKA ze dne 24. ledna 2022, kterou se mění vyhláška č. 352/2004 Sb., o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému, ve znění pozdějších předpisů

20.   

VYHLÁŠKA ze dne 24. ledna 2022, kterou se mění vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, ve znění pozdějších předpisů

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz