SBÍRKA ZÁKONŮ částka 99
rozeslána dne 23.4.2024

99

SDĚLENÍ
Ministerstva zdravotnictví

ze dne 3. dubna 2024

o zprovoznění přenosu elektronických záznamu o očkování z registru aktuálního zdravotního stavu fyzických osob, které onemocněly infekčním onemocněním, a fyzických osob podezřelých z nákazy do systému eRecept

Ministerstvo zdravotnictví podle ustanovení čl. VIII zákona č. 314/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sděluje, že byl zprovozněn přenos elektronických záznamů o očkování do systému eRecept.

Ministr:
prof. MUDr. Válek, CSc., MBA, EBIR, v. r.