SBÍRKA ZÁKONŮ částka 79
rozeslána dne 9.4.2024

79

VYHLÁŠKA

ze dne 21. března 2024,

kterou se mění vyhláška č. 152/2018 Sb., o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů, ve znění vyhlášky č. 378/2021 Sb.

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 37 odst. 1 písm. g) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 67/2017 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 152/2018 Sb., o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů, ve znění vyhlášky č. 378/2021 Sb., se mění takto:

1. V příloze č. 1 části I. v tabulce v řádku „4. dětská endokrinologie a diabetologie“ v třetím sloupci se číslo „2“ nahrazuje číslem „1“.

2. V příloze č. 1 části I. se na konci tabulky doplňuje řádek 45, který zní:

45. strukturální intervence v kardiochirurgii
lékař se zvláštní specializovanou způsobilostí ve strukturální intervenci v kardiochirurgii 1

“.

3. V příloze č. 2 části I. v tabulce v řádku „1. algeziologie“ text v druhém sloupci zní:

„anesteziologie a intenzivní medicína,
dětská chirurgie,
dětské lékařství,
endokrinologie a diabetologie,
geriatrie,
chirurgie,
klinická onkologie,
neurochirurgie,
neurologie,
ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí,
pediatrie,
praktické lékařství pro děti a dorost,
radiační onkologie,
rehabilitační a fyzikální medicína,
revmatologie,
traumatologie,
vnitřní lékařství,
všeobecné praktické lékařství, nebo
urgentní medicína“.

4. V příloze č. 2 části I. v tabulce v řádku „2. angiologie“ text v druhém sloupci zní:

„endokrinologie a diabetologie,
kardiologie, nebo
vnitřní lékařství“.

5. V příloze č. 2 části I. v tabulce v řádku „4. dětská endokrinologie a diabetologie“ text v druhém sloupci zní:

„dětské lékařství,
diabetologie,
endokrinologie,
endokrinologie a diabetologie,
pediatrie, nebo
praktické lékařství pro děti a dorost“.

6. V příloze č. 2 části I. v tabulce v řádku „5. dětská gastroenterologie a hepatologie“ text v druhém sloupci zní:

„dětské lékařství,
gastroenterologie,
pediatrie, nebo
praktické lékařství pro děti a dorost“.

7. V příloze č. 2 části I. v tabulce v řádku „6. dětská kardiologie“, „7. dětská nefrologie“, „8. dětská onkologie a hematologie“ a „10. dětská pneumologie“ text v druhém sloupci zní:

„dětské lékařství,
pediatrie, nebo
praktické lékařství pro děti a dorost“.

8. V příloze č. 2 části I. v tabulce v řádku „11. dětská revmatologie“ text v druhém sloupci zní:

„dětské lékařství, nebo
pediatrie“.

9. V příloze č. 2 části I. v tabulce v řádku „12. dětská urologie“ text v druhém sloupci zní:

„dětská chirurgie, nebo
urologie“.

10. V příloze č. 2 části I. v tabulce v řádku „14. gerontopsychiatrie“ text v druhém sloupci zní:

„geriatrie, nebo
psychiatrie“.

11. V příloze č. 2 části I. v tabulce v řádku „15. gynekologie dětí a dospívajících“ text v druhém sloupci zní:

„dětské lékařství,
gynekologie a porodnictví, nebo
pediatrie“.

12. V příloze č. 2 části I. v tabulce v řádku „16. hrudní chirurgie“ text v druhém sloupci zní:

„chirurgie, nebo
kardiochirurgie“.

13. V příloze č. 2 části I. v tabulce v řádku „17. intenzivní medicína“ text v druhém sloupci zní:

„anesteziologie a intenzivní medicína,
dětská chirurgie,
endokrinologie a diabetologie,
geriatrie,
gynekologie a porodnictví,
chirurgie,
infekční lékařství,
kardiochirurgie,
kardiologie,
klinická onkologie,
neurochirurgie,
neurologie,
ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí,
pediatrie,
pneumologie a ftizeologie, popáleninová medicína, radiační onkologie, urologie, vnitřní lékařství, nebo urgentní medicína“.

14. V příloze č. 2 části I. v tabulce v řádku „18. intervenční kardiologie“ text v druhém sloupci zní:

„kardiochirurgie, nebo
kardiologie“.

15. V příloze č. 2 části I. v tabulce v řádku „20. klinická farmakologie“ text v druhém sloupci zní:

„dětské lékařství,
geriatrie,
klinická biochemie,
pediatrie,
vnitřní lékařství, nebo
všeobecné praktické lékařství“.

16. V příloze č. 2 části I. v tabulce v řádku „21. klinická osteologie“ text v druhém sloupci zní:

„anesteziologie a intenzivní medicína,
dětské lékařství,
diabetologie a endokrinologie,
geriatrie,
gynekologie a porodnictví,
hematologie a transfuzní lékařství,
chirurgie,
klinická biochemie,
klinická onkologie,
nefrologie,
neurologie,
ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí,
pediatrie,
pneumologie a ftizeologie,
rehabilitace a fyzikální medicína,
revmatologie,
vnitřní lékařství, nebo
všeobecné praktické lékařství“.

17. V příloze č. 2 části I. v tabulce v řádku „22. klinická výživa a intenzivní metabolická péče“ text v druhém sloupci zní:

„alergologie a klinická imunologie,
anesteziologie a intenzivní medicína,
dětská chirurgie,
dětské lékařství,
endokrinologie a diabetologie,
gastroenterologie,
geriatrie,
chirurgie,
infekční lékařství,
kardiologie,
klinická biochemie,
klinická onkologie,
nefrologie,
neurologie,
ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí,
otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku,
pediatrie,
praktické lékařství pro děti a dorost,
radiační onkologie,
rehabilitační a fyzikální medicína,
revmatologie,
traumatologie,
vnitřní lékařství, nebo
všeobecné praktické lékařství“.

18. V příloze č. 2 části I. v tabulce v řádku „25. lékařská psychoterapie“, „34. posudkové lékařství“, „36. psychosomatika“ text v druhém sloupci zní:

„alergologie a klinická imunologie,
anesteziologie a intenzivní medicína,
cévní chirurgie,
dermatovenerologie,
dětská a dorostová psychiatrie,
dětská chirurgie,
dětská neurologie,
endokrinologie a diabetologie,
gastroenterologie,
geriatrie,
gynekologie a porodnictví,
hematologie a transfuzní lékařství,
chirurgie,
infekční lékařství,
kardiochirurgie,
kardiologie,
klinická onkologie,
maxilofaciální chirurgie,
nefrologie,
neurochirurgie,
neurologie,
nukleární medicína,
oftalmologie,
ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí,
otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku,
pediatrie,
plastická chirurgie,
pneumologie a ftizeologie,
praktické lékařství pro děti a dorost,
psychiatrie,
radiační onkologie,
radiologie a zobrazovací metody,
rehabilitační a fyzikální medicína,
revmatologie,
urgentní medicína,
urologie,
vnitřní lékařství, nebo
všeobecné praktické lékařství“.

19. V příloze č. 2 části I. v tabulce v řádku „26. návykové nemoci“ text v druhém sloupci zní:

„dětská a dorostová psychiatrie, nebo
psychiatrie“.

20. V příloze č. 2 části I. v tabulce v řádku „27. neonatologie“ text v druhém sloupci zní:

„dětské lékařství, nebo
pediatrie“.

21. V příloze č. 2 části I. v tabulce v řádku „29. onkochirurgie“ text v druhém sloupci zní:

„chirurgie, nebo
plastická chirurgie“.

22. V příloze č. 2 části I. v tabulce v řádku „31. paliativní medicína“ text v druhém sloupci zní:

„anesteziologie a intenzivní medicína,
dětské lékařství,
endokrinologie a diabetologie,
gastroenterologie,
geriatrie,
gynekologie a porodnictví,
hematologie a transfuzní lékařství,
chirurgie,
infekční lékařství,
kardiochirurgie,
kardiologie,
klinická onkologie,
nefrologie,
neurochirurgie,
neurologie,
otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku,
pediatrie,
pneumologie a ftizeologie,
praktické lékařství pro děti a dorost,
psychiatrie,
radiační onkologie,
revmatologie,
urologie,
vnitřní lékařství,
všeobecné praktické lékařství, nebo
urgentní medicína“.

23. V příloze č. 2 části I. v tabulce v řádku „33. popáleninová medicína“ text v druhém sloupci zní:

„anesteziologie a intenzivní medicína,
cévní chirurgie,
dětská chirurgie,
chirurgie,
kardiochirurgie,
neurochirurgie, nebo
plastická chirurgie“.

24. V příloze č. 2 části I. v tabulce v řádku „35. pracovní lékařství“ text v druhém sloupci zní:

„hygiena a epidemiologie,
vnitřní lékařství, nebo
všeobecné praktické lékařství“.

25. V příloze č. 2 části I. v tabulce v řádku „38. sexuologie“ text v druhém sloupci zní:

„endokrinologie a diabetologie,
gynekologie a porodnictví,
psychiatrie,
urologie, nebo
vnitřní lékařství“.

26. V příloze č. 2 části I. v tabulce v řádku „39. spondylochirurgie“ text v druhém sloupci zní:

„neurochirurgie,
ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, nebo
traumatologie“.

27. V příloze č. 2 části I. v tabulce v řádku „40. tělovýchovné lékařství“ text v druhém sloupci zní:

„alergologie a klinická imunologie,
anesteziologie a intenzivní medicína,
dermatovenerologie,
dětská chirurgie,
dětské lékařství,
dětská neurologie,
endokrinologie a diabetologie,
gastroenterologie,
geriatrie,
gynekologie a porodnictví,
hematologie a transfuzní lékařství,
chirurgie,
infekční lékařství,
intenzivní medicína,
kardiochirurgie,
kardiologie,
klinická biochemie,
klinická onkologie,
nefrologie,
neurochirurgie,
neurologie,
oftalmologie,
ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí,
otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku,
pediatrie,
pneumologie a ftizeologie,
praktické lékařství pro děti a dorost,
psychiatrie,
rehabilitační a fyzikální medicína,
revmatologie,
traumatologie,
urgentní medicína,
urologie,
vnitřní lékařství, nebo
všeobecné praktické lékařství“.

28. V příloze č. 2 části I. v tabulce v řádku „43. vaskulární intervenční radiologie“ text v druhém sloupci zní:

„angiologie,
cévní chirurgie, nebo
radiologie a zobrazovací metody“.

29. V příloze č. 2 části I. v tabulce v řádku „44. veřejné zdravotnictví“ text v druhém sloupci zní:

„alergologie a klinická imunologie,
anesteziologie a intenzivní medicína,
cévní chirurgie,
dermatovenerologie,
dětská a dorostová psychiatrie,
dětská chirurgie,
dětská neurologie,
endokrinologie a diabetologie,
gastroenterologie,
geriatrie,
gynekologie a porodnictví,
hematologie a transfuzní lékařství,
hygiena a epidemiologie,
chirurgie,
infekční lékařství,
kardiochirurgie,
kardiologie,
klinická biochemie,
klinická onkologie,
lékařská genetika,
lékařská mikrobiologie,
maxilofaciální chirurgie,
nefrologie,
neurochirurgie,
neurologie,
nukleární medicína,
oftalmologie,
ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí,
otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku,
patologie,
pediatrie,
plastická chirurgie,
pneumologie a ftizeologie,
praktické lékařství pro děti a dorost,
psychiatrie,
radiační onkologie,
radiologie a zobrazovací metody,
rehabilitační a fyzikální medicína,
revmatologie,
soudní lékařství,
urgentní medicína,
urologie,
vnitřní lékařství, nebo
všeobecné praktické lékařství“.

30. V příloze č. 2 části I. se na konci tabulky doplňuje řádek 45, který zní:

45. strukturální intervence v kardiochirurgii
kardiochirurgie, nebo kardiologie

“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2024.

Ministr zdravotnictví:
prof. MUDr. Válek, CSc., MBA, EBIR, v. r.