SBÍRKA ZÁKONŮ částka 181
rozeslána dne 14.12.2022

401

VYHLÁŠKA

ze dne 1. prosince 2022

o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2023

Ministerstvo financí stanoví podle § 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

§ 1

Základní sazby zahraničního stravného v cizí měně pro rok 2023 jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.

§ 2

Vyhláška č. 462/2021 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2022, se zrušuje.

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.

Ministr financí:
Ing. Stanjura v. r.

Příloha k vyhlášce č. 401/2022 Sb.

(Příloha)