SBÍRKA ZÁKONŮ částka 95
rozeslána dne 13.7.2022

211

VYHLÁŠKA

ze dne 11. července 2022,

kterou se mění vyhláška č. 2/2015 Sb., o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 33 odst. 12 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 1/2015 Sb.:

Čl. I

Příloha k vyhlášce č. 2/2015 Sb., o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče, se mění takto:

1. V příloze v části II. v indikacích č. II/1, II/2, II/3, II/6, II/7, II/8, II/9 a IV/1 se ve sloupci „Lázeňské místo“ za slova „Konstantinovy Lázně“ na samostatný řádek vkládají slova „Lázně Bělohrad“.

2. V příloze v části II. v indikacích č. II/4 a II/5 se ve sloupci „Lázeňské místo“ za slova „Kostelec u Zlína“ na samostatný řádek vkládají slova „Lázně Bělohrad“.

3. V příloze v části II. v indikacích č. III/1 a III/2 se ve sloupci „Lázeňské místo“ za slova „Klášterec nad Ohří“ na samostatný řádek vkládají slova „Lázně Bělohrad“.

4. V příloze v části II. v indikacích č. V/1, V/2, V/3, V/4 a V/5 se ve sloupci „Lázeňské místo“ za slova „Klášterec nad Ohří“ na samostatný řádek vkládají slova „Konstantinovy Lázně“.

5. V příloze v části II. v indikaci č. V/6 se ve sloupci „Lázeňské místo“ za slova „Karlova Studánka“ na samostatný řádek vkládají slova „Konstantinovy Lázně“.

6. V příloze v části II. v indikaci č. XXII/1 se ve sloupci „Lázeňské místo“ za slova „Františkovy Lázně“ na samostatný řádek vkládají slova „Lázně Bělohrad“.

7. V příloze v části II. v indikacích č. XXII/2, XXII/3, XXII/4, XXIV/1 a XXIV/2 se ve sloupci „Lázeňské místo“ za slova „Klimkovice“ na samostatný řádek vkládají slova „Lázně Bělohrad“.

8. V příloze v části II. v indikaci č. XXIII/1 se ve sloupci „Lázeňské místo“ za slova „Karlovy Vary“ na samostatný řádek vkládají slova „Lázně Bělohrad“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

Ministr:
prof. MUDr. Válek, CSc., MBA, EBIR, v. r.