SBÍRKA ZÁKONŮ částka 92
rozeslána dne 30.6.2022

204

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 29. června 2022

o zvýšení částek životního minima a existenčního minima

Vláda nařizuje podle § 9 odst. 2 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu:

§ 1

Částka životního minima jednotlivce činí měsíčně 4 620 Kč.

§ 2

(1) Částka životního minima osoby, která je posuzována jako první v pořadí, činí měsíčně 4 250 Kč.

(2) Částka životního minima osoby, která je posuzována jako druhá nebo další v pořadí, činí měsíčně
a)   3 840 Kč u osoby od 15 let věku, která není nezaopatřeným dítětem,
b)   3 320 Kč u nezaopatřeného dítěte od 15 do 26 let věku,
c)   2 900 Kč u nezaopatřeného dítěte od 6 do 15 let věku,
d)   2 360 Kč u nezaopatřeného dítěte do 6 let věku.

§ 3

Částka existenčního minima osoby činí měsíčně 2 980 Kč.

§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2022.

Předseda vlády:
v z. Mgr. Bc. Rakušan v. r.
1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí:
Ing. Jurečka v. r.