SBÍRKA ZÁKONŮ částka 42
rozeslána dne 31.3.2022

75

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 30. března 2022

o zvýšení částek životního minima a existenčního minima

Vláda nařizuje podle § 9 odst. 2 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu:

§ 1

Částka životního minima jednotlivce činí měsíčně 4 250 Kč.

§ 2

(1) Částka životního minima osoby, která je posuzována jako první v pořadí, činí měsíčně 3 910 Kč.

(2) Částka životního minima osoby, která je posuzována jako druhá nebo další v pořadí, činí měsíčně
a)   3 530 Kč u osoby od 15 let věku, která není nezaopatřeným dítětem,
b)   3 050 Kč u nezaopatřeného dítěte od 15 do 26 let věku,
c)   2 670 Kč u nezaopatřeného dítěte od 6 do 15 let věku,
d)   2 170 Kč u nezaopatřeného dítěte do 6 let věku.

§ 3

Částka existenčního minima osoby činí měsíčně 2 740 Kč.

§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2022.

Předseda vlády:
v z. Ing. Jurečka v. r.
místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí:
Ing. Jurečka v. r.