SBÍRKA ZÁKONŮ částka 219
rozeslána dne 23.12.2021

498

SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu

ze dne 14. prosince 2021

o zavedení číselníku Seznam vybraného zboží s doplňkovými statistickými znaky (DOPL_KN)

Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, oznamuje zavedení číselníku Seznam vybraného zboží s doplňkovými statistickými znaky (DOPL_KN), s účinností od 1. ledna 2022.

Číselník Seznam vybraného zboží s doplňkovými statistickými znaky (DOPL_KN) se zavádí na základě nařízení vlády č. 333/2021 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky, a stanoví doplňkové dvoumístné číselné statistické znaky vybraného zboží.

Číselník Seznam vybraného zboží s doplňkovými statistickými znaky (DOPL_KN) navazuje na Seznam vybraného zboží a doplňkových statistických znaků zavedený sdělením Českého statistického úřadu č. 247/2016 Sb. a plně ho nahrazuje.

Znění číselníku Seznam vybraného zboží s doplňkovými statistickými znaky (DOPL_KN) je obsahem přílohy tohoto sdělení.

Platné znění zavedeného číselníku bude v elektronické podobě zveřejněno na internetových stránkách Českého statistického úřadu na adrese https://www.czso.cz/csu/czso/intrastat_aktualni_informace.

Sdělení Českého statistického úřadu č. 247/2016 Sb., o stanovení Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků, sdělení Českého statistického úřadu č. 405/2016 Sb., o aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků, sdělení Českého statistického úřadu č. 420/2017 Sb., o aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků, a sdělení Českého statistického úřadu č. 320/2019 Sb., o aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků, se dnem 1. ledna 2022 ruší.

Předseda:
Ing. Rojíček, Ph.D., v. r.