SBÍRKA ZÁKONŮ částka 208
rozeslána dne 10.12.2021

462

VYHLÁŠKA

ze dne 3. prosince 2021

o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2022

Ministerstvo financí stanoví podle § 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

§ 1

Základní sazby zahraničního stravného v cizí měně pro rok 2022 jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.

§ 2

Vyhláška č. 510/2020 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2021, se zrušuje.

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.

Ministryně financí:
JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.

Příloha k vyhlášce č. 462/2021 Sb.

(Příloha)