SBÍRKA ZÁKONŮ částka 191
rozeslána dne 30.11.2021

427

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 10. listopadu 2021,

kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 68 odst. 2 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 332/2014 Sb.:

Čl. I

V § 2 nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění nařízení vlády č. 282/2015 Sb., nařízení vlády č. 346/2016 Sb., nařízení vlády č. 427/2016 Sb., nařízení vlády č. 175/2017 Sb., nařízení vlády č. 328/2017 Sb., nařízení vlády č. 305/2018 Sb. a nařízení vlády č. 322/2019 Sb., odstavec 1 zní:

„(1) Výše služebních tarifů náležejících vojenským hodnostem uvedeným v § 68 odst. 2 zákona o vojácích z povolání činí

Vojenská hodnost Služební tarif v Kč měsíčně
Vojín ve výši minimální mzdy
Svobodník 27 850
Desátník 29 290
Četař 30 870
Rotný 35 580
Rotmistr 37 940
Nadrotmistr 40 320
Praporčík 42 940
Nadpraporčík 45 800
Štábní praporčík 58 920
Poručík 40 560
Nadporučík 45 800
Kapitán 52 370
Major 58 920
Podplukovník 65 490
Plukovník 78 610
Brigádní generál 91 730
Generálmajor 104 830
Generálporučík 117 960
Armádní generál 131 070.".

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministr obrany:
Mgr. Metnar v. r.