SBÍRKA ZÁKONŮ částka 167
rozeslána dne 18.10.2021

379

VYHLÁŠKA

ze dne 8. října 2021

o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí narození Karla Havlíčka Borovského

Česká národní banka stanoví podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb. a zákona č. 89/2018 Sb.:

§ 1

(1) Dnem 27. října 2021 se k 200. výročí narození Karla Havlíčka Borovského vydává pamětní stříbrná mince po 200 Kč (dále jen „dvousetkoruna“).

(2) Dvousetkoruna se vydává v běžném provedení a ve zvláštním provedení s leštěným polem mince a matovým reliéfem (dále jen „zvláštní provedení“).

(3) Dvousetkoruna se razí ze slitiny obsahující 925 dílů stříbra a 75 dílů mědi. Hmotnost dvousetkoruny je 13 g, její průměr 31 mm a síla 2,3 mm. Při ražbě dvousetkoruny je přípustná odchylka v obsahu stříbra nahoru 1 %, odchylka v hmotnosti nahoru 0,26 g, odchylka v průměru 0,1 mm a odchylka v síle 0,15 mm. Hrana dvousetkoruny v běžném provedení je vroubkovaná, hrana dvousetkoruny ve zvláštním provedení je hladká s vlysem „ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0.925 * 13 g *“.

§ 2

(1) Na lícní straně dvousetkoruny jsou ztvárněny fragmenty titulních listů novin Karla Havlíčka Borovského a název jednoho z jeho literárních děl. Při horním okraji mince je v opisu text „ČESKÁ REPUBLIKA“ a při levém okraji mince se nachází označení nominální hodnoty se zkratkou peněžní jednotky „200 Kč“. Značka České mincovny tvořená písmeny „Č“ a „M“ je umístěna při pravém spodním okraji mince.

(2) Na rubové straně dvousetkoruny je portrét Karla Havlíčka Borovského. Po obvodu mince je při pravém okraji v opisu text „KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ“ a při levém okraji text „1821 – 2021“. Iniciály autora mince, akademického sochaře Zbyňka Fojtů, které jsou tvořeny kompozicí písmen „F“ a „Z“, se nacházejí vpravo od textu „1821“.

(3) Vyobrazení dvousetkoruny je uvedeno v příloze k této vyhlášce.

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 27. října 2021.

Guvernér:
v z. Ing. Nidetzký v. r.
viceguvernér

Příloha k vyhlášce č. 379/2021 Sb.

(PDF)